Gå til hovedindhold

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer som repræsenterer hhv. foreningslivet og Ikast-Brande Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Folkeoplysningsudvalgets opgaver

  Folkeoplysningsudvalgets opgaver er:

  • at godkende nye foreninger
  • at fordele den afsatte ramme til lokaletilskud, aktivitetstilskud, lederuddannelse og aftenskoler
  • at anvise kommunale lokaler
  • at give udtalelse til byrådet om væsentlige merudgifter til egne haller, nye lejemål og nye lokaler samt lejrpladser
  • at sikre, at tilskud gives efter Folkeoplysningsloven
  • at behandle visse ansøgninger fra godkendte foreninger
  • at være høringspart.