Gå til hovedindhold

Coronavirus

Her kan du få vejledning om corona.

Indhold

  COVID-19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom. Der er dog enkelte indsatser, kommunen stadig foretager eller gerne vil informere om. Det kan du læse mere om nedenfor. Du kan stadig følge med på https://coronasmitte.dk/

  Du kan klikke på emnerne nedenfor og læse mere

  Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat vaccination til nogle grupper for at beskytte mod alvorlig sygdom og død. Det kan du læse mere om her. 

  Bestil tid til vaccination
  Du skal selv – måske ved hjælp fra dine pårørende - sørge for at bestille tid til vaccination på www.vacciner.dk (du skal bruge NemID ved bestilling).

  Hvis du ikke har et NemID, kan du bestille tid telefonisk.
  Region Midtjylland: Telefon 70 23 24 15
  (Hverdage kl. 8-19. Weekend og helligdage kl. 9-17).

  Transport til vaccination mod COVID-19
  Som udgangspunkt skal du selv sørge for transporten til vaccinationscentret. Evt. ved hjælp fra pårørende.

  Det er dog muligt at få hjælp til transport til et vaccinationssted, hvis:

  • Du er folkepensionist og er bevilget transport til læge og speciallæge - eller er førtidspensionist (du plejer at kunne få transport til læge o. lign.)

  Hvis der er behov for hjælp til transport, skal du kontakte Borgerservice senest dagen før du skal vaccineres på telefon: 99 60 43 43 i kommunens telefontid.

  Vaccination hos egen læge

  Nogle praktiserende læger i Region Midtjylland tilbyder vaccination mod COVID-19 i egen praksis. Det vil fremgå af den enkelte lægekliniks hjemmeside, om klinikken tilbyder vaccination mod COVID-19. Du kan frit frit vælge, om du vil vaccineres hos en praktiserende læge eller på et regionalt vaccinested. Du bestiller tid hos lægen på vanlig vis. 

  Regeringen har sammen med KL og Danske Regioner indgået en aftale, der medfører, at pårørende til ældre over 85 år, der bor på plejehjem eller modtager hjemmepleje, kan få udleveret gratis antigen-selvtest via kommunen.

  Hvis man som pårørende til en +85årig beboer på plejehjem, ønsker at få udleveret en selvtest, kan man henvende sig til det plejehjem, ens pårørende bor på.

  Hvis man som pårørende til en +85årig modtager af hjemmepleje, ønsker at få udleveret en selvtest, kan man henvende sig på

  • hjemmeplejekontoret på Brandlundparken mandag, onsdag eller fredag mellem 10 og 12, eller
  • hjemmeplejekontoret på Frisenborgparken mandag, onsdag eller fredag mellem 10 og 12.

  Der kan maksimalt udleveres 10 test pr. borger.

  Denne aftale gælder indtil videre indtil august 2022.

  Det er Region Midt, der står for teststederne i kommunen. Du kan finde oplysninger om teststeder og åbningstider på regionens hjemmeside: 

  https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/coronatest_adresser/

  Spørgsmål og svar om test findes samme sted: 

  https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/ 

  COVID-19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom, men har du som smittet eller måske smittet behov for hjælp og rådgivning kan du på https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet læse om, hvordan du skal forholde dig som smittet eller måske smittet, selvisolation mv. 

  Du kan også ringe til Styrelsen for patientsikkerhed (STPS), som har åbent alle ugens dage kl. 9-16.00. Nummeret er 32 32 05 11 - tast 1 - eller læse mere her: https://stps.dk/da/kontakt/hotlines-vedr-covid-19/ 

  Hvis du er i tvivl om din sundhedstilstand i forbindelse med din smitte, så kontakt egen læge/vagtlæge. 

  Animationsfilm om smitteforebyggelse / Animated film about infection prevention
  Find flere informationer / Find more information 

  Find posters regarding advice on how to prevent coronainfection: 

  Dansk,   Engelsk / English,   Tysk / German,    Tyrkisk / Turkish,    Polsk / Polish,   Somali