Gå til hovedindhold

Hvem skal have årets Handicappris 2022?

Ikast-Brande Kommune vil gerne være med til at skabe gode vilkår for mennesker med handicap. For at sætte ydereligere fokus på Handicapområdet har Handicaprådet indstiftet en handicappris. Prisen er en belønning for et særligt initiativ eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet.

Handicapprisen gik i 2020 til Lykkeliga Brande HK

Indhold

  Hvem kan indstilles:

  • Borgere med bopæl i Ikast-Brande Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede borgere i kommunen i det forløbne år.
  • Foreninger, som aktivt påtager sig forpligtelsen til at forsøge at integrere personer med handicap i foreningens aktiviteter.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende og institutioner som medvirker til ansættelse og beskæftigelse af personer med handicap.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende og institutioner, samt andre steder hvor der er offentlig adgang, som har medvirket til at skabe tilgængelighed for personer med handicap.
  • Dermed gælder, at øvrige borgere, dvs. både kommunalt og privat ansatte, frivillige og øvrige borgere kan indstilles til prisen. Det er graden af aftryk, den enkeltes indsats har gjort for handicappede, der vægtes og ikke hvor og hvordan man er ansat.
  • Undtaget er dog medlemmer af Handicaprådet og Byrådet i Ikast-Brande Kommune

  Hvem kan indstille:

  • Enhver borger
  • Det er ikke muligt at indstille sig selv eller egen virksomhed, forening, mv.

  Indstillinger:

  Der er frist for begrundede indstillinger den 30. oktober 2022. Du kan sende pr. e-mail eller pr. post:

  Mail: bisoe@ikast-brande.dk 

  Eller

  Ikast-Brande Kommune
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast
  Att.: Birgitte Sørensen

  Overrækkelse:

  Overrækkelsen af Handicapprisen vil finde sted mandag den 12. december 2022 i byrådssalen, Ikast-Brande Rådhus.