Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse: Nu skal Brande trappe op

En styrket akse mellem nordbyen, midtbyen og Artium og en plads der forbinder åen og torvet.

Oversigtsbillede - Brande fra vest
 • Læs op

Indhold

  Det bliver fokus for analyser og undersøgelser i det kommende halve år, når Ikast-Brande
  Kommune inviterer Brandes borgere til et tæt samarbejde med rådgivningsfirmaet Grand Ville.
  Undersøgelserne finansieres af Ikast-Brande Kommune og Realdania, og formålet er at udvikle og
  kvalificere de mest markante forslag fra rapporten ”Brande Midtby – Udviklingsprincipper” bl.a.
  Brande City's forslag til en opholdsplads ned mod åen.

  På tre visionsworkshops på Remisen i vinteren 2020, arbejdede en visionsgruppe på 35 branditter
  sammen med Ikast-Brande Kommune for at finde svar på spørgsmålene: Hvordan kan Brande
  sikre sig, at midtbyen fortsat vil være det attraktive fokuspunkt for byens borgere? Hvordan får
  Brande mest mulig sammenhængskraft ud af det rekreative liv omkring Artium mod syd og
  kulturlivet i Remisen mod nord? Kan det lade sig gøre at knytte oplevelsen af Brande å tættere til
  byens fine og klassiske hovedgade og torv?

  Det sidste spørgsmål har Brande City allerede budt ind på under workshopforløbet i 2020. Deres
  forslag Trappen er et spændende bud på et markant løft til midtbyens rekreative liv. Projektet har
  potentiale til at styrke byens allerede eksisterende akse, som i dag forbinder stationen med tovet,
  ved at være det ”hængsel” som knytter området omkring Brande å, Artium og hallen til midtbyen.

  - Nu skal de bedste svar tryktestes med byens borgere. Vi skal undersøge, om der er den brede
  opbakning som er nødvendig, hvis vi skal sikre os at de nye tiltag vil blive taget imod og brugt. Vi
  skal spore os ind på, hvad projekterne nøjagtigt skal indeholde for at bidrage til en levende nutidig
  midtby, hvor alle føler sig velkomne. Og, vi skal turde lade os overraske, fortæller Jeanette Ishi
  Lehn, Ikast-Brande Kommunes tovholder på projektet.

  Forprojektet, som efter visionsprocessen i 2020 er det næste ambitiøse skridt hen imod en
  konkretisering af de ovennævnte forslag, skal danne grundlaget for et realistisk bud på både
  anlægsøkonomien og den fremtidige drift. Resultatet af de kommende måneders arbejde bliver
  samlet i et beslutningsgrundlag og formidlet i et konkurrenceprogram. Det næste skridt efter
  sommerferien vil altså være en arkitektkonkurrence, så Brande kan få kvalificerede, konkrete og
  præcist tilpassede løsninger på de visionære ideer.

  - Vi har brug for at få projekterne passet bedst muligt ind i helheden. Vi vil gerne tænke fritidsliv,
  kultur og bynatur ind i projekterne, og vi vil gerne styrke Brande midtbys handelsliv. Det kræver
  et professionelt overblik at få det hele til at spille sammen. Vi tror på, at det kan lykkes, for vi står
  lige nu med brikkerne til et virkeligt spændende byplanprojekt, som, hvis vi gør os umage, vil
  skabe opmærksomhed til Brande, også uden for kommunens grænser. Det er derfor vi nu,
  sammen med Realdania, tager initiativet til denne vigtige forproces, fortæller Kenneth Jensen,
  direktør for Teknik og Miljø, Ikast-Brande Kommune.

  Det bliver ikke første gang, at Brandes borgere stiller op for deres by. Der har været mange
  udviklingsprojekter i Brande de sidste år, og dette er endnu et projekt, hvor det er afgørende, at
  branditterne sætter deres aftryk og bidrager med deres lokalviden. Denne gang vil især
  børnefamilierne og de unge være i fokus. Allerede i begyndelsen af februar vil Brande både høre
  fra Grand Ville, og møde deres dygtige og engagerede medarbejdere i bybilledet.

  Links
  Link til Planstrategien - Strategien har fokus på udviklingen i midtbyerne i Ikast og Brande
  https://ikast-brande.dk/borger/teknik-og-miljoe/planlaegning-og-udvikling/planstrategien

  Link til Brande City – Den Cubanske Trappe: https://brandecity.dk/trappeprojekt-i-midtbyen

  Link til Realdania: https://realdania.dk/saadan-stoetter-vi

  Link til Grand Ville: https://grandville.dk

  Kontakt info:
  Ikast-Brande Kommune:
  Direktør for Teknik og Miljø, Kenneth Jensen
  mail: kenje@ikast-brande.dk  - tlf: 9960 4002

  Direktør for Børn og Fællesskaber, Rasmus Byskov-Nielsen
  mail: rasby@ikast-brande.dk  - tlf: 9960 5401

  Plan og Udvikling, Projektleder Jeanette Ishi Lehn
  mail: jeleh@ikast-brande.dk  - tlf: 9960 3311

  Realdania, projektchef Ditte Marquard Jessen
  mail: dmj@realdania.dk  - tlf: 30 90 57 95

  Grand Ville, projektansvarlig Mia Nørlund
  mail: mia@grandville.dk – tlf: 60241430

  Pressemeddelelsen er sendt den 11. januar 2022.