Gå til hovedindhold

Generalforsamling i Harrild Hedes Venner

Der afholdes ordinær generalforsamling i Harrild Hedes Venner mandag den mandag den 9. maj kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede.

 • Læs op

Indhold

  Der afholdes ordinær generalforsamling i Harrild Hedes Venner mandag den 9. maj 2022 kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede.

  Foreningen er vært ved kaffe og kage

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Godkendelse af årsregnskab.

  4. Indkomne forslag.

  5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

  7. Valg af revisor og revisor suppleant.

  8. Eventuelt

  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Forslag sendes til formand Flemming Broe på e-mail: fbr@fcm.dk.

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen i Harrild Hedes Venner.