Gå til hovedindhold

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri og Handicapudvalg - besøg på Socialpsykiatrisk Center Syd

Det nye Arbejdsmarkeds-, Psykiatri og Handicapudvalg i Ikast-Brande kommune har besluttet, at de fast tager rundt på besøg på kommunens sociale tilbud i løbet af byrådsperioden. Besøgene er programsat hver 2. måned og foregår ved, at udvalget kommer rundt på bl.a. bosteder og aktivitetstilbud for voksne med psykiske og fysiske lidelser. Her møder udvalget ledelse, medarbejdere og borgere.

Udvalgsbesøg - Socialpsykiatrisk Center Syd

Indhold

  Udvalgsformand Birthe Sørensen udtaler: ”Vi er i udvalget helt enige om at prioritere besøgene, fordi det er vigtigt for os at have at have tæt kontakt med det, der sker på området, og fordi vi gerne være synlige og tilgængelige for dialog med både borgere og medarbejdere.”

  Onsdag den 15. juni nåede udvalget to besøg. Første stop på turen var et besøg i myndighedsafdelingen, der har til huse i administrationsbygningen på Sjællandsgade i Ikast. Her gav myndighedsleder Lisbet Hedegaard udvalgsmedlemmerne indsigt i, hvordan borgerens vej fra behov for hjælp til bevilling af hjælp foregår, og om hvordan der arbejdes fokuseret på altid at have borgerens ønsker og drømme som udgangspunktet for enhver indsats.

  Herefter gik turen til det ene af kommunens to psykiatriske botilbud, nemlig Socialpsykiatrisk Center Syd i Brande. Centret, der er beliggende centralt i byen, rummer 28 boliger til borgere der har behov for kortere eller længere døgnophold. Derudover er der på centret en række aktiviteter og samværstilbud for borgere, der har behov for socialpsykiatrisk støtte fra uddannet personale.

  Centerleder Linda Engelbreth gav en rundvisning både udenfor og indenfor, og undervejs blev udvalget præsenteret for både beboere og personale. Enkelte borgere inviterede udvalget indenfor i deres bolig og fortalte om det at bo på centret. Til sidst fik udvalget et oplæg fra en borger, der flyttede fra centret sidste år.

  Det var en beretning fra en ung kvinde om at være vokset op med psykisk sygdom og selvskade og mange indlæggelser på psykiatriske afdelinger. Denne unge kvinde kunne berette om den svære rejse fra at tage imod den første hjælp, til at åbne sig overfor indsatserne i socialpsykiatrien og til i dag at leve et godt liv sammen med sin kæreste og at være under uddannelse.

  Udvalget har næste besøg efter sommerferien.