Skip to main content

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer som repræsenterer hhv. foreningslivet og Ikast-Brande Kommune.

Blomst

Indhold

    Folkeoplysningsudvalgets opgaver

    Folkeoplysningsudvalgets opgaver er:

    • at godkende nye foreninger
    • at fordele den afsatte ramme til lokaletilskud, aktivitetstilskud, lederuddannelse og aftenskoler
    • at anvise kommunale lokaler
    • at give udtalelse til byrådet om væsentlige merudgifter til egne haller, nye lejemål og nye lokaler samt lejrpladser
    • at sikre, at tilskud gives efter Folkeoplysningsloven
    • at behandle visse ansøgninger fra godkendte foreninger
    • at være høringspart.