Skip to main content

Kontor & IT

Jobopslag omhandlende kontor og IT

Kontor og arbejdsplads

Indhold

  Økonomiansvarlig - Ikast - Ansøgningsfrist: Snarest

  Økonomiansvarlig - Sandgaard A/S

  Ikast

  Ansøgningsfrist: Snarest

  Vi søger en fleksibel, dygtig og erfaren medarbejder til at løse vores regnskabs- og bogholderiopgaver.

  Dine opgaver

  • Alm. bogføring
  • Lave betalinger via netbank
  • Løn og provisionsafregning
  • At udfærdige likviditetsbudget
  • At udfærdige almindeligt budget
  • At udfærdige månedsbalancer, samt rapportering heraf
  • Rykke debitorer i ind- og udland
  • Ad hoc-opgaver
  • Indberette Intrastat, moms etc.

  Vi forventer, at du

  • har solid erfaring med regnskab og økonomistyring
  • har erfaring med Business Central 365
  • har godt kendskab til Excel
  • behersker engelsk i skrift og tale, også gerne tysk
  • kan arbejde selvstændigt samt struktureret
  • kan lide at arbejde i et miljø, hvor tingene går stærkt

  Vi tilbyder

  • et spændende og alsidigt fuldtidsjob i et dynamisk team
  • en fleksibel arbejdsplads – med frihed under ansvar
  • et uformelt arbejdsmiljø med uhøjtidelig omgangstone
  • løn efter kvalifikationer

  Tiltrædelse
  Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.

  Ansøgning med CV sendes via "Søg jobbet online".

  Alle ansøgninger behandles løbende og med fortrolighed.
  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Lars Sandgaard på telefon 7870 3115.

  Find jobannoncen her

  Ordrebehandler - Ikast - Ansøgningsfrist: 20. januar 2021

  Ordrebehandler - Dan Modul A/S

  Ikast

  Ansøgningsfrist: 20. januar 2021

  Specialiseret og grundig ordrebehandler til vores koncept BAKØ Living
  Elsker du snedkerløsninger, det gode håndværk og holder du af at arbejde med høj kvalitet?
  Så er du den ordrebehandler, vi gerne vil have med, som en del af vores specialiserede og kvalitetsbevidste team.

  Du vil indgå i et team, hvor du vil skulle varetage opgaver indenfor:

  • Oprettelse af ordrer i vores økonomisystem.
  • Udarbejdelse af styklister til produktionen.
  • Gennemgang af projekter / tegninger med produktionen.
  • Indhente priser og indkøbe varer fra underleverandører.
  • Projektstyring af projekter / booking af montører.
  • Kunde- / leverandør kontakt.

  Vi forventer, at du har følgende / tilsvarende erfaring:

  • Har kendskab til køkkenbranchen og behandling af ordrer - DET ER ET KRAV MED BRANCHE ERFARING.
  • Har kendskab til produktion og indkøb.
  • Du er detaljeorienteret, struktureret og grundig i dit arbejde.
  • Kan udarbejde styklister.
  • Det er et plus hvis du har kendskab til Winner eller Autocad / inventor.
  • Vigtigst af alt, at du er en teamplayer og løsningsorienteret med passion for det gode håndværk.

  Du bliver specialisten inden for dit område og kommer til at holde styr på kundernes bestillinger og vil fungere som bindeled mellem salgsafdelingen, produktionen og bogholderiet.

  Er du den rigtige person, kan vi tilbyde dig et selvstændigt job, på en spændende arbejdsplads, hvor hver dag byder på nye udfordringer.

  • Fuldtidsstilling.
  • En virksomhed med fokus på et godt arbejdsmiljø, en uformel omgangstone og respekt for hinanden.
  • En stilling på et fagligt højt niveau, hvor du vil have medindflydelse på hvordan arbejdsopgaverne skal løses.

  Tiltrædelse:
  Hurtigst muligt efter nærmere aftale.

  Ansøgningsfrist:
  Ansøgning og CV skal være Dan Modul A/S i hænde, senest onsdag den 20. januar 2021, Att.: Klaus Baisner: kba@dan-modul.dk 
  Der vil blive afholdt samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt, da vi ansætter så snart vi finder den rigtige kandidat.

  Find jobannoncen her

  Regnskabsmedarbejder - Silkeborg - Ansøgningsfrist: 22. januar 2021

  Regnskabsmedarbejder - Det Fælles Regnskabskontor i Silkeborg Provsti

  Silkeborg

  Ansøgningsfrist: 22. januar 2021

  Regnskabsmedarbejder til Det Fælles Regnskabskontor i Silkeborg Provsti.
  En stilling som regnskabsmedarbejder ved Det Fælles Regnskabskontor i Silkeborg Provsti er ledig pr. 1. marts 2021.
  Arbejdssted: Rådhusgade 2B, 2. TV, 8600 Silkeborg.
  Stillingen er på 37 timer pr. uge.

  Det Fælles Regnskabskontor har lokaler sammen med Silkeborg Provsti og understøtter og udfører opgaver inden for økonomi og regnskab for et antal menighedsråd i provstiet, bl.a. løn, regnskab, bogføring, budget og rådgivning på området.

  Din profil

  • Regnskabsuddannet med erfaring, f.eks. som kordegn eller revisorassistent fra offentlig eller privat virksomhed
  • Erfaring med lønbehandling
  • Godt kendskab til IT
  • Omhyggelig og struktureret
  • Selvstændig og serviceminded i forhold til menighedsråd, ansatte og præster
  • God til at formuleres sig i skrift og tale og dygtig til at formidle talmateriale
  • Går til opgaverne med engagement og godt humør og beder om hjælp, når der er brug for det

  Vi tilbyder

  • Varierede opgaver og fleksible arbejdstider, som vi aftaler nærmere.
  • Kontorfællesskab med 2 regnskabskolleger samt kolleger i Silkeborg Provsti, som har et godt socialt sammenhold, en varm og positiv omgangstone, hvor der er højt til loftet og hvor vi hjælper hinanden.
  • Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som
  • henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

  Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang fra en lignende stilling inden for folkekirken. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

  Bestyrelsen forventer at søge dispensation for uddannelseskravet for kordegne.

  Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet (minimumsløn) er 303.654,00 kr. (nutidskroner). Der er herudover rådighedsforpligtelse til stillingen og rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner) som tillægges årslønnen. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet, her Det Fælles Regnskabskontor, og Danmarks Kordegneforening.

  Regnskabsmedarbejderen ansættes af bestyrelsen for Det fælles Regnskabskontor.

  Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Niels-Erik Sørensen, telefonnummer: 21402247.

  Bestyrelsen skal oplyse at der vil blive indhentet referencer samt straffeattest.

  Ansøgningen og CV med relevante bilag sendes til: 8018fortrolig@sogn.dk

  Ansøgningen skal være bestyrelsen for Det fælles regnskabskontor i Silkeborg Provsti i hænde senest den 22.1.2021 kl. 10.00.

  Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 4. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

  Find jobannoncen her

  Administrativ medarbejder - Silkeborg - Ansøgningsfrist: 22. januar 2021

  Administrativ medarbejder - Socialafdelingen, Silkeborg Kommune

  Silkeborg

  Ansøgningsfrist: 22. januar 2021

  Administrativ medarbejder til Socialafdelingen
  Vi søger en kollega til Socialafdelingens administration i Silkeborg Kommune.
  Stillingen er på 37 timer/uge og ønskes besat pr. 01.03.21 eller snarest derefter.

  Administrationen er en del af Socialafdelingens centrale stab og arbejder med en række administrative opgaver, herunder bl.a. budgetopfølgning, fakturering, løn og personale, ledelsesunderstøttende opgaver, herunder ledelsesinformation og digitalisering m.m.

  Administrationen servicerer hele afdelingen, men med særlig fokus på driften.
  Der er derfor et bredt opgavefællesskab på tværs af: Voksenhandicap, Social, Psykiatri & Rusmiddel. Derudover er der en naturlig kobling til Stab og Myndighedssektionen.

  Administrationen understøtter gode beslutninger gennem god økonomistyring og ledelsesinformation.
  Vi forstår, at vores opgaver er en del af en sammenhæng, og at der skal være sammenhæng, hvis vi skal lykkes som organisation.

  Vi har et stort fokus på digitalisering af arbejdsgange og større datatilgængelighed, som redskaber til at understøtte vores målsætninger.

  Arbejdsmiljøet er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og et stort engagement ift. opgaven. Kontoret er også kendetegnet ved et rigtig godt kollegialt samspil, og vi sætter pris på godt humør og samarbejde.
  Team-begrebet er centralt for administrationen, der både arbejder sammen som helhed men også er organiseret i mindre teams omkring specifikke opgaver.

  Team-organiseringen, medvirker at vi opnår en god balance mellem bredde og dybde i opgaveporteføljen.
  Vi mener, at det bidrager til det høje kompetenceniveau, arbejdsglæde og gode udviklingsmuligheder, hvor læring er vægtet højt.

  Du kan se mere her: Medarbejder hos Silkeborg Kommune

  Dine opgaver
  Socialområdet står midt i en forandringsproces og er på flere områder i front, når det handler om at gentænke de sociale indsatser og det interne samarbejde. Det sætter krav til agilitet og derfor har vi også fokus på digitalisering
  Du skal derfor have forståelse for, hvordan dine opgaver hænger sammen med driften og omvendt.
  Vi søger en kollega, som interesserer sig for organisation og drift, og som har flair for at finde gode løsninger og med sans for sammenhænge.
  Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

  • Budgetopfølgning på institutionsniveau og i tæt samarbejde med hhv. funktions- og Sektionsledelse.
  • Servicering af driften, den administrative ledelse og det politiske niveau f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af budgetter, regnskab, diverse analyser m.m.
  • Administrative opgaver, herunder bl.a. fakturering, budgetopfølgninger, servicepakker, beregning af egenbetaling på §§ 107-108, ledelsesinformation m.m.
  • At løse opgaver og processer i tæt samspil med kollegaer og ledere indenfor afdelingens fem sektioner. F.eks. forbedring og forankring af arbejdsgange m.m.
  • Du skal være indstillet på, at din opgaveportefølje ændrer sig over tid, ligesom vi er indstillet på at tilpasse stillingen til eventuelle kvalifikationer, du måtte have.

  Din faglige og personlige profil

  • Du har gerne erfaring med digitalisering, herunder f.eks. scripts, VPA, Python, Power Automate, DAX eller Power BI
  • Du har erfaring med administrativt arbejde i en politisk ledet organisation
  • Du trives med en afvekslende hverdag, hvor korte deadlines også forekommer, men ikke søges
  • Har tålmodighed og overblik, som også længerevarende opgaver og mål kræver
  • Du trives med en omskiftelig hverdag, hvor du ikke altid kan planlægge, hvad der kommer til at ske, men er god til at tage styring med egne opgaver
  • Du har en relevant uddannelse. F.eks. HK, offentlig administration, finansøkonom eller lignende. Vi mener, at forskellighed styrker og er derfor åbne overfor ansøgere med forskellige baggrunde og kompetencer.
  • Du opbygger og vedligeholder gode relationer til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
  • Du har erfaring med brug af økonomisystemer samt office-pakken, hvor Excel fylder meget i hverdagen. Vi bruger Prisme som økonomisystem
  • Du har gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
  • Det er en fordel, hvis du har erfaring fra socialområdet. Hvis du kan trække på erfaring fra andre områder, så er du også meget velkommen til at søge

  Du skal vælge os
  Vi tilbyder

  • Et spændende job i en spændende og forandringsvillig organisation
  • En inspirerende arbejdsplads med gode muligheder for faglig og personlig udvikling sammen med dygtige kollegaer
  • Et godt arbejdsmiljø, der er præget af faglighed, fleksibilitet og et godt kollegialt samarbejde

  Løn og ansættelsesvilkår
  Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

  Administrationen er placeret på Frydenslund, Grønnegade 10, 8600 Silkeborg.

  Yderligere information:
  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte administrativ leder, Kristoffer Lindberg på tlf. 23 11 79 60 eller TR Conny Olsen 51 50 55 06,

  Ansøgningsfrist 22. januar 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 27. og 28. januar 2021.

  Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
  Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

  Find jobannoncen her

  Lønbogholder/økonomiassistent - Nørre Snede - Ansøgningsfrist: 22. januar 2021

  Lønbogholder/økonomiassistent - Danske Stenhuggerier A/S

  Nørre Snede

  Ansøgningsfrist: 22. januar 2021

  Lønbogholder/økonomiassistent - Fuldtidsstilling i lokal vækstvirksomhed
  En arbejdsplads rundet af den jyske muld
  Selvom vi sælger gravsten fra over 70 afdelinger i alle hjørner af Danmark og nu også i Norge og Tyskland, så er Danske Stenhuggerier A/S grundlagt i Nørre Snede og stadig gennemsyret af sunde jyske familieværdier.

  Laila, der er ansat i økonomiafdelingen på 17. år fortæller: "Det har været mit bedste jobvalg. Her er godt at være, med plads til stor frihed under ansvar.
  Jeg har oplevet en betydelig personlig udvikling og fået lov til at prøve mine kræfter af, i et arbejdsmiljø med tætte kollegiale relationer, hvor vi lægger mærke til hinanden og hjælper, hvor det er nødvendigt."

  Danske Stenhuggerier A/S er vokset siden etableringen i 1983 og vi er slet ikke færdige endnu.
  Vores administration gennemgår for øjeblikket en opkvalificering og modernisering, som du har mulighed for at påvirke og blive en aktiv del af.

  Vi er stolte af vores resultater
  At producere og tilbyde gravsten, kræver en helt særlig tillid fra vores kunder.
  De skal opleve, at vi gør en forskel i en vanskelig situation. Det ansvar er vi meget beviste om. Du skal kunne stå ind for de samme værdier.

  Du kan læse her, hvad nogle af kunderne mener om den service vi tilbyder: https://dk.trustpilot.com/review/www.danske-stenhuggerier.dk

  Du kommer i centrum af vores drift
  Lønnen skal gå ind til tiden, hver eneste måned. Det får du 140 nye kollegaer, der forventer du løser.
  Derfor skal du have erfaring med lønadministration og tilhørende afstemninger samt bistå med udarbejdelse af kontrakter.

  Din arbejdsdag bliver varieret af andre opgaver indenfor bogholderiområderne, debitor, kreditor, fakturering, afstemninger m.v. Derfor skal du også være dygtig og selvkørende indenfor disse discipliner.

  Du refererer til økonomichefen og du får 6 engagerede og dygtige kollegaer i afdelingen, med hver deres arbejdsområde.

  For at din personlighed skal passe i organisationen, skal du være serviceminded, imødekommende og udadvendt, så vi kan reagere proaktivt og hurtigt.
  Vi forventer også, at du har de typiske gode regnskabsdyder som systematik, struktur, fleksibilitet og handlekraft.

  Erfaring med Microsoft NAV (2018)
  Måske er du allerede et skridt nærmere jobbet? Vi har for kort tid siden skiftet økonomisystem til NAV 2018, så hvis du også er en rutineret bruger af NAV, har du en oplagt kompetence, som vi vil sætte pris på.

  Har vi fanget din interesse
  Så vil vi glæde os til at høre fra dig.

  Dit næste skridt er at fremsende en begrundet ansøgning med CV ved at bruge ansøgningsknappen under denne annonce.
  Ansøgningsfristen er 22. januar, men vi vil gerne høre fra dig hurtigt, da vi vurderer sagerne løbende.

  Hvis du har spørgsmål til job og vilkår, kan du kontakte økonomichef Elise Thorsen telefonisk på: 28 29 94 93.

  Danske Stenhuggerier A/S www.danske-stenhuggerier.dk

  Find jobannoncen her

  Medarbejder til servicekontrakt-teamet - Silkeborg - Ansøgningsfrist: 24. januar 2021

  Medarbejder til servicekontrakt-teamet - Bjarne Nielsen

  Silkeborg

  Ansøgningsfrist: 24. januar 2021

  Medarbejder til servicekontrakt-teamet
  Hos Bjarne Nielsen brænder vi for at gøre en forskel. Vi forsøger at tænke nyt, og udvikle os, så vi i fællesskab kan skabe Danmarks mest moderne bilkoncern.

  Servicekontrakter fylder mere og mere i moderne værkstedsdrift. Kunderne er vilde med at få spredt betalingen ud over hele året, og der er god tilgang af kontrakter.
  Samtidig har vi også mange som ønsker at forlænge og ændre deres eksisterende aftaler. Flere kontrakter betyder mere administration, og derfor søger vi en dygtig kollega, der kan hjælpe os med den opgave.

  Vi forestiller os at du enten har erfaring fra branchen eller at du har en relevant uddannelse indenfor business-området, og kan lide at have kundedialog.
  Dine arbejdsopgaver er dels af administrativ karakter, men du skal også ringe ud til kunderne, rådgive og ”sælge op” hvor muligt. Det kan være opgradering til et højere serviceniveau, forlængelse mv.

  De daglige arbejdsopgaver

  • Oprettelse, genberegning og lukning af serviceaftaler
  • Hjælpe med prisrettelser
  • Godkendelse af værkstedsfaktura for udført arbejde
  • Salg af serviceaftaler
  • Oprettelser af bilgarantier
  • Aktivt deltage i udbredelsen af servicekontrakter i vores øvrige salgsteam
  • Vores arbejde foregår digitalt via vores serviceaftale-system.

  Hvem er du?

  • Du har en relevant uddannelse indenfor administration og/eller værkstedsdrift.
  • Vi forestiller os at du har erfaring som kunderådgiver, værkfører eller tilsvarende, og kender til reparationer af biler således du kan godkende fakturaer på arbejde og hvorvidt det er indenfor rammerne af kundens aftale.

  Personlige kvalifikationer

  • Analytisk anlagt – du skal kunne lide at arbejde med tal og se sammenhænge
  • Omstillingsparat
  • Kan lide kundedialog, og ikke være bange for at ringe ud
  • Holdspiller

  Velkommen indenfor i verden af biler
  Hos Bjarne Nielsen er vi en del af Nielsen Car Group. Tilsammen er vi cirka 500 ansatte fordelt på vores mange bilhuse.
  Det giver masser af muligheder for sparring, og har du lysten og evnerne, kan du også gøre karriere hos os.

  • Lønpakke efter kvalifikationer
  • Grundig oplæring
  • Mulighed for personlig udvikling
  • Mulighed for at sætte sit præg på et forretningsområde i Nielsen Car Group

  Finder du jobbet interessant, ser vi frem til at modtage din ansøgning via vores ansøgningsformular her på siden. Klik på knappen ”Søg stillingen”.

  Har du spørgsmål, kan du kontakte Kenneth Lavrsen på kela@bn.dk

  Vi glæder os til at høre fra dig!

  Find jobannoncen her

  Skolesekretær, 33,5 timer - Ejstrupholm - Ansøgningsfrist: 25. januar 2021

  Skolesekretær, 33,5 timer - Ejstrupholm skole

  Ejstrupholm

  Ansøgningsfrist: 25. januar 2021

  Skolesekretær til Ejstrupholm Skole
  Efter mange års ansættelse har skolens sekretær valgt at gå på pension og derfor søger vi en ny sekretær med tiltrædelse den 1. marts 2021.

  Ejstrupholm Skole er en folkeskole med 285 elever fra 0. til 9. klasse.
  Ejstrupholm Skole har også en specialklasse med 35 børn. Der er 45 ansatte på skole.

  Jobbet som skolesekretær på Ejstrupholm Skole er et meget varieret job, hvor der er opgaver, der skal løses dagligt og opgaver, der skal løses i løbet af året.
  Det kalder på talent for at lave systemer, så overblikket kan holdes.

  Opgaverne varierer mellem administrative opgaver og kontaktopgaver med elever, forældre, personale, ledelse og andre samarbejdspartnere udefra.
  Derfor skal du være smilende og imødekommende og yde højt service, så alle føler sig godt hjulpet af dig.

  De opgaver, der bla. skal løses er administrative opgaver som:

  • Lønindberetning
  • Bogføring
  • Lønsumsstyring
  • Budgetopfølgning
  • Elevfravær
  • Administrer Aula
  • Indberetninger til Undervisningsministeriet
  • Skrive referater fra møder
  • Udforme nyhedsbreve
  • Opfølgning og registrering af sygdom, ferie, seniordage, omsorgsdage osv.
  • Der ud over vil der komme ad hoc opgaver, nogle kan være planlagt, andre kan opstår her og nu.
   Derfor er det vigtigt, at du er omstillingsparat og kan have mange bolde i luften på samme tid og kan gå ubesværet ind og ud af opgaver og alligevel få dem fulgt til dørs.

  Det vil være en fordel hvis, du har kendskab til TEA-elevadministration, TRIO-personaleadministration, SD-løn, ØS-økonomisystem SB-sys, samt Excel.

  Du vil få et tæt samarbejde med ledelsesteamet i et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø med højt til loftet og en stor grad af selvstændighed i udførsel af dine arbejdsopgaver.

  Har du fået interesse for jobbet, er du meget velkommen til at besøge os. Du kan kontakte os på:
  Helle Vammen skoleleder 2253 1538
  Morten Christensen viceskoleleder 3057 8561
  Brian Nielsen SFO-leder 2298 8484

  På skolens hjemmeside www.ejstrupholmskole.dk kan du hente yderligere oplysninger om skolen.

  Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Stillingen er på 90% og arbejdstiden er placeret på 42 uger efter nærmere aftale med ledelsen.

  Ansøgningen sendes via Emply på: ikast-Brande.emply.net/  
  Ansøgningsfrist er mandag den 25 januar kl. 12:00 og der afholdes samtaler torsdag den 28. januar.

  Find jobannoncen her

  Projektadministrativ medarbejder - Herning - Ansøgningsfrist: 31. januar 2021

  Projektadministrativ medarbejder - Lifestyle & Design Cluster

  Herning

  Ansøgningsfrist: 31. januar 2021

  Lifestyle & Design Cluster søger projektadministrativ medarbejder
  Lifestyle & Design Cluster er en national erhvervsklynge inden for design, mode og møbler.
  Vi arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst primært i livsstilsbranchen.
  Vi har en bred dialogbaseret berøringsflade med erhvervslivet og genererer, gennem vores mange forskellige projekter og aktiviteter, ny viden og innovation.

  Har du lyst til at arbejde med tal og økonomi i en projektorganisation?
  Vil du have glade og imødekommende kolleger i frie og uformelle omgivelser?
  Så er du måske vores nye medarbejder på vores hovedkontor i Herning.


  Vi søger en projektadministrator til organisationens spændende portefølje af projekter og programmer.
  Opgaverne centrerer sig primært omkring projektadministration og afrapportering på store EU-finansierede strukturfondsprojekter.

  Vi er en økonomisk sund og veletableret klyngevirksomhed, hvor vi konstant søger udvikling, hvilket giver dig mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt.

  Primære ansvarsområder og arbejdsopgaver

  • Kontrollere regeloverholdelse i dokumentation.
  • Være ansvarlig for at kontrollere og systematisk journalisere indkommet materiale korrekt.
  • Assistere med diverse opgørelser og afstemning.
  • Assistere med afrapportering i projektregnskabsværktøjet (PRV).
  • Andet administrativt arbejde.

  Profil

  • Du har allround IT-erfaring med administrative systemer.
  • Du trives med en hverdag bestående af mange forskelligartede opgaver.
  • Du kan fungere i en hverdag, hvor der skal overholdes deadlines, samtidig med at du skal være i kontakt med kolleger i huset og samarbejdspartnere eksternt.
  • Det er en fordel, at du har erfaring fra projektadministration, men ikke et krav.

  Vi tilbyder
  Vi kan tilbyde dig en spændende stilling i et uformelt miljø samt gode udviklingsmuligheder både personligt og fagligt.
  Vi vil gerne have dig med på holdet, og sammen med de mange opgaver og en travl hverdag kan vi love dig, at der også er plads til humoren.

  Ansættelse
  Der er tale om en fuldtidsstilling på hovedkontoret i Herning. Da arbejdet kræver fysisk tilstedeværelse, ser vi gerne, at du bor inden for en times kørsel fra kontoret.
  Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte controller, Diana Holm, på tlf. 3044 1860 eller via mail: diana@ldcluster.com
  Send din ansøgning og CV til svea@ldcluster.com
  Frist for ansøgning er d. 31. Januar 2021.

  Find jobannoncen her

  IT-administrator - Herning - Ansøgningsfrists: 1. februar 2021

  IT-administrator - Witt A/S

  Herning

  Ansøgningsfrists: 1. februar 2021

  Witt er en virksomhed i vækst, og det giver flere opgaver i IT-afdelingen.
  Derfor søger vi nu en serviceorienteret og selvstændig IT-administrator.
  Med base på hovedkontoret i Herning kommer du til at indgå i en ung, dynamisk afdeling, hvor omgangstonen er uformel, og der er højt til loftet.
  Du vil fungere som ansvarlig for vores infrastruktur, hvor opgaverne løses i samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

  Er du:

  • dygtig til at optimere IT-driften og interne arbejdsgange?
  • serviceminded og kan lide at yde support til dine kollegaer?
  • nysgerrig og iderig på IT generelt?

  Hvis ja, så er du måske vores nye IT-administrator.

  Med direkte reference til IT-Chefen vil du få ansvar for at afdække behovet for nye tiltag, drive processen og ikke mindst implementeringen af disse.
  Derudover vil der være en del daglige driftsopgaver samt support.
  Vi er kendetegnet ved at tænke utraditionelt og afsøge de bedste løsninger, hver gang vi påbegynder nye opgaver og projekter.
  For at få succes i jobbet skal du trives med at blive udfordret på dine holdninger og meninger, inden vi træffer den optimale beslutning for virksomheden.

  Vi har brug for en person, som er teknisk dygtig, analytisk, struktureret, positiv af natur – og erfaring med nedenstående områder:

  DINE PRIMÆRE OPGAVER VIL VÆRE:

  • Administration af MS-servere og brugere (klienter).
  • Administration af netværk og firewall.
  • Administration af diverse systemer, der understøtter forretningens effektive drift.
  • Deltagelse i kommende IT-projekter, implementering og support
  • Involvering i strategiske beslutninger.

  DINE KOMPETENCER:
  Din baggrund kan være datamatiker, data(fag)tekniker eller anden relevant uddannelse.
  En ting er helt sikkert: du skal være klar til at tage ansvar i en virksomhed, hvor vi giver dig rammerne for at blive en succes.

  Derudover:

  • Indgående viden om Windows-servere med virtualisering på Hyper-V.
  • Viden om netværksopbygning og generel netværksdrift.
  • Erfaring med systemer til IT-drift. Det kan være helpdesk, antivirus og backup.
  • Effektiv drift af arbejdspladser, udrulning og vedligehold
  • Forandringsparat og klar til at lære og prøve nye måder at løse opgaverne på.
  • Du er en team-player, udadvendt og med en positiv indstilling til hverdagen.

  HVAD KAN VI TILBYDE?
  Vi tilbyder en spændende selvstændig stilling i en vækstvirksomhed, hvor der er fart på hver dag, og hvor der ikke er langt fra tanke til handling.
  Der er gode muligheder for at præge indhold, ansvar og fremtidige udviklingsmuligheder i jobbet.

  Løn og øvrige personlige vilkår bliver forhandlet på et individuelt niveau, der modsvarer kvalifikationer, jobindhold og ansvarsområder.
  Deadline er 1.2.2021, men kandidaterne vurderes løbende.

  Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.
  For relevante spørgsmål er du velkommen til at kontakte IT-Chef Jakob Bonde Pedersen på jbp@witt.dk  eller +45 2785 4171.

  Find jobannoncen her

  Kundeservicemedarbejder - Holstebro - Ansøgningsfrist: 14. februar 2021

  Kundeservicemedarbejder - Bødkeriet A/S

  Holstebro

  Ansøgningsfrist: 14. februar 2021

  KUNDESERVICEMEDARBEJDER SØGES TIL BØDKERIET A/S (Havehandel.dk + Fastelavnstønden.dk + Hsg-ho.dk)
  Har du lyst til at blive en del af en alsidig virksomhed i vækst?

  Vi holder til på Idomvej 70 i Holstebro, hvor vi i øjeblikket er 7 medarbejdere, hvoraf 2 af dem er på kontoret fuld tid.
  Vi sidder i et roligt miljø med moderne inventar.

  Vi tilbyder dig et spændende og afvekslende job i en serviceorienteret virksomhed, hvor det handler om at skabe resultater i samarbejde med dygtige og motiverede kollegaer.

  Bødkeriet er en sjov og dynamisk arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på at medarbejderne er glade for at gå på arbejde, både med hensyn til arbejdsopgaver og i samværet med kollegaerne.

  Bødkeriet ønsker at være kundernes førstevalg, når det gælder online køb af bigbags med sand, grus, muld, højbede, og andre have-beslægtede produkter.
  Vi går op i at udvikle vores produktudvalg samt vores webshop, så vi har en spændende handelsplatform samt et stort udvalg af produkter til fornuftige priser.
  Det er desuden meget vigtigt for os, at alle vores kunder får en god og hurtig service.

  Arbejdsopgaverne omfatter:

  • Besvarelse af kundehenvendelser på telefon og e mail
  • ordrebehandling
  • fakturering
  • indkøb
  • kontakt til leverandører
  • reklamationer
  • udviklingsopgaver på webshoppen og lignende ad hoc opgaver efter kvalifikationer.
  • Det vil hovedsageligt være Havehandel.dk’s område du vil arbejde på.

  Dig og dine kvalifikationer:

  • En faglig baggrund med viden om bygge og anlæg, havearbejde eller lignende er ikke et krav.
  • Vi søger en ambitiøs og engageret person til at blive vores første kundeservice medarbejder, som kan holde hovedet koldt mens der ydes en god service til kunderne.
  • Du skal være smilende, serviceminded og god til at tale i telefon samt trives med udfordringer og travlhed.
  • Du skal være god til at regne samt til at formulerer dig på skrift.
  • Det er en fordel, hvis du er hurtig til at taste, idet stort set alt arbejde foregår ved computeren.
  • Vi arbejder i flere forskellige IT-systemer, så du skal være lærenem i forhold til IT.

  Vi forestiller os, at du har nogle års erfaring i en lignende stilling som kundeservicemedarbejder, gerne i en webshop.
  Vi forventer, at du både arbejder effektivt men samtidig omhyggeligt.
  Vi er en lille virksomhed, så den enkelte medarbejder betyder meget for virksomhedens drift og udvikling, derfor er det ekstra vigtigt for os, at du er en engageret, positiv og stabil teamplayer.
  Samtidig er den enkelte medarbejders trivsel og udvikling også meget vigtig for os, og det er naturligt for os, at du får medindflydelse på dine arbejdsopgaver og dit job, så du bliver så glad som muligt for dit arbejde hos Bødkeriet A/S.

  Ansøgningsfrist: senest 14. februar 2021

  Tiltrædelse: mellem 15. februar og 1. marts 2021

  Bopæl: Holstebro eller omegn

  Løn: Fast løn og pension ifølge overenskomst

  Arbejdstid: 30-37 timer ugentligt efter aftale. Forslag til arbejdstider: Mandag-torsdag 8- 15 & fredag: 8- 14:30.

  Er du den person vi søger, så mail din ansøgning vedhæftet udtalelser, eksamensbeviser samt eventuelt foto til indehaver Martin Nissen på kontakt@boedkeriet.dk - Har du spørgsmål er du også velkommen til at skrive.

  Find jobannoncen her