Gå til hovedindhold

Pleje & Omsorg

Jobopslag omhandlende pleje og omsorg

To holder i hænder
 • Læs op

Indhold

  Medarbejder til SUA Nørholm - Herning - Ansøgningsfrist: 18. april 2021

  Medarbejder til SUA Nørholm

  Herning

  Ansøgningsfrist: 18. april 2021

  Medarbejder til SUA Nørholm, Herning
  Er du uddannet pædagog/SSA, og er du klar til at være trædesten i borgerens liv til øget selvstændighed? Så er det dig, vi leder efter!

  Det højtspecialiserede opholdssted Nørholm i Herning – under SUA (Specialpædagogik, Udviklingshæmning og ADHD/Region Midtjylland) – søger en ny kollega, på fuld tid pr. 1.6.2021.

  I forbindelse med at vi får flere borgere i vores tilbud, har vi brug for flere kollegaer til vores eksterne afdeling A4.

  Borgerne på Nørholm er alle udviklingshæmmede, størstedelen med tillægsdiagnoser inden for det sociale og psykiatriske diagnosefelt. Flere har foranstaltningsdom samt problemskabende adfærd.

  Vi søger modne mennesker, som er tålmodige og robuste, og som kan arbejde realistisk i lang tid med borgere og ikke stiller for store krav om nærhed og følelsesmæssig udveksling.

  Om stillingen:
  Som kollega i organisationen skal du have fokus på begreberne funktionsevne og livskvalitet for beboerne og arbejde ud fra følgende pædagogiske retninger og metoder: Relation- og udviklingspsykologi som pædagogikkens fundament.
  Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP), samt anvendelse af neuropsykologi, VUM og systemisk tankegang mm.

  Vi forventer:

  • At du har en grunduddannelse som pædagog/SSA
  • At du har gode samarbejdsevner og kan og vil arbejde i teams
  • At du har dokumenteret erfaring med denne specielle målgruppe og gerne erfaring med borgere med psykiatriske udfordringer/misbrug
  • At du kan bevare overblikket i uforudsigelige og akut opstående situationer såsom udadreagerende adfærd
  • At du kan agere i dagligdagen med mange forskelligartet opgaver
  • At du er ansvarsbevidst og tager medansvar for den pædagogiske praksis
  • At du har erfaring med pleje/hygiejne
  • At du har erfaring med medicinhåndtering
  • At du er velformuleret og reflekterende fagligt i både skrift og tale
  • At du har kendskab til Sensum Bosted vil være en fordel
  • At du kan præstere et stabilt fremmøde
  • At du har kørekort B

  Vi arbejder visionært med at være trædesten i borgernes liv til øget selvstændighed, med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer.
  Vi har kollegial supervision/respons på tværs af afdelinger hver 14. dag. Du skal have kendskab til, hvad kontaktpersonrollen indebærer og have lysten og viljen til at arbejde i en stærk Vi-kultur.

  Vi tilbyder et grundigt og omfangsrigt introduktionsprogram, inkl. vores målgruppespecifikke fagpilot, til nye kollegaer samt gode muligheder for efteruddannelse.

  Hvis du vil vide mere om Nørholm Kollegiet kan du finde det på www.SUA.rm.dk

  Samtaler forventes afholdt i dagstimerne d. 21.4.2021.

  Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og organisationen.
  Stillingen er omfattet af reglerne for ny løn, hvorfor der kan forhandles tillæg for kvalifikationer. Hertil kommer arbejdsgiverbetalt pension.

  Der skal indhentes reference og straffeattest inden endelig ansættelse.

  Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

  Find jobannoncen her

  Social- og sundhedsassistent, 30 timer - Herning - Ansøgningsfrist: 21. april 2021

  Social- og sundhedsassistent, 30 timer - Vesterled Plejecenter

  Herning

  Ansøgningsfrist: 21. april 2021

  Social- og sundhedsassistent til afdeling i udvikling

  ”Vil du være en del af en afdeling i udvikling, i et hus hvor faglighed, samarbejde og arbejdsglæde er i fokus – så er det dig vi søger!”

  Vi har gang i den på Vesterled Plejecenter. Vi har de sidste måneder arbejdet med vores værdier og organisering, i en proces sammen med kommunens HR-afdeling.
  Med udgangspunkt i dette har MED- udvalget besluttet at sammenlægge seks afdelinger til tre og prioriterer nærledelse og andre nye tiltag på afdelingerne.

  Du vil blive tilknyttet en etage med 32 boliger, hvoraf fire af boligerne er ægtepar lejligheder.
  Der er omkring 20 faste tværfaglige kollegaer knyttet til hver afdeling, både sygeplejersker, assistenter og hjælpere samt pædagogisk personale.
  Vi søger en kollega, der vil være en aktiv medspiller i udviklingen og har interesse i teamsamarbejde og evt. i vejlederarbejdet med eleverne i en fast stilling, primær dagvagt pr. 1. maj 2021 eller snarest derefter.
  Arbejdstiden er kl. 7-13/15 og 30 timer/ugen.

  Som social- og sundhedsassistent har du

  • Lyst til en varieret hverdag, hvor det er vigtigt at være en faglig velfunderet rollemodel.
  • Vilje til at samarbejde og vidensdeling.
  • Kompetencer til at være med til at skabe trygge, effektive og sammenhængende pleje- og behandlingsforløb.
  • Mestre pårørendesamarbejde på højeste niveau.
  • Lyst til at give meningsfyldte aktiviteter for beboere.
  • Lyst til at være vejleder for elever.

  Du vil få

  • Et udfordrende og spændende job, hvor vi respekterer hinandens forskelligheder, og hvor hverdagen er præget af faglighed, kvalitet, humor og åbenhed.
  • Plads i et team, hvor respekt og tillid skal præge samarbejdet.
  • Mulighed for at være med til at præge den omfattende udviklingsproces.

  Vil du vide mere?
  På Vesterled bor 88 ældre med fantastisk beliggenhed midt i Herning, i et gennemtænkt arkitekttegnet byggeri.
  Hverdagen er bygget op om velfungerende leve/bo miljøer, hvor vi laver mad, spiser og hygger sammen.
  Vesterled har ingen aflastning eller skærmede pladser.

  Du kan få yderligere oplysninger på kommunens hjemmeside, eller ved at kontakte ass. centerleder Marianne Strange, telefon 96 28 58 46 eller vedmb@herning.dk

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

  Ansøgningsfrist
  21. april 2021 kl. 12.00 – Samtaler afholdes uge 17.

  Find hele jobannoncen her

  Pædagog, 32-34 timer - Virklund - Ansøgningsfrist: 21. april 2021

  Pædagog, 32-34 timer - Virklund Børnehus

  Virklund

  Ansøgningsfrist: 21. april 2021

  Pædagog til vuggestuen i Virklund Børnehus
  Engageret vuggestuepædagog søges til Virklund Børnehus pr. 1. juni 2021 på 32-34 timer.

  Virklund Børnehus mangler dig, der med engagement, indlevelse, nærvær og empati vil være med til at give vores vuggestuebørn en god hverdag, samt skabe gode børnefællesskaber og drage omsorg for dem i de vigtigste år af børnenes liv.

  Virklund Børnehus har i marts måned 21 startet en vuggestuegruppe op på 12 børn.
  Du vil blive en del af et team på 4 medarbejdere som på nuværende tidspunkt består af én pædagog og to pædagogmedhjælpere.

  Vi tilbyder dig:

  • En fast stilling på mellem 32-34 timer/uge pr. 1. juni 2021.
  • Fagligt engagerede medarbejdere.
  • En nyetableret stue under udvikling, hvor der er mulighed for at sætte sit eget præg på hverdagen.
  • Et godt og tæt samarbejde med vores forældre og en engageret leder.
  • En hverdag med fokus på omsorg, nærvær, motorik, sang, kreativitet og udvikling.
  • Gode læringsmiljøer, hvor udvikling sker gennem leg, og hvor vi har fokus på fællesskabet.
  • Arbejdet med de nye styrkede læreplaner og en udviklende evalueringskultur.

  Vi ønsker, at du:

  • vil tage aktiv del i at skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.
  • har en anerkendende tilgang til børnene og deres familier og prioriterer det gode forældresamarbejde.
  • kan igangsætte pædagogiske aktiviteter for målgruppen.
  • har et godt overblik og skaber struktur i hverdagen.
  • har erfaring med vuggestuebørn, og at du har en forståelse for børnenes udvikling.
  • værdsætter positiv og tydelig kommunikation, både mundtligt og skriftligt.
  • er imødekommende med et glad og positivt sind.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

  Yderligere information:
  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Søren Hedegaard Viuff på tlf. 2974 1789.

  Ansøgningsfrist onsdag 21. april 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag 26. april.

  Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
  Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

  Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.

  Find jobannoncen her

  Pædagog eller anden sundhedsfaglig uddannelse - Ikast - Ansøgningsfrist: 22. april 2021

  Pædagog eller anden sundhedsfaglig uddannelse - Stenbjerghuset

  Ikast

  Ansøgningsfrist: 22. april 2021

  Pædagog søges – eller anden sundhedsfaglig uddannelse til 37 timer pr. uge
  Da én af vore dygtige medarbejdere har valgt at blive selvstændig erhvervsdrivende, søger vi fra den 1. juni hendes afløser.

  Døgninstitutionen Stenbjerghuset, Ikast
  Stenbjerghuset er et bo-socialt træningstilbud til personer over 18 år. Institutionen er godkendt til 12 beboere fordelt på Servicelovens §§107 og 108.
  Endvidere har Stenbjerghuset 6 aktivitets- og samværspladser - jf. Servicelovens § 104. Til afdelingen Bygtoften søges en pædagog, eller anden sundhedsfaglig person, til 37 timer/uge.
  Institutionen består af to afdelinger. Der bor 6 beboere fra 18+ på afdeling Bygtoften samt 4 beboere på afdeling Skolegade. Herudover er der tilknyttet 3 borgere jf. Servicelovens §85, hvor vi yder bostøtte.

  Målgruppe
  Stenbjerghusets målgruppe er primært indenfor autisme spektrum forstyrrelser eller ADHD / ADD, hvor der kan være tillægsdiagnoser som for eksempel personligheds- eller kommunikationsforstyrrelser.
  Institutionens beboere deltager i aktiviteter – så som uddannelse, praktikker eller aktivitetstilbud om formiddagen og forskellige fritidsaktiviteter om eftermiddagen/aftenen.

  Sådan arbejder vi
  Stenbjerghusets beboere tilbydes et miljø, der via den pædagogiske indsats tilgodeser den enkeltes behov for støtte, omsorg og udvikling. Vi skaber og tilrettelægger, i samarbejde med borgerne, individuelle planer, hvor borgeren tilbydes høj grad af med- og selvbestemmelse.
  På Stenbjerghuset har vi et menneskesyn, der bygger på, at alle har ret til at blive hørt, mødt og behandlet på en respektfuld og værdig måde.
  For at forankre dette i vores dagligdag, arbejdes der med en tilgang, hvor der er fokus på anerkendelse og medbestemmelse.
  Vores pædagogiske fundament er KRAP.

  Vi kan tilbyde dig

  • En tværfaglig personalegruppe, med engagerede og fagligt kompetente kollegaer, der brænder for deres arbejde.
  • En levende og dynamisk arbejdsplads med engagement, glæde og gode samarbejdsrelationer, hvor målet bl.a. er at skabe kvalitet i indsatsen og resultater for borgerne
  • At blive kontaktperson
  • En arbejdsplads hvor vi understøtter beboernes potentialer og kompetencer.
  • Mulighed for personlig og faglig udvikling samt sparring
  • Et sted, hvor vi sætter en stor ære i at opretholde en høj faglighed, således indgår blandt andet supervision som et fast element i husets praksis
  • Oplæring i daglige opgaver, medicinhåndtering, dokumentation mv.

  Vi forventer, at du…

  • er uddannet pædagog eller har anden relevant uddannelse indenfor det socialfaglige område. Gerne med kendskab til KRAP
  • tager del i ansvaret for den pædagogiske praksis i hverdagen, hvor du bl.a. udvikler og beskriver de anvendte pædagogiske metoder i vores journalføringssystem
  • kan beskrive, planlægge og udvikle på det pædagogiske arbejde med borgerne, i forhold til de enhver tid gældende indsatsområder og handleplaner – herunder udarbejde statusrapporter
  • kan være ansvarlig for at borgerens handleplan bliver implementeret i dagligdagen.
  • ikke bliver skræmt af IT og varetage de skriftlige opgaver, er tydelig i din kommunikation og kan arbejde med fastlagt struktur
  • er struktureret, tålmodig og ansvarsbevidst og har en positiv indstilling til tingene
  • er initiativrig og har humor som kan bidrage til den gode stemning i huset
  • er selvstændig, robust, åben og tør sige til og fra
  • er engageret, fleksibel i fht. vagtplan samt afklaret med kulturen på en døgninstitution
  • er loyal over for ledelsens beslutninger

  Tiltrædelsesdato: senest den 1. juni 2021.

  Løn og ansættelsesvilkår
  Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt

  Ansøgning:
  Har du spørgsmål, så kontakt Stenbjerghusets leder, Allan Jakobsen. Henvendelser skal ske i hverdage i tidsrummet mellem kl. 9:00 og 12:00 på nr. 2511 0102
  Ansøgninger med CV og relevante bilag sendes via knappen ”søg jobbet online”
  Ansøgningsfrist: torsdag den 22. april 2021 klokken 12:00.
  Ansættelsessamtaler: samtaler afholdes tirsdag den 26. april 2021.

  Forud for ansættelse indhentes der referencer, dokumentation på uddannelse samt straffeattest

  Hjemmeside: www.stenbjerghuset.dk

  Find jobannoncen her

  Pædagog eller pædagogmedhjælper - Brande - Ansøgningsfrist: 23. april 2021

  Pædagog eller pædagogmedhjælper - Uhrskoven

  Brande

  Ansøgningsfrist: 23. april 2021

  Pr. 1. juni 2021 skal vi bruge en kollega i Uhre Friskoles børnehave, Uhrskoven.
  Stillingen er en fast fuldtidsstilling.

  Vi tilbyder:

  • en velfungerende friskole beliggende i den aktive landsby Uhre ved Brande med knap 200 elever, ca. 60 børn i SFO og ca. 50 børn i børnehaven, der alle fortjener en glad og indholdsrig dagligdag
  • et tæt kollegialt samarbejde med et engageret personale i såvel børnehaven, skole som SFO
  • en aktiv og medlevende bestyrelse, forældrekreds og støtteforening
  • deltagelse i den pædagogiske udvikling
  • fra starten at inddrage dig i vores dagligdag, hvor der er “plads til at dumme sig” og “her hjælper og lytter vi til hinanden”
  • væsentlige elementer i den pædagogiske platform er natur, entreprenørskab, innovation og kreativitet og LEGO
  • et udviklingsarbejde i børnehave sammen med Sangens Hus

  Se friskolens hjemmeside www.uhrskoven.dk og www.uhrefriskole.dk

  Vi lægger vægt på, at du:

  • er et fagligt velfunderet, tydeligt, kreativt og glad menneske
  • er åben, engageret og ansvarlig og har en anerkendende tilgang til børn og voksne
  • er samarbejdsorienteret - såvel kollegialt som som i forhold til ledelse, børn og forældre
  • har begge ben på jorden, men samtidig har lyst til at præge udviklingen i Uhrskoven

  Nye og flotte lokaler og fantastiske udearealer:
  Skolen og børnehaven fremstår som total moderniseret og renoveret og med fysiske rammer, der er helt perfekte.
  Vi ønsker at give alle elever og børn et godt børneliv med plads til mangfoldighed, hvor samværet er præget af respekt for hinanden.
  Vore fysiske rammer giver rig mulighed for et aktivt udeliv i såvel skolen, SFO'en og børnehaven.

  Yderligere oplysninger:
  Ansøgning skal sendes pr. mail til viceskoleleder Jannie Jakobsen på mail: jannie@uhrefriskole.dk 
  Ring også gerne til Jannie på mobil 20203654. Ansøgningsfristen er fredag den 23. april 2021.
  Samtaler forventes at blive afviklet tirsdag den 27. april.
  Har du ikke hørt noget inden torsdag den 29. april er stillingen besat til anden side.

  Løn- og ansættelsesvilkår:
  Vi følger i hovedtræk aftalen indgået mellem BUPL og Dansk Friskoleforening.
  Stillingen er tillagt ny løn.

  Find jobannoncen her

  SOSU-Assistent, 30 timer - Herning - Ansøgningsfrist: 29. april 2021

  SOSU-Assistent, 30 timer - Privat Pleje & Omsorg

  Herning

  Ansøgningsfrist: 29. april 2021

  SOSU-Assistent søges til 30 timer
  Vi søger en Social- og sundhedsassistent til en fast dagvagt på 30 timer pr. uge med arbejde hver 2. eller 3. weekend i vores Herning afdeling.

  Du skal køre vores assistentrute.
  Vi arbejder frem mod, at nye borgere opstartes på assistentruten, hvor du som assistent er ansvarlig for at udarbejde mål i samspil med borgeren.
  Når du vurderer, at forløbet er koordineret og stabilt, overleverer du borgeren til den rette kollega.
  Du bliver en vigtig del af implementeringen af både dette og andre kvalitetsudviklingstiltag i Privat Pleje & Omsorg.

  HVAD SØGER VI?
  Vi søger dig som er en glad og udadvendt person, som har lyst til at være med til at sikre høj kvalitet i plejen.
  Vil du gøre en positiv forskel for borgerne i Herning?
  Og samtidig have mulighed for indflydelse og udvikling?
  Så er det dig vi søger.

  Vi er en sund og stærk virksomhed, hvor værdier som kommunikation, trivsel, udvikling og kvalitet vægtes højt i dagligdagen for vores borgere og medarbejdere.
  Vi er privat leverandør af pleje i Herning kommune, og sætter pris på det gode samarbejde på tværs af faggrupperne og kommunens medarbejdere.

  Vi er en arbejdsplads som stiller forventninger til hinanden, og arbejder professionelt for at leve op til den tillid de mange borgere som har valgt os, viser os hver dag.

  VI TILBYDER:

  • Du kommer til at arbejde i en spændende dynamisk plejevirksomhed.
  • Du får løn efter kvalifikationer og overenskomst (vi er organiseret i KA Pleje).
  • Diverse personalegoder, herunder fri træning og hjælp ved fysiske skader.
  • En fast plan med stor medbestemmelse og ønske om tæt dialog.
  • Du kommer til at arbejde med Kompetenceudvikling af Social- og sundhedshjælperne.

  VI FORVENTER:

  • Fleksibel og er imødekommende ift. at samarbejde med kollegaer og ledelsen.
  • Stabil i din arbejdsindsats, så vi kan sikre stabilitet hos borgerne, som du skal hjælpe.
  • En medspiller, som ser kollegaer og vores forskelligheder som en styrke.
  • Er en engageret og ansvarsfuld person med hjertet på rette sted.
  • Er færdiguddannet Social- og sundhedsassistent.

  Vi indkalder løbende til samtaler og for den rigtige tilbyder vi hurtig ansættelse.

  Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til dagligleder Anette Frahm på tlf. 71961900 eller på vores hjemmeside www.ppoo.dk

  Er du vores nye Privat pleje og omsorgs kollega? Så send din ansøgning, CV samt relevant bilag på kontakt@jobppoo.dk

  Kørekort: B (Almindelig bil) og gerne villig til at bruge egen bil i jobbet.

  Find jobannoncen her

  SOSU-assistent, 20-37 timer - Bording - Ansøgningsfrist: 13. maj 2021

  SOSU-assistent - Lokalpleje Bording-Engesvang

  Bording

  Ansøgningsfrist: 13. maj 2021

  Erfaren SSA til helhedsorienteret sygepleje/hjemmepleje efter Buurtzorg-modellen
  Vil du gerne have indflydelse på egne arbejdsopgaver og være med til at skabe borgerforløb båret af faglighed og kontinuitet?
  Vi er nu 12 medarbejdere og bliver ved at få flere opgaver.
  Vi etablerer derfor inden længe vores team nummer to og har brug for nye kollegaer.

  Hos Lokalpleje Bording-Engesvang organiserer vi arbejdet helhedsorienteret på tværs af sygepleje og hjemmepleje.
  På den måde får vi længere samlet tid ude hos borgerne, mindre køretid, og vi sender færrest muligt ind og ud ad døren.

  Teams arbejder tværfagligt og selvorganiserende og lægger selv deres vagtplan.
  Cirka halvdelen af et team er sygeplejersker, den anden halvdel er assistenter, og vi sørger selv internt for oplæring.
  Teamet har en tilknyttet rengørings- og omsorgsperson. Alle teammedlemmer tager ansvar for definerede opgaver ud fra aftalte roller.
  Vores måde at arbejde på er baseret på tillid. Der er plads til kreativitet og brug for fleksibilitet og gode samarbejdsevner.
  Vi har iværksætterånd, og du vil selv være med til at skabe dit eget nye job.

  • Du bliver fast kontaktperson for et antal borgere i teamets lokale område.
  • Vi giver høj prioritet til at samarbejde med pårørende og frivillige.
  • Som autoriseret social- og sundhedsassistent kommer du til at udføre både sygepleje og hjemmepleje.
  • Når det er nødvendigt, bliver du oplært og bistået af sygeplejerske.
  • Du vil som regel kunne køre direkte hjemmefra til første borger, du skal besøge.

  Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra hjemmeplejen og kender og har erfaring med brug af Cura Omsorg.

  Lokalpleje Danmark er en almennyttig selvejende organisation.
  Vi arbejder i partnerskab med den hollandske nonprofit-organisation Buurtzorg.
  Vi hjælper mennesker til at leve deres liv så godt som muligt ud fra de ressourcer, de har.
  Vi har indgået leverandøraftale med Ikast-Brande Kommune i et nyt pilotprojekt for integrereret hjemmesygepleje og hjemmepleje i Engesvang og Bording.

  • Der er skiftende arbejdstider dag og aften. Der kan blive tale om enkelte planlagte natopgaver.
  • Du skal have egen bil, og vi giver km. godtgørelse efter statens høje takst.
  • Vi tilbyder løn efter kompetence ifølge overenskomst med FOA.
  • Arbejdstid 20-37t/uge.

  Du kan læse mere om Lokalpleje og Buurtzorg-modellen på www.lokalpleje.dk

  Krav for at kunne søge stillingen:

  • Uddannelse og erfaring som social- og sundhedsassistent.
  • Kørekort og rådighed over egen bil.
  • Fuld beherskelse af dansk i tale og på skrift.

  Vi indgår aftale om ansættelser, når vi finder de rette - også selv om det måtte være før ansøgningsfristens udløb - så kontakt os snarest, hvis du er interesseret.

  Yderligere oplysninger:
  Bjørn Kassøe Andersen
  Lokalpleje Bording-Engesvang
  Mail: kassoe@lokalpleje.dk 
  Mobil: 42440330
  Web: www.lokalpleje.dk

  Antal ledige stillinger: 2

  Find jobannoncen her

  Social- og Sundhedshjælper, 28 timer - Ikast-Brande - Ansøgningsfrist: 20. maj 2021

  Social- og Sundhedshjælper, 28 timer - Privat Pleje & Omsorg

  Ikast-Brande

  Ansøgningsfrist: 20. maj 2021

  Social- og Sundhedshjælper til Privat Pleje & Omsorg Ikast/Brande (Aftenvagt)
  Vi søger en Social- og sundhedshjælper til en fast aftenvagt på 28 timer pr. uge med arbejde hver 2. weekend i vores Ikast/Brande afdeling.

  HVAD SØGER VI?
  Vi søger dig som er en glad og udadvendt personer, som har lyst til at være med til at sikre høj kvalitet i plejen.
  Vil du gøre en positiv forskel for borgerne i Ikast/Brande?
  Og samtidig have mulighed for indflydelse og udvikling? Så er det dig vi søger.

  Vi er en sund og stærk virksomhed, hvor værdier som kommunikation, trivsel, udvikling og kvalitet vægtes højt i dagligdagen for vores borgere og medarbejdere.
  Vi er privat leverandør af pleje i Ikast/Brande kommune, og sætter pris på det gode samarbejde på tværs af faggrupperne og kommunens medarbejdere.

  Vi er en arbejdsplads som stiller forventninger til hinanden, og arbejder professionelt for at leve op til den tillid de mange borgere som har valgt os, viser os hver dag.

  VI TILBYDER:

  • Du kommer til at arbejde i en spændende dynamisk plejevirksomhed.
  • Du får løn efter kvalifikationer og overenskomst (vi er organiseret i KA Pleje).
  • Diverse personalegoder, herunder fri træning og hjælp ved fysiske skader.
  • En fast plan med stor medbestemmelse og ønske om tæt dialog.
  • En rummelig arbejdsplads med det gode humør og trivsel i centrum.

  VI FORVENTER:

  • Fleksibel og er imødekommende ift. at samarbejde med kollegaer og ledelsen.
  • Stabil i din arbejdsindsats, så vi kan sikre stabilitet hos borgerne, som du skal hjælpe.
  • En medspiller, som ser kollegaer og vores forskelligheder som en styrke.
  • Er en engageret og ansvarsfuld person med hjertet på rette sted.
  • Har erfaring eller er færdiguddannet indenfor plejeområdet.

  Vi indkalder løbende til samtaler og for den rigtige tilbyder vi hurtig ansættelse.

  Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til dagligleder Anette Frahm på tlf. 71961900 eller på vores hjemmeside www.ppoo.dk

  Er du vores nye Privat pleje og omsorgs kollega?
  Så send din ansøgning, CV samt relevant bilag på kontakt@jobppoo.dk

  Kørekort: B (Almindelig bil) og gerne villig til at bruge egen bil i jobbet.

  Find jobannoncen her