Botilbud

I Ikast-brande kommune er der en række specialiserede botilbud, som har til formål at yde støtte til voksne med sociale problemer, psykiske funktionsnedsættelser og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Botilbud - handicap Fra pexels.com

Indhold

  Botilbud
  I Ikast-brande kommune er der en række specialiserede botilbud, som har til formål at yde støtte til voksne med sociale problemer, psykiske funktionsnedsættelser og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

  Hvis du ønsker at undersøge, om du kunne er i målgruppen til et midlertidig eller længerevarende ophold på et botilbud, kan du kontakte koordinator i Myndighedsafdelingen, Psykiatri- og Handicap.

  Hvis du vurderes at være i målgruppen for et midlertidigt eller længerevarende botilbud, vil kommunen finde det rette tilbud der matcher dine specifikke udfordringer. I Ikast-Brande Kommune findes der kommunale botilbud i Nørre Snede, Brande og Ikast. Herudover tilkøber kommunen også tilbud hos andre kommuner og private leverandører, hvor dette vurderes relevant.

  Læs mere om Ikast-Brande Kommunes egne botilbud herunder.

  Botilbud målrettet borgere mellem 18 – 24 år, som primært har en psykiske funktionsnedsættelse

  Startboligerne i Ikast (LINK)

  Botilbud målrettet borgere med primært fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

  Marienlund i Ikast
  Bellisbo i Nørre Snede
  Bofællesskaberne Grundtvigsvej 78 og 86 i Ikast
  Brande Åcenter i Brande

  HUSK LINKS

  Botilbud målrettet borgere med autisme

  Bøgehusene i Ikast
  Skovbjergparken i Ikast

  HUSK LINK

  Henvendelser fra eksterne kommuner

  Såfremt en ekstern kommune er interesseret i en plads ved et af Ikast Brande Kommunens botilbud, er det muligt at tage direkte kontakt til det enkelte tilbud for at høre om ledige pladser og ventelister.

  Læs om alle landets botilbud på Tilbudsportalen.

  Ikast-Brande Kommunes takstmodel for botilbud ses herunder:

  Takstmodel botilbud 2020.

  Aflastning/ Afløsning

  Hvis du som pårørende passer en person med en betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge om at blive aflastet, enten i hjemmet eller på en af kommunens botilbud.

  Såfremt at du ønsker at søge om aflastning eller afløsning, så bedes du tage kontakt til koordinatoren i Psykiatri og Handicap, Myndighedsafdelingen.