Gå til hovedindhold

Pleje & Omsorg

Jobopslag omhandlende pleje og omsorg

To holder i hænder
 • Læs op

Indhold

  Pædagog, 34 timer - Silkeborg - Ansøgningsfrist: 6. august 2021

  Pædagog, 34 timer - Børnehuset Julsøhaven

  Silkeborg

  Ansøgningsfrist: 6. august 2021

  Pædagog til Børnehuset Julsøhaven
  Daginstitutionen Sejs – Laven søger en pædagog til vores vuggestue i Børnehuset Julsøhaven på 34 timer pr. 1. september 2021 eller snarest derefter.

  Daginstitutionen Sejs - Laven består af fire børnehuse. Julsøhaven og Lynghøjen, som er beliggende i Sejs, har begge vuggestue og børnehave, Linå børnehus mens Kløverhuset kun har børnehavebørn.
  Vi har sammenlagt ca. 400 børn.

  Julsøhaven er normeret til 90 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn, fordelt på to huse.
  Vi arbejder med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes børne- og unge politik, som du kan læse om på hjemmesiden

  Vuggestuen er delt på fire stuer, hvor vi har tid og plads til at se og mærke børnenes behov for nærhed, omsorg og udvikling.
  De største børn er i en opstillet pavillon, som ligger lige ved siden af den eksisterende vuggestue.
  Vi har stort fokus på barnets selvhjulpenhed og mestring. Vores hverdag er præget af varme, godt humør og er helt nede i børnehøjde.
  Vi er en engageret personalegruppe, som lægger vægt på, at børn, forældre og personale oplever trivsel og udvikling – og vi ser frem til at byde vores nye kolleger velkommen!

  Hvad tilbyder vi?

  • en arbejdsplads i spændende udvikling
  • en arbejdskultur, hvor der er fokus på det enkelte barn og gruppens udvikling og trivsel i inkluderende fællesskaber
  • en dynamisk arbejdsplads med positiv og sund, reflekterende tilgang til forandringer
  • et højt fagligt miljø, hvor vi vægter pædagogiske diskussioner og udvikling

  Vi forventer, at du:

  • arbejder ud fra en anerkendende tilgang til såvel børn som kolleger
  • kender Silkeborg kommunes lærings- og trivselspolitik og ønsker at være med til at implementere den
  • er nærværende og tydelig i din kommunikation
  • har lyst til at arbejde med børn i alderen 0-3 år
  • er omstillingsparat og stabil
  • ser dig selv som en teamplayer

  Vi arbejder med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes børne- og ungepolitik, som du kan læse om på hjemmesiden. www.sejs-laven.silkeborg.dk 

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

  Yderligere information:
  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte institutionsleder Lone Kølner på tlf. 20 59 83 77.

  Ansøgningsfrist fredag 6. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag 11. august.

  Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
  Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

  Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.

  Find jobannoncen her

  Pædagog, 34 timer - Silkeborg - Ansøgningsfrist: 8. august 2021

  Pædagog, 34 timer - Dalhaven

  Silkeborg

  Ansøgningsfrist: 8. august 2021

  Dalhaven søger en pædagog til børnehaven.
  En pædagog til fast stilling på 34 timer til børnehaven fra 1. august 2021 eller hurtigst herefter, vi venter gerne på den rigtige.

  Dalhaven er en del af en klynge Skovgården, som består af tre institutioner:

  • Balle Børnehus
  • Balle Naturbørnehave børnehus
  • Dalhaven børnehus

  Vi er en integreret institution, der ligger i et parcelhuskvarter i den nordlige del af Silkeborg, og er omgivet af skov og sø. Vi er ejet og drevet af Silkeborg Kommune.

  Vi er normeret til 88 børnehavebørn, fordelt på to torv med to stuer, samt 56 vuggestuebørn på fire grupper.

  Vi forventer, at du:

  • Uddannet pædagog
  • Brænder for børnehavelivet og dets muligheder og udfordringer
  • Har øje for det enkeltes barn behov
  • Er initiativrig, fleksibel og vægter den faglige sparring højt
  • Har situationsfornemmelse, overblik, og kan bevare roen i samspil med børnene
  • Kan arbejde med skriftlighed som dokumentation
  • Er åben, ærlig og troværdig
  • Er i stand til at rumme både børn og forældres forskellighed
  • Har en positiv indstilling og et godt humør
  • Vi tilbyder dig en arbejdsplads:
  • Vi arbejder ud fra barnets perspektiv
  • Vi vægter faglighed højt og er i en god udviklingsproces, du kan være med til at præge.
  • Nytænkende og nysgerrige på den pædagogiske udvikling
  • Vi vægter et åbent og ærligt forældresamarbejde

  Der arbejdes i team, som vægter samarbejde højt i børnehaven
  Vi har et varmt miljø med godt humør og en høj arbejdsmoral, der giver os stor arbejdsglæde
  Læs mere om os på vores hjemmeside: www.balle.silkeborg.dk

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

  Yderligere information:
  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte institutionsleder Hanne Skaarup på tlf. 51 89 67 20.

  Ansøgningsfrist søndag 8. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33.

  Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
  Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

  Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.

  Find jobannoncen her

  Pædagogiske medarbejdere, 30-34 timer - Brande - Ansøgningsfrist: 10. august 2021

  Pædagogiske medarbejdere, 30-34 timer - Brande Åcenter

  Brande

  Ansøgningsfrist: 10. august 2021

  Brande Åcenter søger pædagogiske medarbejdere
  Har du som pædagog eller pædagogisk assistent lyst til at blive en del af Brande Åcenter, hvor samarbejde og faglighed vægtes højt?
  Og hvor du som pædagogisk medarbejder har mulighed for at udvikle dig fagligt samt præge den faglige retning?

  Brande Åcenter er et kombineret bo- og aktivitetstilbud med 32 lejligheder og en aflastningsenhed med 6 pladser.
  Målgruppen er voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med erhvervet hjerneskade.

  Vores pædagogfaglige tilgange på Brande Åcenter er:

  • Neuropædagogik
  • Sanseintegration
  • Strukturpædagogik
  • KRAP
  • Low Arousal

  På Brande Åcenter arbejder vi struktureret med dagsprogrammer og metodeplaner, fordi borgerne profiterer af høj genkendelighed og struktur.
  Vi arbejder ud fra tankegangen i Low Arousal og med KRAP kaoslinje, hvor medarbejderne afstemmer krav og sansepåvirkning i forhold til borgernes adfærd for at forebygge problemskabende adfærd.
  Vi anvender desuden anden understøttende kommunikation såsom konkreter, billedkommunikation samt tegn-til-tale.

  På Brande Åcenter tilbyder vi dig

  • At være med i en spændende proces, hvor vi har øget fokus på at udvikle pædagogfagligheden med nye tiltag og uddannelse
  • At du er med til at præge den faglige udvikling med din viden og erfaring
  • At vi arbejder kontinuerligt med at skabe et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på trivslen hos både borgere og medarbejdere
  • Teamsamarbejde hvor du er med til at sætte rammen for borgeren
  • Mulighed for at komme med i Fælles Faglige Platforme på tværs af Brande Åcenter i henholdsvis 1) KRAP, 2) Neuropædagogik & Sanseintegration samt 3) Strukturpædagogik & Kommunikation
  • Tilbud om diplomuddannelse eller anden relevant efteruddannelse efter 1 års ansættelse?

  Vi forventer:

  • At du arbejder og kommunikerer ud fra et anerkendende menneskesyn
  • At du har erfaring med borgere med problemskabende adfærd og gerne Low Arousal tilgangen
  • At du har erfaring med/kendskab til den autismepædagogiske tilgang
  • At du arbejder analyserende og reflekterende
  • At du i samarbejde med kollegaer kan skabe den røde tråd mellem indsatsmål, metoder og praksis
  • At du er afklaret og fleksibel i forhold til arbejdstiderne – ca. 50/50 dag- og aftenvagter – du har fri hver 2. weekend
  • At du har erfaring med IT i forhold til dokumentation, hvor vi anvender Cura Social

  Ca. halvdelen af de ca. 120 medarbejdere er uddannede pædagoger. Vi arbejder tværfagligt med det sundhedsfaglige personale, ergoterapeuter, sygeplejerske og omsorgsmedarbejdere for en øget faglig refleksion og sparring.
  Alle medarbejdere på Brande Åcenter er forpligtet til at følge Ikast-Brande kommunes overordnede værdier; Dialog, tillid og ansvarlighed.
  Desuden arbejder vi ud fra kerneopgaven: ”Vi lykkes på området for voksne med udviklingshæmning, når de gives mulighed for et liv med tryghed, mening og trivsel ud fra individuelle livsvilkår og udviklingspotentiale”.
  Du kan desuden se mere på vores hjemmeside: http://brandeaacenter.ikast-brande.dk/om-brande-aacenter

  Løn og ansættelsesforhold:
  Stillingerne er på 30-34 timer pr. uge og der er tale om faste stillinger. Andet timetal kan aftales individuelt.
  Aftale om løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst. Vi søger uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter.

  Tiltrædelse:
  15. august 2021 eller hurtigst muligt.

  For yderligere information om stillingerne:
  Janne Bentzen Meinertz 99603795/ 20487864
  Dorte Bisgaard Tinglef tlf. 99603785 / 24769288
  Hvis du er interesseret i at besøge os, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte os.

  Ansøgningsfrist:
  Ansøg gerne hurtigst muligt dog senest d. 10. august 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.

  Find jobannoncen her

  Pædagog, 28 timer - Herning - Ansøgningsfrist: 15. august 2021

  Pædagog, 28 timer - HC Bofællesskab

  Herning

  Ansøgningsfrist: 15. august 2021

  Pædagog med plejeerfaring til aftenvagt til HC Bofællesskab
  Har du lyst til fordybelse i et speciale – så se her!

  Bofællesskabet for borgere med Huntington sygdom, Herning Kommune, søger pædagog med plejeerfaring til aftenvagt på 28 timer med weekendarbejde hver 2. uge.

  Om os og stillingen
  Bofællesskabet er for borgere med Huntington sygdom. Der bor 18 borgere fordelt i 2 teams.
  Du kommer til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med sos-hjælpere, sos-assistenter, pædagoger, ergoterapeut, sygeplejerske og de tilknyttede ergo- og fysioterapeuter.

  Personalets opgaver er hovedsagligt: pleje og omsorg samt aktiviteter i det omfang den enkelte beboer kan magte det.

  Der arbejdes ud fra socialpædagogiske principper med en fast struktur / døgnrytme for den enkelte beboer, hvor forudsigelighed og genkendelighed er vigtig for den enkelte beboer.

  Der er stor kompleksitet i arbejdet både fysisk og psykisk omkring den enkelte beboer.

  Der anvendes Marte Meo til læring / udvikling af personalet, samt supervision 1 x månedligt.

  Der er et tæt samarbejde kolleger imellem. Der er altid kolleger at sparre med i løbet af en vagt.
  Du skal have lyst til at fordybe dig i det pædagogiske og relationelle arbejde.

  Vi forventer, at du

  • har plejeerfaring
  • kan arbejde selvstændigt
  • har et godt overblik
  • har lyst til at blive fagligt udfordret hver dag
  • har lyst til at indgå i det tværfaglige samarbejde
  • er fleksibel og stabil
  • er åben overfor nye tiltag og udfordringer
  • er med til at højne det faglige niveau
  • har mod til at have en arbejdsdag, hvor mange ting er uforudsigeligt.

  Hvis du vil se lidt om vores hus, så besøg vores hjemmeside.

  Ansættelsesforhold
  Ansættelsesdato 1. oktober 2021 eller efter aftale.

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

  Yderligere oplysninger
  Yderligere oplysninger om stillingen kontaktes centerleder Lene Sumborg på telefon 96 28 54 01.

  Ansøgningsfrist
  Ansøgningsfrist er søndag den 15. august 2021.

  Der forventes at blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 34 2021.

  Ansøgning med bilag sendes via link i annoncen på hjemmesiden.

  Find hele jobannoncen her

  Social- og sundhedsassistent - Ejstrupholm - Ansøgningsfrist: 22. august 2021

  Social- og sundhedsassistent - Solbakken

  Ejstrupholm

  Ansøgningsfrist: 22. august 2021

  Solbakken søger social- og sundhedsassistent
  Vi har en kollega som har valgt at gå på en velfortjent efterløn.
  Derfor søger Solbakken i Ejstrupholm en social- og sundhedsassistent, der både har lyst og evner og ikke mindst brænder for at arbejde med de ældre og varetage alle opgaverne, der kan være omkring beboerne på Solbakken.

  Stillingen er på 32-37 timer/uge og vagt hver 2. weekend. Fremmødet vil være i dag- og nattevagt.
  Stillingen ønskes besat fra 01.09.2021 eller efter aftale.

  På Solbakken arbejder vi ud fra Ikast-Brande Kommunes DNA og værdier.
  Det betyder, at vi er arbejdsomme og entreprenante. Vi handler, hjælper hinanden og står sammen. Vi løfter i flok og finder løsninger sammen. Vi er ukuelige og ikke bange for at lære af vores fejl.
  Vi samarbejder på tværs uden at skelne til titler og fagområder. Vi arbejder ud fra værdierne tillid, dialog og ansvarlighed.
  Medarbejderne på Solbakken arbejder med et højt engagement – i et tværfagligt miljø, ligesom et godt arbejdsmiljø vægtes højt.
  Der arbejdes målrettet på at udbrede de faglige kompetencer til kollegaer, således at vi kan tilbyde beboerne og deres pårørende den mest optimale pleje og støtte, under hensyntagen til den enkeltes behov og funktion.
  Vi arbejder ud fra den personcentrede omsorg og sætter fokus på, at beboernes trivsel er så høj som muligt. Den personcentrerede tilgang er grundlæggende både i forhold til beboere, pårørende og kollegaer.
  Solbakken er et pleje- og aktivitetscenter med 30 lejligheder fordelt på 3 gange.
  På Solbakken er der mange frivillige tilknyttet, og der er en stor lokal forankring i nærområdet.

  Vi forventer, at du:

  • har lyst til at arbejde med demens og har eller vil tilegne dig de ønskede kompetencer
  • kan arbejde målrettet og struktureret og er god til at håndtere forandringer
  • kan skabe overblik og kan bevare dette i pressede situationer
  • er fortrolig med elektronisk dokumentation og anvender det som et fagligt redskab. Vi anvender Cura
  • er ærlig og respektfuld i det kollegiale samarbejde
  • byder ind og løbende kommer med forbedringsforslag til vores arbejdsgange, da vi har stor fokus på optimering
  • har gode kommunikative kompetencer og evner det gode samarbejde både mono- og tværfagligt samt med de pårørende og frivillige
  • kan genkende dig selv i værdierne: dialog, tillid og ansvarlighed
  • har stabilt fremmøde, godt humør med en positiv indstilling til tingene og ikke mindst højt engagement

  Vi tilbyder dig:

  • et job, hvor du får mulighed for at vise, hvad du kan med din faglighed både i handling og med refleksion
  • en arbejdsplads, hvor humor og teamwork er med til at løfte en hverdag med komplekse opgaver
  • en arbejdsplads, hvor vi i fællesskab skaber gode løsninger i hverdagen og samarbejder om det gode arbejdsmiljø
  • en arbejdsplads, hvor alle arbejder målrettet med den personcentrerede omsorg for at højne livskvaliteten og trivsel for den enkelte beboer
  • en arbejdsplads, der er i konstant forandring og udvikling, og hvor vi vægter en høj faglighed
  • kursus i personcentreret omsorg samt løbende mulighed for kompetenceudvikling
  • en arbejdsplads, hvor indflydelse, medbestemmelse og medansvar er en selvfølge
  • målrettet og struktureret introduktion

  Løn og ansættelsesforhold:
  Efter gældende overenskomst

  For yderligere information er du meget velkommen til at kontakte:
  Leder Linda Kjærskov Pedersen på tlf. 99605721

  Ansøgningsfrist:
  Søndag d. 22.08.2021

  Ansættelsessamtaler:
  Samtaler afholdes løbende og ansættelse kan finde sted inden ansøgningsfristens udløb

  Du bedes sende din ansøgning online. Klik på ”ANSØG” og vedhæft din ansøgning og dit CV

  Find jobannoncen her

  Medarbejdere med pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse, 32 timer - Ikast - Ansøgningsfrist: 22. august 2021

  Medarbejdere med pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse, 32 timer - Marienlund

  Ikast

  Ansøgningsfrist: 22. august 2021

  Marienlund søger medarbejdere med en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse
  Marienlund søger medarbejder 30-32 timer ugentligt.

  Hvem er vi
  Marienlund er et botilbud bestående af 5 afdelinger med i alt 35 borgere.
  Målgruppen er voksne udviklingshæmmede med forskellige handicaps, der bor i egne lejede lejligheder.

  Borgerne er i alderen 18 - 74 år, og der er stor spredning i støttebehovet.
  Alle vore borgere er tilknyttet dagbeskæftigelse, de fleste uden for Marienlund.

  Man vil blive fast tilknyttet en afdeling, med 6 – 8 beboere.

  Borgerne på Marienlund har meget forskellige støttebehov.
  Du skal derfor kunne trives med at yde omsorg til borgerne med demensproblematikker, og samtidig kunne støtte yngre borgere, med forskellige diagnoser, i en struktureret hverdag, med aktiviteter i og uden for huset.
  En del af borgerne har behov for hjælp til personlig pleje, mens andre kan klare dette selv, blot med verbal støtte og guidning.
  Andre af borgere er selvhjulpne med mange daglige gøremål, den primære arbejdsopgave består her i at skabe en struktureret og genkendelig hverdag, hvor der ydes støtte til fastholdelse af strukturen.

  Vi arbejder ud fra vores kerneopgaven:
  ”Vores kerneopgave er at understøtte et ligeværdigt liv for den enkelte borger, baseret på borgerens egne normer og værdier.
  Det gør vi ved at have særlig fokus på, at den enkelte borgers selvbestemmelse respekteres og styrkes.

  Ligeledes fokuserer vi på, at borgeren lever det liv, som giver mening og er motiverende for den enkelte og med tilpas støtte kan mestre mest muligt selv.”

  Marienlund arbejder med en neuropædagogisk tilgang til den enkelte borger og det er en fordel hvis du har viden inden for dette.
  Vi forventer at du har fokus på kvalitet i dokumentationsarbejde og arbejder målrettet med mål og delmål ud fra de bestilte indsatsmål.
  Vi arbejder tværfagligt, og medarbejdergruppen er sammensat af pædagoger, ergoterapeuter og SSA.

  Find jobannoncen her

  Sosu-assistent/sosu-hjælper - Ikast - Ansøgningsfrist: 23. august 2021

  Sosu-assistent/sosu-hjælper - Hjemmeplejen Nord

  Ikast

  Ansøgningsfrist: 23. august 2021

  Hjemmeplejen Nord søger sosu-assistent/sosu-hjælper til ny arbejdsgang
  Er du uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper og vil være med til at implementere ny arbejdsgang i dagvagt og aftenvagt så se her:

  Vi er i gang med at lave kompetenceplaner i dagvagt og aftenvagt med helhedspleje hos nye borgere og i tæt samarbejde med sygeplejen.
  Nye borgere opstartes på kompetenceplanen, hvor medarbejderen er ansvarlig for at udarbejde mål i samspil med borgeren.
  Når medarbejderen vurderer, at forløbet er koordineret og stabilt, overleverer medarbejderen borgeren til rette kollega.
  Kompetenceplanen, hvor assistenterne er på, vil rumme sundhedslovsydelser hos borgere, der vurderes i stabile og kontinuerlige forløb, og der skal trædes til i akutte opgaver, hvor der f.eks. vil være behov for TOBS og lægekontakt.
  Assistenten vil derudover være til rådighed for faglig sparring for kollegaer og opkvalificere hjemmeplejen fagligt inden kontakt til sygeplejen.

  Jobbet

  • At varetage helhedspleje/opgaver for nye borgere i deres eget hjem
  • At varetage akutte opgaver for både hjemmeplejen og sygplejen
  • At være sparringspartner mellem sygeplejen og hjemmeplejen
  • At være faglig sparring for dine kollegaer
  • At du bliver ansat i to vagtlag

  Vi tilbyder

  • Et spændende job med afvekslende arbejdsdage
  • Samarbejde med dygtige sundhedsfaglige kollegaer
  • Personlig og faglig udvikling
  • Oplæring af sundhedslovsydelser som er uddelegeret fra sygeplejen

  Vores forventninger til dig

  • At du har et positivt menneskesyn
  • At du ser muligheder i stedet for begrænsninger
  • At du er fleksibel og har lyst til og interesse i at være med til at gøre en forskel
  • At du er ansvarsbevist og kan arbejde selvstændigt
  • At du er mødestabil og har et smil på læben

  Arbejdstid
  Gerne 37 timer pr. uge eller mindre i flg. aftale.
  Weekendvagt hver 2. weekend.

  Løn- og ansættelsesforhold
  Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale med forhandlingsberettiget organisation

  Ansættelse
  Ansættelse pr. 01.08.2021 eller snarest

  For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte
  Jeanette Madsen på 22806453 eller Diana Langhoff på tlf. 22751421

  Ansøgningsfrist
  23.08.2021, kl. 08.00

  Ansættelsessamtale:
  Der indkaldes løbende til ansættelsessamtale

  Du bedes sende din ansøgning online. Klik på ”ANSØG” og vedhæft din ansøgning og dit CV

  Find jobannoncen her

  Socialpædagoger - Ikast - Ansøgningsfrist: 23. august 2021

  Socialpædagoger - Skovbjergparken

  Ikast

  Ansøgningsfrist: 23. august 2021

  Socialpædagog Skovbjergparken, Ikast.
  Halløj, socialpædagoger tror det er jer vi venter på... ??
  2 stillinger 37 timer pr. uge til Skovbjergparken Ikast, afd. Pilegården, pr. 1-10 2021

  Vi savner et par nye skønne kollegaer pr 1.10.2021, en til at afløse den kollega der forlader os til fordel for et liv som pensionist, og en til den nyoprettede stilling der er på afdelingen.
  Det vil være fantastisk, at du er fagligt dygtig, er i personlig balance, har mod til selvindsigt og en god portion hjertevarme og løstsiddende humor, du kan bruge i passende doser.
  Kan du kende dig selv i den beskrivelse, og hvis du er uddannet socialpædagog med erfaring, så læs videre….

  Udover et fagligt højt niveau i det daglige pædagogiske arbejde, er vores ambition, at vores afdeling skal være et godt og sjovt sted at bo og arbejde.

  Stillingerne er på 37 timer og tilknyttet afd. Pilegården, der er et bosted for 4 mænd og 3 kvinder.
  Alle er i alderen 29-42 år og er diagnosticeret med autismespekter-tilstande og svagt kognitivt niveau, og bor i egen lejlighed.

  I vores hus har alle behov for støtte i mange af dagligdagens gøremål, herunder også i hygiejnesituationer.
  Borgerne har hvert sit individuelt tilpassede program, som vi til stadighed videreudvikler på.
  Hverdagens aktiviteter er tilrettelagt ud fra hver persons funktionsniveau, behov, interesser og dagsform.
  Arbejdsopgaverne indebærer generel pædagogisk støtte, udarbejdelse af metodeplaner og kommunikationssystemer, kontaktpædagogfunktioner og familiekontakt og selvfølgelig også de fælles praktiske huslige opgaver.
  Arbejdstiden er primært eftermiddag/aften og enkelte dagvagter, samt hver tredje weekend og enkelte kolonier.

  Vi tilbyder:

  • En arbejdsplads og et fællesskab, hvor vi tør være kreative, tænke nye tanker og tage ansvar
  • Et lyttende forum med plads til en god blanding af konstruktiv dialog, hvor medindflydelse, medansvar og humor præger måden vi arbejder på.
  • Kollegial omsorg, supervision, personaletræning og faglige udviklingsforløb
  • Et dynamisk og fagligt miljø, hvor der er plads til forskellighed og initiativ
  • En arbejdsplads hvor vi prioriterer den anerkendende og en ikke-konfronterende tilgang. KRAP er et centralt fokuspunkt i vores faglighed. (kognitivt, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik)
  • Kompetenceudvikling tilpasset dine behov.

  Vi ønsker at du:

  • Er uddannet pædagog, og har faglig indsigt og integritet, samt pædagogisk erfaring fra arbejde på bosteder inden for specialområdet / mennesker med autisme.
  • Kan både arbejde selvstændigt og samarbejde i et team, og bidrage konstruktivt til den skriftlige dokumentation og det teknologiske udviklingsarbejde
  • Har overblik (og måske ’øjne i nakken’?) og kan tilpasse din faglige støtte og arousal i en hverdag, hvor den enkeltes overskud er varierende.’
  • Har mod på at byde ind og et positivt fokus på det der virker - det der motiverer til udvikling
  • Er fleksibel, initiativrig – men også evner at følge dine ideer til dørs,
  • Er fysisk og psykisk robust, har lyst til at sætte dig selv i spil og modspil og har et positivt fokus

  Kørekort er et vilkår for ansættelse

  Løn og ansættelsesforhold:
  Efter gældende overenskomst. Arbejdstiderne er skiftende, inkl. hver 3. weekend.

  Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
  Det faste personale på Pilegården 96299016 eller leder Kai Kirkeby på tlf. 96299010.

  Ansøgningsfristen er:
  Mandag d. 23. august 2021 kl. 12

  Vi glæder og til at tale med dig og forventer at afholde ansættelsessamtale i uge 34

  Ved ansættelse forbeholder Ikast-Brande Kommune sig ret til at indhente en udvidet straffeattest efter ansøgers samtykke.

  Find jobannoncen her

  SOSU-Assistent, 30 timer - Ikast/Brande - Ansøgningsfrist: 24. august 2021

  SOSU-Assistent, 30 timer - Privat Pleje & Omsorg

  Ikast/Brande

  Ansøgningsfrist: 24. august 2021

  SOSU-Assistent til Dagvagt i Ikast/Brande
  Vi søger en Social- og sundhedsassistent til en fast dagvagt på 30 timer pr. uge med arbejde hver 2. eller 3. weekend i vores Ikast/Brande afdeling.

  HVAD SØGER VI?
  Vi søger dig som er en glad og udadvendt personer, som har lyst til at være med til at sikre høj kvalitet i plejen.
  Vil du gøre en positiv forskel for borgerne i Ikast/Brande? Og samtidig have mulighed for indflydelse og udvikling?
  Så er det dig vi søger.

  Vi er en sund og stærk virksomhed, hvor værdier som kommunikation, trivsel, udvikling og kvalitet vægtes højt i dagligdagen for vores borgere og medarbejdere.
  Vi er privat leverandør af pleje i Ikast/Brande kommune, og sætter pris på det gode samarbejde på tværs af faggrupperne og kommunens medarbejdere.

  Vi er en arbejdsplads som stiller forventninger til hinanden, og arbejder professionelt for at leve op til den tillid de mange borgere som har valgt os, viser os hver dag.
  Vi er fra d. 1/7 Midt- og Vestjyllands største leverandør af pleje, så har du lyst til at blive en del af denne udvikling? Så har du nu muligheden.

  VI TILBYDER:

  • Du kommer til at arbejde i en spændende dynamisk plejevirksomhed.
  • Du får løn efter kvalifikationer og overenskomst (vi er organiseret i KA Pleje).
  • Diverse personalegoder, herunder fri træning og hjælp ved fysiske skader.
  • En fast plan med stor medbestemmelse og ønske om tæt dialog.
  • Du kommer til at arbejde med kompetenceudvikling af social- og sundhedshjælperne.

  VI FORVENTER:

  • Fleksibel og er imødekommende ift. at samarbejde med kollegaer og ledelsen.
  • Stabil i din arbejdsindsats, så vi kan sikre stabilitet hos borgerne, som du skal hjælpe.
  • En medspiller, som ser kollegaer og vores forskelligheder som en styrke.
  • Er en engageret og ansvarsfuld person med hjertet på rette sted.
  • Er færdiguddannet social- og sundhedsassistent.

  Vi indkalder løbende til samtaler og for den rigtige tilbyder vi hurtig ansættelse.

  Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til Direktør Hans Jensen på tlf. 27757961 eller på vores hjemmeside www.ppoo.dk

  Er du vores nye Privat pleje og omsorgs kollega? Så send din ansøgning, CV samt relevant bilag på kontakt@jobppoo.dk

  Find jobannoncen her