Gå til hovedindhold

Nyt Autismecenter indvies af Borgmester Ib Boye Lauritsen

Mandag d. 20. juni 2022 markeres fusionen af Ikast-Brande Kommunes to autismetilbud, Bøgehusene og Skovbjergparken, til det nye ”Autismecenter Midtjylland”.

 • Læs op

Indhold

  Sammenlægningen af de to tilbud sker nu som led i en styrkelse af området og for at skabe en bæredygtig organisering med en større bredde i indsatserne. Samtidig skal autismecenter fremover også være videnscenter for indsatser for voksne borgere med autisme.

  Beslutningen er taget som en del af Psykiatri- og Handicapafdelingens struktur- og udviklingsplan, som sætter retningen for området de kommende år. Forventningen er, at man med det nye center kan fastholde og udvikle den høje kvalitet i indsatserne, både til Ikast- Brande borgere og til borgere fra andre kommuner i en tid med rekrutteringsvanskeligheder.

  Psykiatri- og Handicapchef Ulla Wernberg-Møller udtaler: ”Det glæder mig, at vi er nået til denne mærkedag, hvor kommunens satsning på et fagligt fyrtårn på Autismeområdet endelig kan fejres sammen med borgerne.”

  Centerleder Peter Grønn Prior følger op: ”Det er med stolthed og ydmyghed, at vi fuldender fusionen af to store tilbud med stolte traditioner til et samlet center, og det er med stor glæde, at vi kan se frem til, at Borgmesteren og udvalget deltager i fejringen”.

  Receptionen afholdes mandag den 20. juni kl. 14.30-16.00 Hagelskærvej 15, 7330 Ikast.

  Til receptionen vil der være taler fra borgmesteren, udvalgsformand Birthe Sørensen samt ”På Tværs Direktør” Karen Heebøll. Borgmesteren vil, sammen med en borger, klippe en snor i forbindelse med indvielsen. Endvidere vil der være musik og deltagelse af flere af det nye centers beboere.
  For yderligere information kontakt:

  • Ulla Wernberg-Møller, Psykiatri- og Handicapchef – tlf. 29131617
  • Peter Grønn Prior, Centerleder Autismecenter Midtjylland – tlf. 29133325

  Bøgehusene, der i dag er beliggende på Fasanvej i Ikast, har 15 beboere og ca. 65 medarbejdere. Bøgehusene består af 3 bo-enheder.

  Skovbjergparken, der i dag er beliggende på Hagelskærvej i Ikast, har 30 beboere, omkring 20 elever på STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) og ca. 125 medarbejdere. Organisatorisk består Skovbjergparken af et botilbud med fire enheder, STU og et aktivitetscenter.

  Det nye center vil dermed komme til at være beliggende to steder i byen, men har én samlet ledelse bestående af en centerleder og 8 teamledere.

  Centeret sælger i dag mange pladser til andre kommuner på grund af sin høje specialisering indenfor området – dette vil fortsætte efter fusionen og vil blive styrket.