Skip to main content

Færdsel på isen er forbudt

Tøvejret har sat ind, derfor er al færdsel på isen forbudt.

Færdsel På I Er Forbudt

Indhold

  Isen på vores søer er for tynd til, at det er sikkert at færdes på dem.
  Du må derfor ikke bevæge dig ud på isen.

  Hold dig orienteret på denne side, om der sker ændringer i vores forbud.

  Vi opsætter skilte, NÅR ISEN ER SIKKER – og indtil da er færdsel på isen forbudt.

  • I frostperioder måler kommunen løbende isens tykkelse, på flere søer rundt omkring i kommunen.
  • Isen skal være mindst 15 cm tyk, før den er sikker og måles flere steder på søen.
  • Der skal være en temperatur på – 5 gr (eller koldere) hele døgnet og i 3 – 4 uger inden isen bliver bæredygtig.
  • Selv små temperaturændringer i vejret kan ændre isens tykkelse, og ved f.eks. siv og træbevoksning kan isen være mindre stabil.