Gå til hovedindhold

Tak for at bidrage til forsvaret af Danmark

Borgmester Ib Lauritsen er blevet overrakt et Interforce skjold og et takkebrev til at synliggøre Ikast-Brande Kommunes deltagelse i Interforce samarbejdet.

Oberstløjtnant i reserven Hans Jørn Laursen og borgmester Ib Lauritsen giver hinanden hånd, som tegn på Ikast-Brande Kommunes indmeldelse i Interforce

Oberstløjtnant i reserven Hans Jørn Laursen og borgmester Ib Lauritsen

Indhold

    Som et synligt bevis på Ikast-Brande Kommunes medlemskab af InterForce fik borgmester Ib Lauritsen fredag den 28. oktober overrakt et InterForce skjold og et takkebrev af oberstløjtnant i reserven Hans Jørn Laursen. Overrækkelsen var samtidig en tak for kommunens støtte og anerkendelse af behovet for samarbejdet mellem det offentlige, det private erhvervsliv og forsvaret.

    InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og private og offentlige virksomheder om forsvarets brug af Reservestyrken, Beredskabsstyrelsens beredskab samt Hjemmeværnets frivillige. Samarbejdet betyder blandt andet, at tidligere soldater og hjemmeværnsfolk, der nu arbejder i Ikast Brande Kommune - og som samtidig indgår i forsvarets reservestyrke og Hjemmeværnet – efter behov kan frigøres til kortere eller længere tids tjeneste i Forsvaret eller Hjemmeværnet, så vidt arbejdet i kommunen tillader det.

    De frivillige i reserven og i Hjemmeværnet løser væsentlige opgaver i forhold til vores fælles sikkerhed og beredskab. Det er en opgave, som kun er blevet vigtigere, når man tænker på den aktuelle sikkerhedspolitiske situation i Europa og Folketingets beslutning om styrkelse af det danske forsvar. For offentlige og private virksomheder giver det tillige mulighed for at udnytte og videreudvikle de stærke kompetencer, som medarbejderne har tillært sig i forsvaret. Kompetencer der ofte er højt værdsatte.