Hvem skal have årets Handicappris 2020

For at sætte ydereligere fokus på Handicapområdet har Handicaprådet indstiftet en handicappris. Prisen er en belønning for et særligt initiativ eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet.

15. sep 2020
Handicapprisen 2018

Indhold

  Handicapprisen gik i 2018 til Autismeteamet på Bording Skoles indskoling.

  Prisen blev overrakt af Handicaprådets formand Bjarne Dueholm og vinderne blev lærere, pædagoger og medhjælpere fra Bording Skole.

  Hvem kan komme i betragtning til handicapprisen?

  • En person eller forening, der har gjort en indsats for at fremme handicappedes mulighed for at deltage i almindelige daglige gøremål.
  • Virksomheder der har taget initiativ til, at handicappede kan arbejde på lige vilkår i virksomheden.
  • Private eller offentlige bygninger og institutioner, hvor der er gjort en særlig indsats for, at der er fuld tilgængelighed (gode adgangsforhold) for alle mennesker med forskellige typer handicap.

  Hvem kan indstille?

  Alle kan indstille til handicapprisen. Du skal bare sende sende os en begrundet indstilling inden den 28. oktober 2020. Du kan sende den pr. e-mail eller på papir til:

  Mail: bisoe@ikast-brande.dk

  Eller

  Ikast-Brande Kommune
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast
  Att.: Birgitte Sørensen

  Overrækkelse

  Overrækkelsen af Handicapprisen vil finde sted mandag den 7. december 2020 i byrådssalen, Ikast Rådhus.