Gå til hovedindhold

Ikast - Vejene i midtbyen renoveres i stort samgravningsprojekt

I forlængelse af sidste års renoveringsprojekt skal der nu renoveres på Grønnegade og Skolegade.

Vejspærring - vejbomme i orange og gule farver. Rødt stopskilt
 • Læs op

Indhold

  Fortove og veje renoveres og forbedres, kloakkerne separeres og fremtidssikres herudover renoveres gamle fjernvarme, vand og elkabler. Alt dette gøres for at forbedre forholdene i midtbyen.

  Projekterne omfatter både Energi Ikast, Ikast-Brande Spildevand og Ikast Vand.

  På både Grønnegade og Skole begynder Ikast-Brande Spildevand med at separatkloakere før de øvrige entreprenører kan renovere strækningerne. Renoveringen af Grønnegade deles i to etaper.

  I løbet af projektperioden forventes det, at Grønnegade og Skolegade bliver spærret for gennemkørsel i kortere eller længere perioder på delstrækninger.

  Vi håber at blive færdige med samgravningsprojektet med udgangen af 2021, men arbejdet kan dog blive forsinkede på grund af vejrlig.

  Alle parter i projektet vil bestræbe sig på at tage mest muligt hensyn til alle, der bliver berørt af renoveringsarbejdet.

  Kontakt os, hvis du skulle have spørgsmål.
  Kloakarbejde: Benny Madsen tlf. 20905857 eller bm@ibspild.dk
  Fjernvarme: Jakob Stenholt, tlf. 21703480 eller jst@iev.dk
  Vand: Lars Nørgaard, tlf. 96600290 eller ikastvand@ikastvand.dk
  Vejarbejderne generelt eller fortovsrenoveringerne: Karsten D. H. Jensen tlf. 99603255 eller kadje@ikast-brande.dk.