Gå til hovedindhold

Hvordan behandles en henvendelse

Når du henvender dig til Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap, sker dette altid ved at kontakte vores koordinatorer. En henvendelse kan føre til råd og vejledning eller til en ansøgning om specifik støtte.

Behandling af sag

Indhold

  Når du henvender dig til Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap, sker dette altid ved at kontakte vores koordinatorer. En henvendelse kan føre til råd og vejledning eller til en ansøgning om specifik støtte.

  Afdelingens koordinator vil i samarbejde med dig, se helhedsorienteret på din situation, samt spørge ind til dine ressourcer og udfordringer, for at kunne afdække et eventuelt støttebehov. Herefter vil koordinatoren yde råd og vejledning om relevante tilbud i det åbne regi, eller ved behov igangsætte en eller flere ansøgninger om støtte, såfremt du ønsker dette eller koordinatorerne vurdere der kan være et behov for dette.

  Såfremt henvendelsen drejer sig ansøgninger til andre områder, så vil koordinatoren henvise dig til rette afdeling og ved behov være behjælpelig med at etablerer kontakten hertil.

  Hvis der efter henvendelsen oprettes ansøgning om støtte, så vil du hurtigst muligt herefter blive kontaktet af en sagsbehandler. I forbindelse med sagsbehandlingen, skal du sammen med sagsbehandleren udarbejde en udredning af dit funktionsniveau, her kan det være relevant at inddrage pårørende, samarbejdspartnere mv.

  Metoden der anvendes i Psykiatri- og Handicapafdelingen er Voksenudredningsmetoden (VUM). Metoden er udviklet af Socialstyrelsen, som har til formål at afdække hvilke ressourcer og hvilke udfordringer den enkelte borger har. Voksenudredningsmetoden afdækker 11 forskellige temaer, hvor der spørges ind til hvert enkelt tema for at kunne beskrive ressourcer og udfordringer.

  Her ses de overordnede overskrifter i modellen:

   

  På baggrund af den udarbejdede en udredning, hvorefter der bliver der truffet afgørelse om hvorvidt du kan omfattes af målgruppen og tilbydes en indsats.

  Sagsbehandlingstider er vejledende, og regnes som tiden fra modtagelse af ansøgning og til der
  foreligger afgørelse i sagen.

  Læs mere om Psykiatri- og Handicapafdelingens serviceniveau ved at klikke her.