Gå til hovedindhold

Kæmpe Bjørneklo

Kæmpe Bjørneklo er invasive planter. Invasive arter fortrænger andre arter og påvirker derved biodiversiteten i negativ retning.

 • Læs op

Indhold

  Da Ikast-Brande Kommune er beliggende højt oppe i vandløbssystemet har kæmpe-bjørneklo endnu ikke en stor udbredelse i Ikast-Brande Kommune. Den findes dog spredt i alle dele af kommunen. Særligt ved Brande Å og Skjern Å, hvor de danner grænse til Herning Kommune, findes store forekomster af kæmpe-bjørneklo.

  Hvis du har kendskab til, at kæmpe-bjørneklo vokser på arealer, der ikke fremgår af kortet, er det vigtigt at meddele dette til kommunen. Hvis ikke kommunen har kendskab til kæmpe-bjørneklobestande, vil de ikke indgå i den bekæmpelsesplan, som kommunen står for.

  Du kan meddele kommunen nye kæmpe-bjørneklobestande ved at markere stedet på et kort, angive antal planter, udbredelse, dato for observation og sende en mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Kæmpe-bjørneklo kan blive 2-5 m. høj, og dens stængel har normalt en tykkelse på 5 til 10 cm. Stængelen er hul med spredte stive hår og er grøn med rød-violette pletter. Bladene er store og fligede og kan blive op til 1,5 m. lange. Blomsterne er hvide og er samlet i én til flere skærme, der kan have en diameter på op til 80 cm. Planten blomstrer typisk fra juni til august, og der kan være mere end 80.000 blomster på en plante. Kæmpe-bjørneklo sætter i gennemsnit 20.000 frø pr. plante. Frøene spredes i sensommeren og er spiringsdygtige i op til 10 år efter spredningen.

  Planten kendes bedst på sin størrelse, men man skal være opmærksom på forveksling af kæmpe-bjørneklo med naturlige danske plantearter, der i sin vækstform kan minde om kæmpe-bjørneklo.

  Ikast-Brande Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

  Indsatsplanen betyder, at alle lodsejere i Ikast-Brande Kommune har pligt til at bekæmpe planten hvert år, således at ingen kæmpe-bjørneklo i kommunen på noget tidspunkt må sprede frø, og at alle planter på sigt skal udryddes.

  For at sikre at kæmpe-bjørneklo bliver bekæmpet alle steder, har Ikast-Brande Kommune valgt at udføre bekæmpelsen på både private og offentlige arealer. Samtlige lodsejere, som har et areal, hvor kommunen er bekendt med, at der vokser kæmpe-bjørneklo vil modtage et brev med information om tilbuddet om bekæmpelse. Kommunes tilbud består af to gange bekæmpelse, hvor der som udgangspunkt anvendes kemiske bekæmpelsesmidler.

  Hvis du ikke ønsker at benytte dig af kommunens tilbud, skal du give besked om dette, og du er således selv ansvarlig for at overholde indsatsplanens bestemmelser.
  Hvis du selv ønsker at forestå bekæmpelsen, skal du kontakte Ikast-Brande Kommune inden 1. marts hvert år.

  Hvis indsatsplanens bestemmelser om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo ikke overholdes, kan kommunen påbyde den pågældende ejer at foretage bekæmpelsen.

  Hvis du selv fortager bekæmpelsen på din ejendom, er det vigtigt at vælge den rigtige strategi. Hvilken strategi, du vælger til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, afhænger oftest af, hvor mange planter du skal bekæmpe.

  Der er overordnet fire måder at fjerne planterne på:

  • rodstikning/opgravning
  • slåning
  • græsning
  • kemisk bekæmpelse

  Du kan standse spredning af planter fra et areal ved at fjerne blomsterskærmene, før frøene modnes.
  Bekæmpelsen skal gentages og kontrolleres flere gange i løbet af en sæson.

  Der er følgende minimumsfrister for bekæmpelse:

  1. bekæmpelse - inden 1. juni
  2. bekæmpelse (eller kontrol af 1. bekæmpelse) - inden 1. august

  Det anbefales, at du bekæmper to gange mellem 15. april og 1. juni. Det er vigtigt, at du starter tidligt, når planterne kun har to blade og er 10 -15 cm høje. Jo mindre planterne er, jo nemmere og billigere er det at bekæmpe dem.

  Uanset hvilken bekæmpelsesmetode, du anvender vil det tage flere år at få kæmpe-bjørneklo, da frøene kan ligge 7-10 år i jorden og stadig være spiringsdygtige. Mange steder er der også risiko for, at planten indvandrer igen fra naboarealer efter afsluttet bekæmpelse.

  Indsatsen er mest krævende det første år, hvorefter den gradvis kan reduceres. Selv efter at der på et areal ikke længere er set kæmpe-bjørneklo, er det dog en god ide, at du holder øje med, om der kommer nyspirede planter.

  Du kan læse mere om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i folderen "Praktisk bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo"