Skip to main content

Oplevelser i naturen

Den er masser af oplevelser i vores skønne natur.

Brun Pletvinge055 Morten DD

Indhold

  Der findes mange forskellige muligheder for at sammensætte en dag. i naturen, som passer til dig og dine ønsker. Afhængig af, om du er på udkig af efter vilde oplevelser eller hellere vil nyde skovens ro. Nyd badelivet ved Bølling Sø eller udfordre din balanceevne på forhindringsbanen i Skelhøje Plantage. Måske en cykeltur ude i det blå.

  Naturen er pragtfuld at færdes i på alle årstider, og der er næsten ingen grænser for, hvad du kan opleve derude.

  Kanosejlads på Skjern Å, Rørbæk Sø til Borriskrog bro

  Sejlads på Skjern Å i Ikast-Brande kommune kræver tilladelse.
  Kontakt:

  Skjern Å kanofart på tlf. 75736001
  Aaskov Kanofart på tlf. 2258 9104
  Brande Camping på tlf. 79181049
  Sejlads på hovedløbet af Skjern Å nedstrøms Borriskrog kan udføres uden tilladelse.

  Når tilladelsen er fået, udleveres et mærkat, der fastklæbes på siden af fartøjet på et synligt sted over vandlinjen. Mærkatet skal fjernes efter endt sejlads.

  Sejlads kan kun foregå fra 16. juni til 30. september i tidsrummet 08.00 - 16.00.

  Det er ikke tilladt at sejle udenfor tidsrummet 08.00-16.00 da dyrelivet omkring Skjern Å er meget følsomt i morgen og aftentimerne.

  Link til: brochure - sejlads på Skjern Å

  Regler for sejlads:

  • Du må ikke sejle med sammenbundne kanoer. Hold god afstand.
  • Du må ikke sejle mod strømmen, eller ind i bredder, garn eller ruser
  • Du må ikke larmes
  • Smid ikke affald - tag det med til rastepladserne, hvor der er skraldespande
  • Du må kun tændes bål på de etablerede bålpladser
  • Hunde må ikke medtages
  • Fiskeri må ikke ske fra kano. Fiskeri må kun udføres fra bredden og kun med gyldigt fisketegn Bemærk at der flere steder kræves et fisketegn fra den lokale fiskeforening ud over det statslige fisketegn.

  Regler for landgang:

  • Brug de anviste telt- og rastepladser.
  • Landgang må ikke ske ved beboelser, haver, hegnede områder eller på dyrket mark.
  • Stemmeværker eller skodder må ikke røres.
  • Husk at stille kanovognene tilbage efter brug
  • For yderligere information om færdsel i naturen henvises til naturbeskyttelseslovens kap. 4 offentlighedens adgang til naturen.

  Overnatning
  Overnatning må kun finde sted på de primitive overnatningspladser og camping pladser.

  Der findes på Skjern Å flere steder, hvor man skal have kanoen op af vandet for at kunne passere spærringer som eksempelvis elværket ved MES søen.

  Hvorfor ser Skjern Å så "sjusket" ud?
  Skjern Å har i mange år henlagt som naturvandløb. Vandløbsvedligeholdelsen er derfor forholdsvis begrænset og man vil flere steder støde på træer og buske der hænger ud over åen. Dette er ikke en beslutning, man har taget for at spare penge, men derimod noget man har valgt at gøre for at fremme biodiversiteten i og ved vandløbet. Alle steder med udhængende træer, trærødder og stammer, danner basis for ændrede strømforhold, der igen kan fungere som hvilepladser for vandrende ørred og laks, eller som standplads for de fisk der lever i vandløbet. De forskellige arter af insekter og smådyr der lever i vandløbet stiller også forskellige krav til bundforhold og mængden af organisk materiale, og netop ændrede strømforhold skaber variation i bundsubstratet.

  Når man vedligeholder vandløbet, nøjes man derfor med at fjerne så meget, at man kan komme forbi med en kano, hvilket stiller krav til styrefærdigheden hos den enkelte kanofører. Disse forhindringer virker som et irritationsmoment for nogle sejlere, men har også den modsatte effekt for dem som gerne vil have en fantastisk naturoplevelse, hvor man kommer endnu tættere på naturen, og hvor man kan bruge sin padleteknik. De overhængende træer udnyttes ofte af isfuglen, som man kan være heldig at se hvis man er stille.

  Oplever du problemer undervejs på åen, eller hvis der er passager, der er svært fremkommelige, så bedes du kontakte kanoudlejeren, som derefter tager kontakt til kommunen.

  Lystfiskeri i søer

  Der er gode muligheder for fiskeri med stang og snøre i de større søer i Ikast-Brande Kommune. I søerne er det muligt at fange typiske ferskvandsfisk såsom gedder, skaller, aborrer, sudere, karper m.fl.

  Tilladelse til fiskeri
  Hvorvidt det er tilladt at fiske i den enkelte sø afhænger af, hvem der ejer bredarealerne langs søen.

  Privatejede søer
  Tilladelse til lystfiskeri i privatejede søer kræver tilladelse fra den enkelte bredejer. Hvis du ønsker at fiske i privatejede søer, kræver det altså, at du har fået en særskilt tilladelse fra bredejeren i den pågældende sø.

  Du kan finde en oversigt over put and take søer

  Kommunalt- eller statsligt ejede søer
  Det er som udgangspunkt tilladt at fiske fra søbreds arealer, der ejes af Ikast-Brande kommune eller Naturstyrelsen. Der er dog typisk fastsat regler for hvor, og hvordan lystfiskeri skal foregå i den enkelte sø.

  Fisketegn
  For at fiske i danske vandområder skal man først indløse det statslige fisketegn
  Her kan du købe fisketegn 

  Fredningstider og mindstemål
  Forfodring og anvendelse af feeder er forbudt i alle søer beliggende i Ikast-Brande Kommune.

  ArtFredning startFredning slutMindstemål i ferskvand
  Bækørred16. november15. januar30 cm*
  Ferskvandskrebs han1. oktober31. marts9 cm
  Ferskvandskrebs hun1. oktober31. juli9 cm
  Gedde1. april30. april60 cm
  GulålIngen fredning45 cm
  Havørred16. november15. januar40 cm*
  Helt og helting1. november31. januar36 cm
  Laks15. november15. januar60 cm*
  MalleIngen fredning15 cm
  Sandart1. maj31. maj50 cm
  Skrubbe, hunner med rogn15. februar14. maj25,5 cm
  SnæbelTotal fredet
  Stalling15. marts15. maj*
  Sø-ørred16. november15. januar40cm*

  *Der kan være lokale mindstemål i bl.a. Skjernå og Karup Å. Se hjemmesiderne for de lokale fiskeforeninger.

  Sejllads på søerme

  Sejllads
  Som udgangspunkt er det ikke tilladt at sætte sin båd i vandet på søerne i Ikast-Brande Kommune, med mindre man får tilladelse fra bredejerne.

  Der er dog mulighed for sejlads i det område af Bølling Sø der ejes af Skov- og Naturstyrelsen.
  Tjek det ud her  Aktiviteter ved Bølling Sø. I andre søer som er i forbindelse med vandløb, skal man have en sejladstilladelse, før man sætter sin båd i vandet. Sejladstilladelser udstedes af Ikast-Brande Kommunes vandløbsgruppe.

  Jagt og jagttegn

  Jægere skal have et gyldigt jagttegn, og de skal have det med sig, når de går på jagt. Jagttegnet giver tilladelse til at drive jagt efter de gældende regler, og det skal fornyes hvert år.
  For at få jagttegn skal du være fyldt 16 år, og enten være opført i Skov- og Naturstyrelsens Jagttegnsregister eller bestå jagtprøven.

  Link - Jagttegn udstedes af Skov- og Naturstyrelsen

  Link - Jagtinfo Danmarks Jægerforbund