Angst og depression

Hjælp til børn og unge med begyndende angst og depression.

Lys strømmer gennem træer

Indhold

  Angst og depression


  Hvis du er bekymret for et barn, som måske er ved at udvikle angst eller depression, så kan du her læse mere om Ikast-Brande Kommunes tilbud til børn og unge med begyndende angst og depression.

  HVAD

  Ikast Brande kommune har et tilbud til børn og unge med begyndende angst eller depression. Tilbuddet rummer råd og vejledning, screening og behandling. Tilbuddet er helt åbent og kræver ikke henvisning.

  HVEM


  Tilbuddet er for alle børn og unge fra 0-17 år (og deres familier).

  Angst og tristhed er helt almindelige følelser i alle mennesker. Men i de situationer, hvor et barn er ved at udvikle angst eller depression, der antager disse følelser en grad, så de forhindrer barnet i at gøre almindelige aktiviteter så som at gå i skole, besøge venner, gå til fritidsinteresser.

  Børn med begyndende angst kan ofte stille mange unødige spørgsmål og kræve konstant beroligelse. Her er nogle af de tegn, som man skal være opmærksom på.

  Oplever du ofte, at dit barn:

  • Er meget bekymret og tænker meget på, hvad der kan gå galt.
  • Foretrækker at være sammen med personer, det kender godt, og er tryg ved og holder sig tæt til forældrene, når de færdes uden for hjemmet.
  • Klager jævnligt over hoved- eller mavepine.
  • Undgår uvante eller vanskelige situationer for eksempel ved at finde på undskyldninger eller blive syge.
  • Har svært ved at sove og tager lang tid om at falde i søvn.
  • Børn med begyndende depression kan udvise disse tegn: Tiltagende tristhed og manglende mod på livet, trækker sig fra aktiviteter, ændrer adfærd, isolerer sig og oplever manglende energi.

  HVORDAN - KONTAKT


  Kontakt det tværfaglige rådgivningsteam for nærmere hjælp på 30670439, biron@ikast-brande.

  Det tværfaglige rådgivningsteam består af fagfolk, blandt andet psykologer, socialrådgivere og sygeplejersker, som alle har særlig viden om angst og depression.

  Når du kontakter det tværfaglige rådgivningsteam, så vil de sammen med dig vurdere situationen, og hvordan I bedst hjælpes. Der kan eksempelvis tilbydes rådgivningssamtaler, hjælp til selvhjælp og gruppeforløb.

  Alle kan kontakte rådgivningsteamet - børn, unge, forældre, pårørende og fagprofessionelle.