Gå til hovedindhold

Socialpædagogisk støtte

Ikast-brande kommune tilbyder socialpædagogiske støtte, som primært leveres af kommunens egne støtte enheder. Disse enheder har relevante faglærte ansatte til at yde socialpædagogisk støtte til voksne med sociale problemer, psykiske funktionsnedsættelser og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Indhold

  Socialpædagogisk støtte er som oftest hjælp til selvhjælp. Formålet med den tildelte støtte, er at udvikle den enkeltes færdigheder og dermed mulighederne for at kunne leve et selvstændigt liv, hvor det er muligt at være mindst muligt afhængig af andre for at kunne få en hverdag til at fungerer. Det er meget forskelligt, hvilke forudsætninger hver enkelt person har, hvorfor der altid tages udgangspunkt i den enkeltes situation.

  Støtten kan tilrettelægges på forskellige måde, således den tilpasses bedst muligt efter den enkeltes behov og forudsætning for at understøtte den enkeltes udvikling.

  Ikast-brande kommune har blandt andet mulighed for at levere støtten på følgende måder:

  • Gruppeforløb
  • Virtuelt-støtte, enten via en Ipad eller telefonisk
  • Støtte i eget hjem
  • Derudover har kommunen også en akutordning, hvor der er mulighed for at ringe ind i aften og nattetimerne samt mulighed for en enkelt overnatning, hvis dette vurderes nødvendigt. 

  Derudover er det muligt at kontakte de åbne væresteder, hvor det også er muligt at modtage rådgivning. Der kan læses mere om de Åbne tilbud ved at klikke her.


  Hvis du ønsker at undersøge, om du kunne være i målgruppen for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte Koordinatorerne i Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap.

  Der kan læses mere om rammerne og kravene til visiteringen af socialpædagogisk støtte til voksne i kommunens serviceniveaubeskrivelse ved at klikke her.