Gå til hovedindhold

Info om Bevæg dig for livet

Ikast-Brande Kommune samarbejder med Danmarks to største idrætsorganisationer for, at flere borgere kan blive idrætsaktive i kommunen. Partnerskabet hedder "Bevæg dig for livet - Bevægende Kommune" og vi vil gerne understøtte dig som vil gøre andre aktive eller selv søger muligheder for at blive aktiv.

BDFL logo

Indhold

  Ikast-Brande Kommune og Danmarks to største idrætsorganisationer, DGI og Danmarks Idrætsforbund, indgik i 2017 en visionsaftale om at få flere borgere i kommunen i bevægelse. En aftale som støtter op om den landsdækkende vision; "Bevæg dig for livet" om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation i 2025.

  I Ikast-Brande Kommune har vi et ønske om at flere borgere skal være fysisk aktive, flere borgere skal dyrke en idræts- og motionform og det må meget gerne være i vores foreninger og fællesskaber rundt om i kommunen.

   

  Hvad gør vi:

  - Vi understøtter borgere, foreninger og andre aktører, som ønsker at lave aktivitet for at få flere borgere i bevægelse.

  - Vi har særlig fokus på at skabe synergi og samarbejde mellem forskellige aktører i kommunen, så vi ikke laver parallelle forløb og projekter, som vil det samme.

  - Vi støtter med PR og kommunikation, udviklingshjælp, sparring, opstarter, økonomi, rekruttering, m.v.

  - Vi har særlig fokus på at aktivere specifikke målgrupper: Seniorer, voksne mænd, borgere med handicap eller psykiske lidelser, socialt udsatte børn og unge. Endvidere et fokus på boligsociale områder samt udvikling af vores lokale bysamfund i bevægelsesperspektiv.

   

  Mere info:

  Hvis du/I ønsker at høre mere, læse visionsaftalen i Ikast-Brande Kommune eller bare gerne vil i gang med at lave aktivitet for særlige målgrupper må du/I endelig kontakte os.

  Skriv eller ring til projektleder for Bevæg dig for livet, Christian Valbak, på chmva@ikast-brande.dk eller 99604157.