Rydning og afgrænsning i Holtum Å

Ikast-Brande Kommune har modtaget støtte til at vedligeholde og forøge afgræsningen i Holtum ådal. Udtjente hegn er udskiftet og der er ryddet områder, som har været meget tilgroet.

Indhold

    Holtum Å Projektområde
    Logoer, Holtum Å projektstøtte