Gå til hovedindhold

Generalforsamling i Harrild Hedes Venner

Der afholdes ordinær generalforsamling i Harrild Hedes Venner torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede.

 • Læs op

Indhold

  Der afholdes ordinær generalforsamling i Harrild Hedes Venner torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede.

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes på følgende mail: fbr@fcm.dk.
  5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen er Benny Pedersen, Jan Hedegaard og Ellen Hansen. Der skal desuden vælges 2 suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisor suppleant. På valg til revisor er Niels Peter Brøgger.
  8. Eventuelt

  Hvis det på grund af Corona-krisen ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen den 27. maj, vil medlemmerne af Harrild Hedes Venner bliver underrettet via mail så hurtigt som muligt.

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen i Harrild Hedes Venner.