Gå til hovedindhold

Nybyggeri: Artium skole og kulturhus i Brande

Et hus for hele byen!

Tegning af Artium fra gpp arkitekter projektmateriale
 • Læs op

Indhold

  Artium skole og kulturhus skal erstatte den nuværende Præstelundskolen i Brande.

  Foruden skole vil huset indeholde bibliotek, borgerservice, tandpleje, sundhedspleje, Musikskolen, Ungdomsskolen og legestuelokaler til dagplejen. 

  Med sin placering tæt op ad Brande Hallerne og tæt på byens handelsliv bliver Artium skole og kulturhus hele byens samlingssted, hvor store som små, unge som ældre vil kunne mødes og få glæde af både indendørs og udendørs aktiviteter midt i byen. Udenom bygningen bliver der anlagt flere aktivitetsbånd, legepladser og grønne rum.  

  Artium skole og kulturhus bygges af NCC i samarbejde med gpp arkitekter, Nerd Architects, Sloth Møller rådgivning og byMunch by- og landskabsdesign. 

  Projektet koster i alt 205 millioner og forventes at stå færdigt sommeren 2021. 

  (Arbejdstitlen på projektet var Synergien  - derfor er det det navn, der står på tegningerne).  

  Den officielle indvielse af Artium i Brande finder sted d. 16. september 2021 med taler og musikindslag i multisalen fra kl. 14-15, hvorefter der er åbent hus fra kl. 15-17 og mulighed for at gå på opdagelse i alle husets tilbud. Indvielsen er åben for offentligheden.

   

  Her kan du læse det værdibaserede byggeprogram, som ligger til grund for byggeriet. Det er en formulering af visionen, behovene og ønskerne for den nye folkeskole og det samlede byggeri.

  2018

  14. maj: Placering i Centerparken besluttes

  Juni - oktober: Brugerinvolvering

  18. oktober: Indrykning af udbudsbekendtgørelse

  Oktober - november: Prækvalifikationsperiode

  November: Evaluering af prækvalifikationsansøgere

  6. december: Godkendelse af valg af tilbudsgivere

  18. december: Udbudsmateriale sendes til udvalgte totalentreprenører

   

  2019

  Januar - marts: Tilbudsgivere udarbejder konkurrenceforslag

  Marts/april: Bedømmelse af konkurrenceforslag / aftale med totalentreprenør indgås

  April: Arbejde med lokalplan startes / projektering af byggeri startes

  Medio august: Forventet nedrivning af Centerparken 1 (tidligere adm.bygning)

  Medio september: Forventet nedrivning af Centerparken 2 (bibliotek)

  Efterår: Omlægning af ledninger og udgravning til fundament  

  12. november: Første spadestik og afsløring af bygningens navn

   

  2020

  Januar: Byggeperiode startes  (varer ca. 390 dage)

  Februar: Sandpude etableres

  Forår: Ydermure opsættes

  September: Vinduer isættes og bygningen lukkes

   

  2021:

  Ca. juni: Byggeri færdigt

  Det samlede nettoareal bliver ca. 7.400 m2. Det samlede bruttoareal bliver 10.200 m2.   

  Nettoareal defineres ved det gulvareal, som brugerne har til rådighed i hvert lokale - man kan kalde arealet "brugerfladen"

  Bruttoareal medtager foruden gulvarealer også den andel af skillevægge, ydermure mm, som "hører med til" det pågældende lokale. 

  Skolen bygges til at rumme 650 elever og ca. 65 medarbejdere. Den bygges til at kunne rumme op til 30 klasser. Der vil være mulighed for udbygning af skolen til 1000 elever. 

  Eleverne vil være fordelt på to spor i indskolingen (0.-3. klasse) og mellemtrinet (4.-6. klasse) og tre-fire spor i udskolingen (7.-9. klasse).

   

  SFO, klub og aftenklub

  SFO bliver del af indskolingens fællesarealer med et køkken samt en lille sal til bevægelse. Herudover kan faglokaler, som fx billedkunst og de normale klasselokaler bruges. Klubben råder over et lokale, men kan ligesom SFO bruge faglokaler og normale klasselokaler. Aftenklub kan bruge faglokaler og klasselokaler samt multisal og fællesarealer, koordineret med de andre brugere efter skoletid.

  Fællesbibliotek

  Der bliver et fællesbibliotek på skolen, som både rummer skolebibliotek og alm. folkebibliotek

  Navnekonkurrence
  Ikast-Brande Kommune udskrev i august 2019 en navnekonkurrence, og opfordrede alle til at sende deres forslag til navnet på den nye skole og kulturhus. 

  Navnekonkurrencen løb til og med 1. oktober, og der kom i alt 64 forskellige bud. Et navneudvalg bredt sammensat af repræsentanter for skole-, kultur- og fritidslivet i Brande samt to elever fra Præstelundskolen blev enige om at indstille disse fire favoritter til byrådet: 'BrandfoldigHeden', 'RummeligHeden', 'Synergien' og 'Artium' - med en anbefaling af det sidste.

  Byrådet gik med navneudvalgets anbefaling, og ved første spadestik den 12. november 2019 blev det afsløret, at den nye bygning kommer til at hedde 'Artium - skole og kulturhus'.

  Vinderen af konkurrencen, Kirsten Pedersen fra Brande, fik overrakt blomster, gavekort og et stort tak!

  Betydning
  Artium kommer af det latinske ord artes, som betyder kunst. Artium er tidligere brugt i den akademiske titel magister artium (mag.art.), som betyder 'kundskabernes læremester'. Titlen fik man, hvis man havde eksamen i de frie kunstner (på latin artes liberales); logik, grammatik, retorik, aritmetik, geometri, harmonilære og astronomi. Navnet på bygningen kan derfor også have betydningen 'kundskabernes hus'. I gamle dage blev artium også brugt som betegnelse for en uddannelse som skolelærerinde.

  Artium er valgt, fordi:

  • det dels udtrykker de mange forskellige kundskaber, man kan tilegne sig i skolen, på biblioteket eller musikskolen - og
  • dels dækker kundskaber som dygtige fagprofessionelle gør brug af i dagligdagen

  Artium kan endvidere lede tankerne hen på en sportsarena, hvor arena henviser til en skueplads eller et samlingspunkt, hvor der foregår noget interessant eller vigtigt.

  Biblioteket og borgerservice er midlertidigt i Pakhuset på Stationsvej 1D i Brande og derfor er Ungdomsskolens klub "Brikken" flyttet til Mylius Erichsens Vej 93 i Brande. 

  Musikskolen er midlertidigt i lokaler på Dr. Arendsvej 4 i Brande. 

  Dagplejen og sundhedsplejen har midlertidige lokaler i den gamle børnehave, Åhaven på Ole Bendix Vej i Brande. 

  Kommunen har lejet en tandplejeklinik i Nørre Snede, mens byggeriet af den nye skole og tandklinik står på. Dette indebærer, at børn og unge fra Brande midlertidigt vil få en længere transport til undersøgelse og behandling.

   

   

  De nordiske gavlværker af Jorma Karden, Holger Bäckström og Bo Ljungberg på Musikskolen og Biblioteket tages ned og gemmes på depot indtil videre. Gavlmaleriforeningen MUREN og Billedkunstrådet vil drøfte mulige nye placeringer i løbet af sommeren.

  Erik Poulsens skulptur 'Mor og barn', der har været placeret mellem det gl. rådhus og biblioteket sættes ligeledes i depot indtil videre.

  Her ønsker Billedkunstrådet en fremtidig placering tæt på den nye skole.

  De fire bænke, som ligeledes er placeret mellem det gl. rådhus og biblioteket, sættes også i depot.

  Ønsket er en fremtidig placering tæt på lokalhistorisk arkiv og bibliotek.

  Peter Mølsteds skulptur 'Danser i vinden' fra atriumgården ved Brande Bibliotek og Musikskolen sættes også i depot indtil videre.

  Barry Wilmonts skulptur 'Stormfuglen', har ufrivillig været en tur i Brande Å og er til reparation inden den sættes i depot.

  Forslag til fremtidige placeringer modtages gerne.

  Marco Evaristtis udsmykning på gavlen af Brande gl. rådhus kasseres. 

   

  Spørgsmål kan rettes til kulturkonsulent Carsten Jensen, cahje@ikast-brande.dk eller 4023 6223.