Gå til hovedindhold

Sundheds- og brandfarlige boliger

Sider om sundheds- og brandfarlige boliger

Faldefærdig bolig
 • Læs op

Indhold

  Byfornyelsesloven påbyder kommunerne at sikre, at der ikke er nogen, der bebor eller opholder sig i en bygning, der er sundheds- eller brandfarlig at opholde sig i.

  I Ikast-Brande Kommune har vi valgt at oprette "Boliggruppen" til varetagelse af en del af byfornyelsesloven.

  Formålet med Boliggruppen er at:

  • forhindre beboelse og ophold i sundheds- og/eller brandfarlige boliger
  • forskønne områder i form af fjernelse af skrot og affald
  • tilskynde nedrivning af erhvervsbygninger, som ikke længere benyttes, og som er beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere

  Hvad angår at forhindre beboelse og ophold i sundheds- og eller brandfarlige boliger, så behandler Boliggruppen de henvendelser, der kommer fra koordinationsgruppen, ejere og naboer m.v., og boliger som Boliggruppen selv opsøger.


  Bygningsmyndigheden behandler de henvendelser, som kommer fra beboere af potentielt sundheds- og/eller brandfarlige boliger.


  I visse tilfælde kan Ikast-Brande Kommune yde tilskud til ejers egen nedrivning af en nedslidt bolig eller en bolig, der er sundheds- og/eller brandfarlig.


  Skimmelsvamp er en typisk årsag til, at en bolig bliver sundhedsskadelig - se evt. mere her: