Dialogforum

Et forum for dialog med interesseorganisationer og aktive borgere om det åbne land

hampen sø

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har oprettet Dialogforum for det åbne land i 2016. Formålene med forummet er at skabe åbenhed og lokal forankring, formidle ideer og projekter og styrke samskabelse mellem borgere og kommune. Forummet skal bruges til at orientere og inspirere hinanden. Fokus vil være på lokale forhold og lokale projekter.

  Næste møde er :  
  Onsdag den 4. november 2020 kl. 18.30 til 21.00

  Tryk på link for tilmelding - jeg vil gerne tilmelde mig til Dialogforum

  Forbehold for aflysning
  Mødet vil blive aflyst, hvis det er nødvendigt i forhold til covid-19-situationen. Alle tilmeldte vil få direkte besked ved aflysning. Hvis det fysiske møde ikke kan afholdes, så vil vi i stedet holde et virtuelt møde, hvor kommunen kort vil fortælle om aktuelle projekter.

  Dagsorden til den 4. november 2020

  Program


  1. Velkomst og præsentationsrunde
  Henrik Engedahl, Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Ikast-
  Brande Kommune

  2. Multifunktionel jordfordeling
  Vi får en introduktion til multifunktionel jordfordeling. I en multifunktio-nelle jordfordeling tages et eller flere landbrugsarealer ud af drift for eksempelvis at give plads til naturen, forbedre miljøets tilstand eller give borgerne adgang til flere oplevelser i det åbne land. Samtidig kan de deltagende lodsejere få samlet deres marker i større blokke eller tættere på deres ejendom. Til sidst prøver vi selv kræfter med en mul-tifunktionel jordfordeling gennem et spil.
  Teamleder Henrik Vest Sørensen, Klima og Vand, Region Midtjylland.

  3. Kommunen orienterer
  Ikast-Brande Kommune fortæller kort om aktuelle projekter.
  Jesper Hahn-Pedersen, Ikast-Brande Kommune

  4. Eventuelt