Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse: Evaluering af Buurtzorg pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune

Byrådet i Ikast-Brande Kommune har efter en studietur til Holland i 2016 være optaget af muligheden for at afprøve Buurtzorg-modellen på ældreområdet i Danmark. Buurtzorg-modellen handler blandt andet om kombineret sygepleje og hjemmepleje via selvorganiserende teams. Afprøvningen er netop evalueret.

 • Læs op

Indhold

  I 2019 blev det besluttet, efter et udbudsforløb, at indgå et samarbejde med Lokalpleje Danmark om at afprøve Buurtzorg-modellen i et pilotprojekt i de to lokalområder Bording og Engesvang. Lokalpleje Danmark startede med at levere helhedspleje fra juni 2020, men blev desværre pr. 31. august 2021 erklæret konkurs.

  Som led i kontrakten mellem Lokalpleje Danmark og Ikast-Brande Kommune er der netop udarbejdet en evaluering af pilotprojektet af Det nationale forsknings- og analysecenter VIVE. Det primære formål med både pilotprojektet og evalueringen var at undersøge, om kvaliteten af ydelserne kunne forbedres inden for en uændret ressourceramme.

  Evalueringens konklusioner
  Evalueringen viser, at afprøvningen af Buurtzorg-modellen har givet gode resultater – ikke mindst oplevet af kommunens borgere. Evalueringen viser samtidigt, hvilke udfordringer der har været undervejs i projektet. Fra evalueringen hæfter Ikast-Brande Kommune sig især ved de otte læresætninger, som både Ikast-Brande og andre kommuner kan drage nytte af. Her i uddrag fra evalueringen:

  • Betydning af kontinuitet – styrker kvaliteten i opgaveløsningen (færre medarbejdere i borgernes hjem)
  • Betydningen af tværfaglighed og tværfaglig sparring – styrker også kvaliteten i opgaveløsningen (dog ikke via flere forskellige medarbejdere i borgerens hjem).
  • Betydningen af god planlægning – også i selvorganiserende teams, så medarbejderne kan fokusere på deres opgaveløsning.
  • Betydningen af teamstørrelse – man mister overblikket, hvis teamet er større end 12.
  • Betydning af et servicekontor – der yder coaching og støtte til det selvorganiserende team, så de ikke skal klare alt selv.
  • Betydning af et tæt samarbejde særligt med specialfunktionerne i kommunen.
  • Betydningen af at en detaljeret visitation har udfordret sygeplejerskernes faglighed. I stedet bør der arbejdes ud fra en tillidsbaseret visitationsmodel.

  Det er samtidigt VIVE’s overordnede konklusion, at der er foreløbigt gode erfaringer med den organiseringsform, der er afprøvet hos Lokalpleje Danmark: Den giver bedre kontinuitet, en bedre tværfaglig indsats ud fra borgernes behov, en bedre borgeroplevet kvalitet og reduceret sygefravær sammenlignet med Ikast-Brande Kommune, men at Lokalpleje Danmark ikke kunne få rentabilitet ud af den aktuelle modelkonstruktion.

  - Vi står som kommune med pilotprojektet helt anderledes godt rustet end før. Vi kan nu sætte et konkret fokus på, hvad der gør en forskel for kvalitet i ældreplejen, borgernes oplevelser og ikke mindst for at skabe attraktive arbejdspladser, der både kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Evalueringen bliver afgørende, når vi skal udvikle fremtidens arbejdsplads. Det er et arbejde, der ikke går i stå, men som fortsætter i kommunens udviklingsprojekt ”Erantis”, som lader sig inspirere af elementer fra Buurtzorg. Det forventer jeg mig rigtigt meget af.

  - udtaler Borgmester Ib Lauritsen

  Det er samtidigt vigtigt for mig at takke medarbejderne i vores ældrepleje for den omstillingsparathed og imødekommenhed de har vist – både i forbindelse med pilotprojektets udvikling, opstart og daglige drift samt konkursen hos Lokalpleje Danmark.

  - fortsætter borgmesteren

  Evalueringen er baseret på både skriftligt materiale, interviews med centrale aktører og borgere, medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere samt observationer af det daglige arbejde. Både Lokalpleje Danmark og den kommunale hjemmepleje og sygepleje har indgået i dette arbejde. Derudover er der tilvejebragt komparative kvalitets-, aktivitets- og økonomidata eksempelvis udgifter, antal borgere, sygefravær og medarbejderomsætning fra begge parter.

  Udover at evaluere på ovennævnte primære formål (at undersøge om kommunen inden for en uændret ressourceramme kunne højne kvaliteten i ydelserne) har evalueringen også haft til opgave at undersøge, hvilke dele fra pilotprojektet der kan anvendes til at udvikle en mere værdig ældrepleje generelt og specifikt i forhold til puljeprojektet ”Selvbestemmelse og involvering – en vej til mere omsorg og nærvær – Buurtzorg som løftestang” i Ikast-Brande Kommune – nu ”Erantis”. Puljeprojektet kører i Ikast-Brande Kommune frem til juni 2022 og er støttet af Sundhedsstyrelsen (læs mere på https://erantis-ikastbrande.dk/).