Gå til hovedindhold

Center for Psykiatri og Udvikling består af 5 forskellige enheder med matrikler i Ikast og Brande.

Mestrings- og læringshuset er beliggende på Norgesgade 15-17 og Rolighedsvej 5 i Ikast og består af:

-       Team 1 er beliggende på Norgesgade.

Team 1 tilbyder bostøtte til visiterede borgere i eget hjem og læringsforløb individuelt eller i gruppe på centeret i Ikast. Derudover tilbydes borgere samvær i et uvisiteret Værested.

 

-       Team 2 er beliggende på Norgesgade.

Team 2 er et botilbud, hvor man bor i egen bolig, som lejes af borgeren selv gennem et boligselskab. Man får støtte i eget hjem eller i lokaler på centeret. Der er mulighed for en akut overnatning i centeret og der kan ringes til en akuttelefon ved behov.

 

-       Bostøtte VUH/SHS er beliggende på Rolighedsvej i Ikast.

Bostøtten tilbyder støtte til visiterede borgere i eget hjem, virtuel bostøtte og åben støtte på centeret.

Derudover tilbydes borgere med senhjerneskade samvær i et uvisiteret Værested.

 

Startboligerne er beliggende på Enghavevej 45-47 i Ikast.

-       Startboligerne er et botilbud, hvor der gives støtte i eget hjem og hvor man øver sig i at kunne bo selvstændigt.

 

Ørbæklund er beliggende på Ørbæklund 1 i Brande.

-       Ørbæklund er et botilbud, hvor man tilbydes støtte i eget hjem. Der tilbydes læringsforløb individuelt eller i gruppe til visiterede borgere.

Derudover tilbydes borgere samvær i et uvisiteret Værested.

Faglige tilgange og metoder

Modellen skitserer de grundlæggende faglige forudsætninger, som alle medarbejdere skal besidde på adfærds niveau.

Formålet er at sikre et højt fagligt niveau. De medarbejdere som ikke har uddannelse/kursus i nedenstående skal via intern/ekstern undervisning erhverve sig disse kompetencer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalesammensætning

 

- Pædagoger
- Social- og sundhedsassistenter
- Ergoterapeuter
- Socialrådgiver
- Omsorg- og pædagogmedhjælper
- Kok
- Ernæringsassisten
- Gartner
- Pedel
- Administrative medarbejdere
- Faglig koordinator
- Medicinansvarlig
- Praktikvejleder
- Studerende og elever

Der er udarbejdet ansvars- og kompetenceprofil for alle faggrupperne.

Vi prioriterer en bred vifte at faggrupper, for at sikre de mest optimale indsatser til borgerne. 

 

Mestrings- og Læringshuset

Hjemmeside for Mestrings- og Læringshuset

Læs mere om Mestrings- og Læringshuset
Indgang

Ørbæklund

Hjemmeside for Ørbæklund

Læs mere om Ørbæklund
arrow previous arrow next