Skip to main content

Pleje & Omsorg

Jobopslag omhandlende pleje og omsorg

To holder i hænder

Indhold

  Pædagogiske medarbejdere, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter, 30 timer - Brande - Ansøgningsfrist: 20. januar 2021

  Pædagogiske medarbejdere, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter, 30 timer - Brande Åcenter

  Brande

  Ansøgningsfrist: 20. januar 2021

  Brande Åcenter søger Pædagogiske medarbejdere, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter
  Har du som pædagog, pædagogisk assistent, social og sundhedsassistent eller ergoterapeut lyst til at blive en del af Brande Åcenter, hvor samarbejde og faglighed vægtes højt?
  Og hvor du som medarbejder har mulighed for at udvikle dig fagligt samt præge den faglige retning?

  Brande Åcenter er et kombineret bo- og aktivitetstilbud med 32 lejligheder og en aflastningsenhed med 6 pladser.
  Målgruppen er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med erhvervet hjerneskade.

  På Brande Åcenter tager vi afsæt i borgernes potentialer og ressourcer.
  Vi arbejder derfor ud fra kerneopgaven: ”Vi lykkes på området for voksne med udviklingshæmning, når de gives mulighed for et liv med tryghed, mening og trivsel ud fra individuelle livsvilkår og udviklingspotentiale”.

  Vores pædagogfaglige tilgange er:

  • Neuropædagogik
  • Sanseintegration
  • Strukturpædagogik
  • KRAP

  Vi arbejder desuden med konkreter, tegn-til-tale samt anden understøttende kommunikation.
  I efteråret 2020 har alle medarbejdere været på uddannelse i Low Arousal. Vi er i gang med at planlægge et lignende forløb i 2021 i forhold til på neuropædagogik.

  På Brande Åcenter tilbyder vi dig

  • At du er med til at præge den faglige udvikling med din viden og erfaring
  • At vi arbejder kontinuerligt med at skabe et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på trivslen hos både borgere og medarbejder
  • Teamsamarbejde hvor du er med til at sætte rammen for borgeren
  • Som pædagogisk medarbejder er du med i en spændende proces, hvor vi har øget fokus på at udvikle pædagogfagligheden med nye tiltag.
  • Som social- og sundhedsassistent varetager du medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning.
  • Som ergoterapeut skal du være igangsættende, rådgivende og vejledende i forhold til personlige hjælpemidler og arbejdsmiljøhjælpemidler.

  Vi forventer:

  • At du arbejder og kommunikerer ud fra et anerkendende menneskesyn
  • At du har erfaring med borgere med problemskabende adfærd
  • At du har erfaring med/kendskab til den autismepædagogiske tilgang
  • At du arbejder analyserende og reflekterende
  • At du i samarbejde med kollegaer kan skabe den røde tråd mellem indsatsmål, metoder og praksis
  • At du er afklaret og fleksibel i forhold til arbejdstiderne – ca. 50/50 dag- og aftenvagter – du har fri hver 2. weekend
  • At du har erfaring med IT i forhold til dokumentation. Vi anvender Cura Social

  Vi arbejder tværfagligt – pædagogiske personale, sundhedsfaglige personale, ergoterapeuter, sygeplejerske og omsorgsmedarbejdere for en øget faglig refleksion og sparring.
  Alle medarbejdere på Brande Åcenter er forpligtet til at følge Ikast-Brande kommunes overordnede værdier; Dialog, tillid og ansvarlighed.
  Du kan desuden se mere på vores hjemmeside: http://brandeaacenter.ikast-brande.dk/om-brande-aacenter 

  Løn og ansættelsesforhold:
  Stillingerne er på 30 timer pr. uge.
  Aftale om løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst.

  Tiltrædelse:
  Senest 1. februar 2021

  For yderligere information om stillingerne:
  Sidsel Nielsen - 22672390
  Vi vil fortrække, at du besøger os, inden du sender din ansøgning. Vi afholder informationsmøde torsdag d. 3.12.20 kl. 14-16, hvor vi vil fortælle om Brande Åcenter, opgaver og forventninger.

  Ansøgningsfrist:
  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.

  Antal ledige stillinger: 3

  Find jobannoncen her

  Socialpædagoger og tilkaldevikarer - Bording - Ansøgningsfrist: 20. januar 2021

  Socialpædagoger og tilkaldevikarer - Småskolen Christianshede

  Bording

  Ansøgningsfrist: 20. januar 2021

  Vi søger socialpædagoger og tilkaldevikarer til vores bo- og aflastningsafdeling samt til familie behandling
  Vi har rygende travlt og søger pædagoger og tilkaldevikarer til vores bo- og aflastningsafdeling samt til familie behandling

  Vi har stor tilgang af børn og unge, og søger derfor pædagoger med erfaring inden for vores målgruppe.

  På Småskolen Christianshede skal du dele vores passion for at skabe en spændende hverdag.
  Vi nyder, at her er højt til himlen og god plads til udfoldelse både i skoven og i den fantastiske natur.
  Vi har en mini ZOO, så du skal være interesseret i at bruge dyrene i dit pædagogiske arbejde, ligeledes skal du være indstillet på at deltage i fodringen af dyrene.
  Vi tilbyder en hverdag med liv og udvikling hvor du får dygtige kollegaer og en bred vifte af fagpersoner til at sparre med.
  Vi vægter et tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere og forældre om de unges trivsel og udvikling.
  Christianshede rummer desuden en intern skole hvor vi har plads til 30 elever.

  Vi er på Småskolen Christianshede ca. 40 medarbejdere: uddannede lærere og pædagoger, socialrådgiver, psykolog og praktiske medhjælpere.
  Vores specifikke målgruppe er børn og unge med omsorgssvigt, opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og udviklingshæmning.
  Vi har desuden kognitivt velfungerende unge med autismespektrumforstyrrelser.

  For alle afdelinger gælder det, at du skal påregne døgn, aften og weekendarbejde.

  • Vi ligger vægt på, at du er uddannet pædagog.

  Tiltrædelse hurtigst muligt.

  Har du spørgsmål til stillingerne på Christianshede er du velkommen til at henvende dig til:
  Anne Mette Wittrup telefon 42740543

  Ansøgninger sendes på mail til: helle@christianshede.dk 
  ANSØGNINGEN MÆRKES: Pædagog eller Vikar

  Ansøgningsfrist: 20. Januar 2021

  Samtaler vil blive afholdt løbende

  Antal ledige stillinger: 4

  Find jobannoncen her

  Social- og sundhedsassistent - Silkeborg - Ansøgningsfrist: 21. januar 2021

  Social- og sundhedsassistent - Hospitalsenhed Midt

  Silkeborg

  Ansøgningsfrist: 21. januar 2021

  Er du social-og sundhedsassistent og ser muligheder frem for begrænsninger - så er det dig, vi søger…
  Har du lyst til at arbejde på et spændende medicinsk afsnit, hvor dialog og samarbejde er en naturlig del af hverdagen?

  Vi søger en social- og sundhedsassistent til fast stilling på 37 timer/ugt pr. 1/3-2021.
  Vi arbejder i blandede vagter og hver 3. weekend.

  På M2 får du:

  • et individuelt tilrettelagt intro-oplæringsperiode med supervision for nyansatte samt mentorordning
  • en gruppe engagerede kollegaer, som er klar til at lære fra sig, og hvor forskellighed ses som en styrke
  • en arbejdsplads hvor du i makkerskab med din kollega varetager sygeplejen omkring vores patienter
  • en spændende og afvekslende arbejdsdag, hvor der er let til grin

  Hvem er vi:
  Sengeafsnit M2, Regionshospitalet Silkeborg, er et medicinsk afsnit med speciale inden for endokrinologi, gastroenterologi, hepatologi og reumatologi.
  Ud over sengeafsnittet er der klinikker med samme specialer og samlet set kaldes vi M2/M2a.

  I sengeafsnittet har vi planlagte indlæggelser, og en del af vores kroniske patienter har en "åben" indlæggelse, så de kan komme direkte til os uden om egen læge.
  I dagstiden fra 8-17 modtager vi også akutte patienter inden for vores specialer. Det sker i samarbejde med Viborg, som er vores tætte samarbejdspartner på området.

  Samlet er vores flow til tider højt, og ikke to dage er ens. Alligevel har vi altid fokus på det gode patientforløb, og ikke mindst det gode arbejdsmiljø.

  Vi oplever tværfaglighed som en styrke, og tror på, at det er i fællesskabet, vi finder løsninger. Vi har en bred vifte af samarbejdspartnere i det daglige for at skabe så godt et forløb for den enkelte patient.

  Hos os vil du trives, hvis du er glad for at bringe din faglige viden om sygdom, sundhed, sociale behov og omsorg i spil i et miljø, hvor der er let til grin kombineret med seriøsitet.

  Hvad ønsker vi:

  • en kollega med stor interesse for vores medicinske specialer, gerne med erfaring, og hvor samarbejdet med patienten er en naturlig del af hverdagen
  • en kollega med interesse for og meget gerne erfaring med praktikvejlederfunktionen
  • en kollega som er interesseret i at arbejde med kompetenceudvikling inden for sit fag
  • en kollega som vil være med til at udvikle os som arbejdsplads
  • en kollega som bidrager til og arbejder på et godt arbejdsmiljø til glæde for fællesskabet

  Om Hospitalsenhed Midt
  Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

  De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

  Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

  Om løn- og ansættelsesvilkår
  Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

  Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

  Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

  Yderligere oplysninger
  Lyder det som noget for dig, så send din ansøgning til os.

  Du er meget velkommen til at kontakte os for nærmere information: Afdelingssygeplejerske Helle Egelund 78417205 eller afdelingssygeplejerske Birgitte Dyreborg, 78417306

  Ansøgningsfrist den 21/1- 2021
  Der afholdes samtaler den 25/1 2021 om formiddagen.

  Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

  Find jobannoncen her

  Social- og sundhedshjælper, 30 timer - Funder - Ansøgningsfrist: 22. januar 2021

  Social- og sundhedshjælper, 30 timer - Funder Plejecenter

  Funder

  Ansøgningsfrist: 22. januar 2021

  Social- og sundhedshjælper til Funder Plejecenter
  Stillingen er på 30 timer i fortrinsvis dagvagt.

  På Funder Plejecenter arbejder vi med det ”Gode hverdagsliv”, hvor det at skabe en meningsfuld hverdag sammen med borgerne og deres netværk er vores fokus.
  Vi prioriterer at understøtte borgerne i at have et aktivt og mangfoldigt hverdagsliv, hvor vores udgangspunkt er den enkelte borgers mål og ønsker.

  Du brænder for rehabilitering og tværfagligt samarbejde.
  Du er omsorgsfuld og lyttende.
  Du tør sætte dig selv og dine kompetencer i spil, er nysgerrig på dine kollegaer, arbejdsgange og opgaveløsninger, og altid med beboeren i centrum.

  Vi søger en kollega der:

  • Vægter høj kvalitet i opgaveløsningen
  • Kan skabe hjemlighed, glæde og tryghed
  • Kan tilrettelægge sin dag efter beboernes behov
  • Agerer efter gældende retningslinjer og instrukser
  • Kan arbejde selvstændigt, opsøgende og tage ansvar
  • Er god til at samarbejde og er medskabende af et godt arbejdsmiljø
  • Er stærk på det relationelle arbejde
  • Kan kommunikere tydeligt og tilpasset modtageren
  • Kan se mulighed og løsninger

  Derfor skal du vælge os:
  Sammen med vores beboere, deres familier og engagerede kollegaer vil du medvirke til, at Funder Plejecenter er både et rigtigt godt sted at bo og arbejde.
  Vi er i en rivende udvikling, hvor tingene er i bevægelse. Det betyder også, at der er fart på og plads til at tænke anderledes og kreativt – samt at anderledes ideer også tages alvorligt.
  Vi sætter faglighed og udvikling af kompetencer højt.

  Funder Plejecenter har 30 plejeboliger, samt et skærmet demens afsnit med 10 boliger.

  Lyder det lige som et job for dig? Så se filmen her og få et endnu bedre indblik i at være social- og sundhedshjælper hos os.

  Stillingen ønskes tiltrådt senest 1. marts 2021 eller efter aftale.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

  Yderligere information:
  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte plejecenterleder Mette Thornvig på 20586123.

  Ansøgningsfrist fredag 22. januar 2021. Der vil blive holdt ansættelsessamtaler løbende.

  Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
  Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

  Når vi ansætter personale inden for sundheds- og omsorgsområdet, er det en betingelse, at den person vi ønsker at ansætte, kan fremvise en tilfredsstillende privat straffeattest.

  Find jobannoncen her

  Social- og sundhedsassistent/hjælper, nattevagt, 28 timer - Funder - Ansøgningsfrist: 22. januar 2021

  Social- og sundhedsassistent/hjælper, nattevagt, 28 timer - Funder Plejecenter

  Funder

  Ansøgningsfrist: 22. januar 2021

  Nattevagt til det skærmede afsnit Ådalen på Funder Plejecenter
  Stillingen er på 28 timer, fra mandag til mandag i ulige uger.

  På Funder Plejecenter arbejder vi med det gode hverdagsliv, hvor det at skabe en meningsfuld hverdag sammen med borgerne og deres netværk er vores fokus.
  Vi prioriterer at understøtte borgerne i at have et aktivt og mangfoldigt hverdagsliv, hvor vores udgangspunkt er den enkelte borgers mål og ønsker.

  • Du brænder for tværfagligt samarbejde.
  • Du er omsorgsfuld og lyttende.
  • Du tør sætte dig selv og dine kompetencer i spil, er nysgerrig på dine kollegaer, arbejdsgange og opgaveløsninger, og altid med beboeren i centrum.

  Vi søger en kollega der:

  • Vægter høj kvalitet i opgaveløsningen
  • Kan skabe hjemlighed, glæde og tryghed
  • Kan tilrettelægge sin dag efter beboernes behov
  • Agerer efter gældende retningslinjer og instrukser
  • Kan arbejde selvstændigt, opsøgende og tage ansvar
  • Er god til at samarbejde og er medskabende af et godt arbejdsmiljø
  • Er stærk på det relationelle arbejde
  • Kan kommunikere tydeligt og tilpasset modtageren
  • Kan se mulighed og løsninger

  Derfor skal du vælge os:

  • Sammen med vores beboere, deres familier og engagerede kollegaer vil du medvirke til, at Funder Plejecenter er både et rigtigt godt sted at bo og arbejde.
  • Vi er i en rivende udvikling, hvor tingene er i bevægelse. Det betyder også, at der er fart på og plads til at tænke anderledes og kreativt – samt at anderledes ideer også tages alvorligt.
  • Vi sætter faglighed og udvikling af kompetencer højt.

  Det skærmede demensafsnit ”Ådalen” har 10 boliger, og ligger ved siden af hovedbygningen – her er der 30 demensvenlige plejeboliger.
  Der er 1 nattevagt i det skærmede afsnit og 2 nattevagter i plejeboligerne – man mødes og hjælper/sparrer med hinanden i nattevagten.

  Funder Plejecenter er et demensvenligt profilplejecenter.

  Stillingen ønskes tiltrådt senest 1. marts 2021 eller efter aftale.

  Lyder det lige som et job for dig? Så se filmen her og få et endnu bedre indblik i at være social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper hos os.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

  Yderligere information:
  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte plejecenterleder Mette Thornvig på tlf. 20586123.

  Ansøgningsfrist fredag 22. januar 2021. Der vil blive holdt ansættelsessamtaler løbende.

  Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
  Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

  Når vi ansætter personale inden for sundheds- og omsorgsområdet, er det en betingelse, at den person vi ønsker at ansætte, kan fremvise en tilfredsstillende privat straffeattest

  Find jobannoncen her

  Pædagoger, 30 timer - Silkeborg - Ansøgningsfrist: 24. januar 2021

  Pædagoger, 30 timer - Solbo

  Silkeborg

  Ansøgningsfrist: 24. januar 2021

  2 pædagoger til aflastningsafdelingen på Solbo
  Grundet en øget tilgang af børn i Solbo´s aflastningsafdeling, opslår vi to pædagogstillinger på 30 timer.

  På aflastningsafdelingen har vi cirka 35 børn som er fordelt på 10 værelser. Målgruppen i aflastningen er børn og unge med særlige behov.
  Det er børn og unge med adfærds-, følelsesmæssige, indlæringsvanskeligheder samt lettere retardering. Enkelte kan også have brug for personlig pleje og omsorg.

  Der arbejdes i to teams, hvor medarbejdere i de enkelte teams samarbejder om et begrænset antal børn og unge med de primære opgaver.
  I hverdagen samarbejder de to teams på tværs om opgaveløsningen omkring mål og trivsel.

  Den pædagogiske opgave retter sig mod at skabe et trygt, stimulerende og hjemligt miljø for børnene med afsæt i en KRAP orienteret tilgang samt Low Arousal.
  På Solbo prioriteres et godt forældresamarbejde, og herigennem en tæt dialog omkring de udfordringer børnene står i.
  I forbindelse med jobbet, skal man være indstillet på arbejde i hver anden weekend, samt enkelte helligdage.

  Vi søger en person der:

  • Trives med at arbejde i en omskiftelig hverdag med mange forskellige børn og unge.
  • Har kendskab til at arbejde med børn og unge med ASF og andre diagnoser.
  • Er klar til at arbejde med alternative og supplerende kommunikationsformer.
  • Er nysgerrig og kan være både undrende og kritisk reflekterende på egen og kollegers praksis.
  • Er fleksibel, robust og omstillingsparat – kan skabe overblik og ro i kaos.
  • Er uddannet pædagog - gerne med specialisering indenfor special- og socialpædagogik.
  • Har erfaring med børn og unge i målgruppe, er anerkendende, og med lyst og evne til at se bag om en given adfærd.
  • Kan arbejde selvstændigt og bidrage med liv og glæde i det daglige arbejde

  Vi tilbyder:

  • En velfungerende, fagligt alsidig og udfordrende arbejdsplads.
  • En dynamisk personalegruppe, der arbejder teambaseret.
  • Et støttende og anerkendende arbejdsmiljø.
  • Mulighed for faglig og personlig udvikling gennem kollegial og ledelsesmæssig sparring.
  • Et aktivt forældresamarbejde.
  • Vi tilbyder konflikthåndteringskursus samt kursus i nænsom-nødværge.
  • Et veletableret snoezelhus.

  Læs mere om os på https://boernehandicap.silkeborg.dk/Solbo 

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

  Yderligere information:
  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Teamleder Steen Høedt på tlf. 40893969.

  Ansøgningsfrist 24. januar 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt hurtigt derefter.

  Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
  Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

  Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.

  Find jobannoncen her

  Pædagoger, 34 timer - Silkeborg - Ansøgningsfrist: 25. januar 2021

  Pædagoger, 34 timer - Børnehuset Julsøhaven

  Silkeborg

  Ansøgningsfrist: 25. januar 2021

  2 pædagoger til Børnehuset Julsøhaven
  Daginstitutionen Sejs – Laven søger to pædagoger i Børnehuset Julsøhaven, med en ugentlig arbejdstid på 34 timer pr. uge fra henholdsvis 1. februar og 1. marts eller snarest derefter.

  Stillingen pr. 01.02.21 vil det første halve år være en kombinationsstilling i børnehaveafdelingen, hvor man skal bruge 18 timer på inklusionsopgaver og 14 timer som stuepædagog.
  Derefter vil man indgå i personalefordelingen i basisgrupperne på normal vis.

  Stillingen pr. 01.03.21 vil være i børnehaveafdelingen hos vores 3-årige.

  Julsøhaven er normeret til 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn. I børnehaven er børnene opdelt i tre aldersopdelte basisgrupper.
  Vi arbejder med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes børne- og unge politik, som du kan læse om på hjemmesiden

  Vi har stort fokus på barnets selvhjulpenhed og mestring. Vores hverdag er præget af varme, godt humør og er helt nede i børnehøjde.
  Vi er en engageret personalegruppe, som lægger vægt på, at børn, forældre og personale oplever trivsel og udvikling – og vi ser frem til at byde en ny kollega velkommen!

  Hvad tilbyder vi?

  • en arbejdsplads i spændende udvikling
  • en arbejdskultur, hvor der er fokus på det enkelte barn og gruppens udvikling og trivsel i inkluderende fællesskaber
  • en dynamisk arbejdsplads med positiv og sund, reflekterende tilgang til forandringer
  • et højt fagligt miljø, hvor vi vægter pædagogiske diskussioner og udvikling

  Vi forventer, at du:

  • arbejder ud fra en anerkendende tilgang til såvel børn som kolleger
  • arbejder inkluderende
  • kender Silkeborg kommunes lærings- og trivselspolitik og ønsker at være med til at implementere den
  • har lyst til at arbejde med børn i alderen 3-6 år
  • har lyst til udeliv/leg i naturen
  • er omstillingsparat og nærværende
  • ser dig selv som en teamplayer

  Vi arbejder med udgangspunkt i Silkeborg kommunes børne- og unge politik, som du kan læse om på hjemmesiden. www.sejs-laven.silkeborg.dk 

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

  Yderligere information:
  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte institutionsleder Lone Kølner på tlf. 20 59 83 77.

  Ansøgningsfrist 25. januar 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 28. januar 2021.

  Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
  Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

  Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.

  Find jobannoncen her

  Skole-fritidspædagog, 32 timer - Engesvang - Ansøgningsfrist: 25. januar 2021

  Skole-fritidspædagog, 32 timer - Engesvang Skole

  Engesvang

  Ansøgningsfrist: 25. januar 2021

  Spændende skole- fritidspædagogstilling
  - med både SFO og specialområde/akt i undervisningsdel

  Har du lyst til at arbejde på en skole med et tæt kollegialt samarbejde, hvor trivsel og faglighed er i højsædet, så bliver der fra 1. februar en stilling ledig på Engesvang Skole som pædagog med tilknytning til både Broen (Skolens SFO) og undervisningsdel.

  Vi er en skole med 330 elever, 28 lærere samt 7 pædagoger.

  Vi søger en engageret og energisk pædagog, som har lyst til at indgå i et tæt samarbejde omkring opgaverne i både fritidsdel og undervisningsdel.
  Til gengæld er vi optagede af at skabe vilkår, der gør dette samarbejde muligt.
  Stillingen er som udgangspunkt på 32 timer ugentlig fordelt nogenlunde 50/50 % mellem Broen & UV delen.
  Der vil være mulighed for at blive ansat på 37 timer, såfremt ansøger kan løse akt-opgaver i undervisningsdelen.

  Stillingen er kombineret og består af tilknytning til:
  Broen, som består af 120 børn fordelt på 0. til og med 4. årgang. Stillingen er hovedsagelig tilknyttet ”Rødderne” 2., 3. & 4. årgang.
  På Broen er vi optagede af at skabe Det bedst mulige fritidstilbud for flest mulige børn, hvilket vi praktiserer gennem pædagogisk faglighed samt nedenstående fokus:

  • Legens betydning for barnets udvikling
  • Inkluderende læringsmiljøer
  • PALS – De gode cirkler i skole og SFO
  • Differentierede læringsmiljøer jf. Bernsteins læringsrumsteori
  • Målrettede læringsmiljøer

  Samarbejdet med undervisningsdelen
  Undervisningsdelen, hvor pædagogen er tilknyttet en baseklasse med 10 elever, som er i aldersgruppen 5.-9. årgang.
  Arbejdet her foregår i et tæt teamsamarbejde med yderligere 2 pædagoger og 2 lærere.
  Desuden er der 5 ugentlige akt-lektioner, som skolen ønsker dækket, såfremt ansøgeren har de rette forudsætninger.
  Det vil være en fordel, hvis skolen kan få dækket AKT-delen i stillingen her, men det er ikke en nødvendig forudsætning for, at stillingen kan søges, da vi også har mulighed for at løse det på anden vis.

  På Engesvang skole arbejder vi blandt andet under overskrifterne Professionel Lærende Fællesskaber og PALS.
  Engesvang Skole har siden 2008 været en PALS skole. Det vil være en forudsætning for ansættelse, at man har kendskab til og/eller er positiv indstillet overfor at skulle arbejde med PALS.
  Engesvang ligger tæt på Silkeborg og med gode trafikforbindelser til både Århus og Herning. Vi ligger i en skøn natur med Bøllingsø som nærmeste nabo.

  Øvrige oplysninger om skolen kan du hente på skolens hjemmeside: www.engesvangskole.aula.dk

  Du er også meget velkommen til at kontakte os via mail / telefon. På grund af nuværende coronasituation kan vi desværre ikke tilbyde et fysisk besøg på skolen.

  Kontaktpersoner er:
  SFO-leder Annette Uldum, 20532489, anuld@ikast-brande.dk  eller
  Skoleleder Claus Bredahl Sørensen, 99 60 50 01 / clsor@ikast-brande.dk

  Ansøgningsfrist er mandag d. 25.01.21 kl. 12.00.
  Ansøgningen med relevante bilag sendes direkte i Emply eller på mail til: engesvangskole@ikast-brande.dk

  Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 28.01.21
  I forbindelse med ansættelse indhentes børneattest på ansøgeren.

  Find jobannoncen her

  Social- og sundhedsassistent, 30-32 timer - Funder - Ansøgningsfrist: 26. januar 2021

  Social- og sundhedsassistent, 30-32 timer - Funder Plejecenter

  Funder

  Ansøgningsfrist: 26. januar 2021

  Social- og sundhedsassistent til Funder Plejecenter

  Om jobbet:
  Stillingen er på 30-32 timer ugentligt, fortrinsvis i dagvagt, med 5-7 aftenvagter om måneden.
  På Funder Plejecenter arbejder vi efter det gode hverdagsliv.
  Drømmer du om at være med i udviklingen af vores plejehjem, hvor vi fokuserer på en enkelte beboers liv og fællesskaber – hvor vi forventer at den enkelte medarbejder i tæt samarbejde med kollegaer, pårørende og frivillige kan sikre beboerne et meningsfuldt liv, og hvor vi stiller krav til kvalitet – så er det lige dig vi søger.

  Vi forventer at du:

  • arbejder systematisk omkring opsporing af begyndende sygdom og forværring af sygdom
  • reflekterer over egen praksis og samarbejdet med kolleger
  • har erfaring med at løse delegerede sygeplejefaglige opgaver og mod på at udvikle dine kompetencer yderligere
  • kan tage ansvar og prioritere opgaver i komplekse forløb og akutte situationer
  • er en god kollega og gerne går en ekstra mil for fællesskabet
  • besidder en positiv energi og er medskabende af et godt arbejdsmiljø

  Vi tilbyder:

  • grundig introduktion
  • en velfungerende arbejdsplads, med plads til forskelligheder og udviklingsmuligheder
  • et godt kollegafællesskab, hvor vi vægter glæde og humor i hverdagen
  • tydelig ledelse og retning
  • fleksibilitet i vagtplanlægningen

  Derfor skal du vælge os:

  • Sammen med vores beboere, deres familier og engagerede kollegaer vil du medvirke til, at Funder Plejecenter er både et rigtigt godt sted at bo og arbejde.
  • Vi er i en rivende udvikling, hvor tingene er i bevægelse. Det betyder også, at der er fart på og plads til at tænke anderledes og kreativt – samt at anderledes ideer også tages alvorligt.
  • Vi sætter faglighed og udvikling af kompetencer højt.

  Funder Plejecenter er et demensvenligt profilplejehjem med 30 plejeboliger, og et skærmet demensafsnit med 10 boliger (Ådalen).

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

  Tiltrædelse: Vi ønsker stillingen besat senest 1. marts 2021.

  Yderligere oplysninger:
  Du er velkommen til at kontakte plejecenterleder Mette Thornvig på telefon 20586123 eller mail: mette.thornvig@silkeborg.dk for yderligere information.

  Ansøgningsfrist tirsdag 26. januar 2021. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

  Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
  Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

  Når vi ansætter personale inden for sundheds- og omsorgsområdet, er det en betingelse, at den person vi ønsker at ansætte, kan fremvise en tilfredsstillende privat straffeattest

  Find jobannoncen her

  Pædagogmedhjælper, 32-37 timer - Silkeborg - Ansøgningsfrist: 31. januar 2021

  Pædagogmedhjælper, 32-37 timer - Henvi Huset Funder-Lysbro

  Silkeborg

  Ansøgningsfrist: 31. januar 2021

  Pædagog medhjælper søges til privat daginstitution i Silkeborg
  Henvi Huset Funder-Lysbro er en spændende arbejdsplads i udvikling og et populært pasningstilbud.
  Da vi i den kommende tid, har tilgang af nye børn, så søger vi en pædagog medhjælper, som har lyst til at arbejde både med vuggestue og børnehavebørn.

  Om du vil have 32 eller 37 timer eller et sted derimellem indretter vi os gerne efter. Det er vigtigt for os, at du både trives i dit arbejdsliv og i dit privatliv.

  Henvi Huset er en privat integreret daginstitution som åbnede sidst på året i 2018. Da vi er forholdsvis nyåbnet, så har vi stadig ting, som vi skal gøre for første gang.
  Derfor vil du også få mulighed for at bidrage med input til bevarelse af vores gode arbejdsmiljø og udarbejdelse af struktur og pædagogiske tiltag til gavn for børnene.

  Lige nu har vi masser af plads til vores indmeldte 20 vuggestuebørn og 14 børnehavebørn, hvor vi har flere børn på venteliste, og løbende udvider til en stor institution, som er normeret til 48 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn.

  Personalet er præget af en lyst og vilje til at justere og forbedre på de pædagogiske praksisser der allerede virker, og er åbne og refleksive i arbejdet med udviklingen af nye tiltag.
  De siger ja til hinanden, er begejstrede for deres fag og børnene, og har nu brug for endnu en dygtig medhjælper, som kan bidrage til den positive udvikling.

  Vi søger en pædagogmedhjælper som har drivkraft og overblik, så vi sammen sikre, at alle vores børn bliver så dygtige, som de kan, at tiden i Henvi Huset giver dem livsglæde, godt selvværd og en robusthed i mødet med nye udfordringer.

  • Som pædagogmedhjælper må du gerne have erfaring fra daginstitutionsområdet.
  • Det er en fordel, hvis du har erfaring med 0-5 års aldersgruppen.
  • Du er robust, stabil og forandrings parat.
  • Du skal også have et super godt overblik og være god til at strukturere og organisere i et samarbejde med pædagogerne, så alle børn hver dag oplever nærvær, omsorg og tryghed.

  Da vi er en privat institution, skal du have særlig lyst og fokus på et godt forældresamarbejde.
  Du er hver dag, en af institutionens frontfigurer, når du dagligt møder forældre og børn, så du er altid venlig og imødekommende.

  Henvi Huset er præget af en uformel omgangstone med ledelse i øjenhøjde, hvor succeser fejres og udfordringerne løses i fællesskab.
  Vi tror på, at det gode arbejdsmiljø fastholdes i kraft af medindflydelse, medansvar og godt humør.

  Er du klar til nye spændende udfordringer og har vores opslag vagt din interesse?

  Så send hurtigst muligt din ansøgning med relevante bilag senest d. 31. januar til kontakt@henvihuset-funderlysbro.dk

  Vi holder løbende samtaler, men vi venter gerne på den rette.

  Vi glæder os til at hører fra dig, og hvis du ikke høre fra os, er det fordi stillingen er besat.

  Find jobannoncen her