Gå til hovedindhold

Borgerstyret personlig assistance

Med en BPA-ordning er det et krav, at du er omfattet af målgruppen for tildelingen af en BPA ordning. En ansøgning om en BPA-ordning skal ske igennem Koordinatorerne i Myndighedsafdelingen, Psykiatri- og Handicap.

Borgerstyret personlig assistance

Indhold

  Borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 96
  Med en BPA-ordning er det et krav, at du er omfattet af målgruppen for tildelingen af en BPA ordning. En ansøgning om en BPA-ordning skal ske igennem Koordinatorerne i Myndighedsafdelingen, Psykiatri- og Handicap.

  Hvem er i målgruppen til at få bevilget borgerstyret personlig assistance?
  Du skal have en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp for at få en BPA-ordning, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes via en sammensætning af ydelser fra andre paragraf områder, som eksempelvis personlig og praktisk hjælp og en ledsager ordning.

  For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver. Du kan imidlertid vælge at overfører tilskuddet = videregiver arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en virksomhed eller en forening. Hvis du vælger dette skal du alene være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.

  Du skal være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse for ordningen.
  Da BPA-ordningen er en kompleks størrelse, har Ikast-Brande Kommune valgt at udarbejde en BPA-håndbog, som nærmere forklare de mange facetter man skal kende til. Håndbogen kan hentes her.

  Du kan i Ikast-Brande Kommunes Serviceniveaubeskrivelse læse mere om lovgivningen, formålet, indholdet i ydelsen, omfanget og kommunens krav til leverandører ved at klikke her.