Skip to main content

Seneste nyt om coronavirus

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Ikast-Brande Kommune.

Denne side fokuserer på lokale forhold i Ikast-Brande Kommune og bliver løbende opdateret i takt med, at ny information er til rådighed.

 • Skolerne og institutionerne vil kommunikere via deres normale platforme, fx Aula.
 • I første omgang vil informationen ikke kunne besvare alle spørgsmål. Vi beder derfor alle om at vise forståelse for, at det tager tid at få et overblik over alle de ændringer, denne situation medfører.
 • Samme information som du ser her, lægges også på kommunens Facebook-side.
 • Ikast-Brande Kommune opfordrer alle til at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk

Nyeste opdatering på følgende områder:

Midlertidige besøgsrestriktioner på alle plejecentre og rehabiliteringscenter i Ikast-Brande kommune - gældende fra den 23. november 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 23. november 2020 indført besøgsrestriktioner for alle plejecentre og rehabiliteringscenter i Ikast-Brande Kommune. Besøgsrestriktionerne vurderes nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19.

De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer, at besøg på indendørs arealer tillades, hvis:

 • besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er nærmeste pårørende til beboeren. I disse situationer kan besøget ske i beboerens egen bolig.
 • besøget kan ske i et fast besøgsrum af højest 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende) dog højest 2 faste nære pårørende ad gangen.
 • besøg i andre situationer skal foregå på udendørs arealer.

Plejecentrene og rehabiliteringscenteret er klar til at modtage indendørs besøg fra mandag den 30. november 2020. Besøgene skal stadig ske efter aftale med plejecentrene.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil senest revurdere besøgsrestriktionerne den 23. december 2020.

Midlertidige besøgsrestriktioner på kommunens sociale botilbud for borgere i særlig risikogruppe (opdateret den 19. november)

Pr. 18. november 2020 vil kommunens sociale botilbud igen indføre besøgsrestriktioner i forhold de borgere, der vurderes at være i en særlig risikogruppe ved smitte med COVID-19.

De nye restriktioner vil alene omfatte besøg på de enkelte institutioner, og dermed ikke borgernes hjemmebesøg eller aktivitet ud af botilbuddene, mv.

De pågældende borgere og deres pårørende vil få direkte besked af ledelsen på det enkelte botilbud/institution. Som udgangspunktet kan der udpeges 1-2 faste pårørende, der fortsat må komme på besøg hos de borgere, der vurderes i den særlige risikogruppe. Ændringerne vil ikke få betydning for de øvrige borgere.

Besøgsrestriktionerne indføres i forbindelse med den øgede smitterisiko i kommunen for at beskytte udsatte borgere på sociale tilbud mod smitte med COVID-19. Restriktionerne vil blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når det ikke længere vurderes nødvendigt.

Psykiatri og Handicap - døgn- og botilbud, aktivitetscentre, aktivitets- og samværstilbud, væresteder ( opdateret 18. november)

Med virkning den 24. juni 2020 ophæves det generelle besøgsforbud på socialområdet. Det betyder, at besøg på bosteder i Ikast-Brande Kommune nu kan afvikles som før COVID-19, uden restriktioner. Besøgene skal dog fortsat gennemføres efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til afstand, rengøring og hygiejne.

Dette er situationen lige nu. Der vil blive informeret om ændringer her på hjemmesiden.

Det midlertidige besøgsforbud på plejecenter og rehabiliteringscenter gælder ikke på socialområdet.

Følg de generelle informationer på www.ikast-brande.dk og www.coronasmitte.dk.

Mulighed for corona test i Region Midtjylland og Hurtigere covid-test af børn over to år (opdateret 23. oktober)

Du kan blive testet (gratis) for at få svar på, om du aktuelt er er smittet med corona (Covid-19).

Du skal altid ringe til din læge:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.
 • Hvis du har brug for at tale med lægen om dit barns symptomer på coronavirus.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk:

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk:

 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen.
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag.

Du kan også få testet dit barn:

 • Har dit barn ikke behov for at blive vurderet af en læge, kan du bestille tid til test på coronaprover.dk (log ind med NemID).
 • Forældre kan bestille tid til test af egne børn i alderen 2-14 år på coronaprover.dk med deres eget NemID.
 • Børn under 2 år skal henvises til test af egen læge.
 • Unge i alderen 15-18 år kan bestille tid til test med deres eget NemId på coronaprover.dk.

Gratis mundbind til udsatte personer og studerende med særlig presset økonomi (opdateret 30. oktober)

Fra mandag d. 24. august vil socialt udsatte personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse i Ikast-Brande Kommune kunne få udleveret gratis mundbind.

Regeringen har aftalt med Kommunernes Landsforening, at borgere, hvor anskaffelse af mundbind vil være en væsentlig økonomisk udgift, kan henvende sig til kommunen og få udleveret 10 stk. mundbind.

De borgere, der kan benytte tilbuddet, er personer på:

 • kontanthjælp
 • uddannelseshjælp
 • integrationsydelse

Fra torsdag den 29 oktober er der mulighed for udlevering af gratis mundbind til studerende med en særlig presset økonomi. 

Hvis du er omfattet af den målgruppe, kan du bestille en tid til afhentning via
telefon nr. 9960 4330.

Hvis du er i målgruppen og er bruger i hhv. rusmiddelbehandlingen eller socialpsykiatrien, kan du også bede om udlevering af mundbind der.

Børne- og Undervisningsområdet (opdateret 15. september)

Skoler

Skolerne følger de retningslinjer, som meldes ud fra sundhedsmyndighederne. Disse retningslinjer ændrer sig løbende i takt med, at COVID-19 situationen ændrer sig nationalt og lokalt, og viden om og erfaring med sygdommen hele tiden bliver større. De kontinuerlige ændringer kvalificeres i tæt samarbejde mellem skoleafdelingen, skolerne og den kommunale sundhedstjeneste.

Her kan du se en grafisk oversigt over, hvordan skoler og dagtilbud handler i forskellige situationer ved mistanke om eller ved smitte med Covid-19.

Hvis du har spørgsmål til børnenes hverdag, skal du kontakte lederen af dit barns skole.

Dagtilbud

Alle dagtilbud i Ikast-Brande Kommune er åbne.

Børnene samles på tværs af grupper i ydertimerne, ligesom der de fleste steder er åbnet op for at børnene kan gå mere på tværs af alder og gruppe, når de er udenfor.

Der er stadig restrektioner for forældre i forbindelse med aflevering og afhentning.

Vi har ligeledes stadig et stort fokus på at holde afstand og en meget høj håndhygiejne og hverdagen er stadig præget af et stor fokus på høj rengørings- og hygiejnestandard.

Syge børn skal blive hjemme.

Hvis du har spørgsmål til børnenes hverdag, skal du kontakte lederen af sit barns dagtilbud.

Informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen til forældre til børn der går i dagtilbud eller skole om sygdom og hjemsendelse

Sundhedsstyrelsen har samlet information til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole i en pjece. Pjecen samler svar på nogle af de spørgsmål, forælder kan have, når et barn har symptomer, der kan være COVID-19.

Pjecen indeholder også information til forældre med et barn, der er sendt hjem, enten som nær kontakt til en smittet, eller i forbindelse med screening for COVID-19 i dagtilbud eller skole.

Pjecen er skrevet til forældre, men den kan også læses af andre, der har med børn og unge at gøre.

Find Sundhedsstyrelses pjece ved at klikke her

Sundheds- og tandpleje samt hjælp til familier

Sundhedsplejen har fortsat tilbud til alle børn 0 - 1 år. Konsultationer foregår dels ved hjemmebesøg og på klinikker i Ikast, Nørre Snede og Engesvang. Der tilbydes konsultation på skolerne til skolebørn.

Tandplejen har åbent for alle børn og unge, men på grund af særlige krav om at undgå smitterisiko, er det ikke muligt at indkalde alle med samme interval som normalt. Alle børn og unge med akut behov for undersøgelse, behandling eller tilretning af bøjler, prioriteres. Der er kun konsultationer efter forudgående aftale. Der er åbent for undersøgelse og behandling på Nordre klinik og i Nørre Snede. For undersøgelser er der åbent i Bording, Engesvang og Hyldgaard. Se i øvrigt Tandplejens hjemmeside.

Familiehuset, Familierådgivningen, PPR, Socialfaglige medarbejdere, Familievejledning og Forebyggelse Børn og Unge arbejder normalt.

Der er indrettet møderum og rum til samtaler, der overholder Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Hvis det ønskes, og det er muligt, arrangeres samtaler, kontakt, møder m.v. fortsat som virtuelle møder eller per telefon. Der arbejdes med alle indsatser, men der kan opleves reduceret tid til møder, fordi der er behov for udluftning, rengøring m.v. mellem møderne.

Ved behov for kontakt skal du kontakte den medarbejder, der arbejder med din sag eller ringe på telefon 9960 5500

Læs mere

Du kan holde sig orienteret om særlige forhold for børn og unge på  www.uvm.dk/corona.

Isolationsfaciliteter i Ikast-Brande Kommune (opdateret 11. september)

Er du testet positiv for COVID-19, og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, kan du få tilbud om ophold gennem kommunen i en såkaldt isolationsfacilitet.
Selvisolation uden for eget hjem på en ekstern isolationsfacilitet kan komme i betragtning, hvis du er påvist smittet med COVID-19, er selvhjulpen og:

 • Deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra.
 • Deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig som er smittet om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.
 • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse.
  Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med Coronavirussygdom (COVID-19) og i øvrigt omfattet af målgruppen, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.
  Hvis det vurderes, at du opfylder et eller flere kriterier, kan du visiteres til et isolationsophold på en ekstern isolationsfacilitet via kommunen.

Det gør du ved at henvende dig på tlf.nr.: 99604323 (alternativt 30670451).
Telefonen har åbent mandag - fredag kl. 9:30 - 13:00

Ophold på isolationsfacilitet
Ophold på en isolationsfacilitet er vederlagsfrit for dig og omfatter indkvartering på eget værelse, begrænset adgang til udendørsareal, der er forbeholdt gæster smittet med
Coronavirussygdom (COVID-19).

Hvis I er flere personer fra samme husstand, der er visiterede til et ophold på en isolationsfacilitet, kan I indkvarteres i samme værelse, såfremt værelset er indrettet til det pågældende antal personer.

Isolationsfaciliteten vil udlevere rengøringsmidler, håndsprit, sengelinned, håndklæder o. lign. ved indkvartering. Du kommer selv til at stå for den daglige rengøring under opholdet. Isolationsfaciliteten varetager slutrengøring.
Du tilbydes forplejning under opholdet.
Egenbetaling for forplejning udgør 150 kr. pr. døgn og dækker tre daglige hovedmåltider, som tilbydes som en del af indkvarteringen.

Du er ikke forpligtet til at tage imod tilbud om forplejning. Såfremt du vælger en anden forplejning under opholdet vil dette være til egen fulde udgift.

Til dig, der afventer svar på test
Personer, som afventer svar på test i forbindelse med symptomer eller som led i smitteopsporing af nære kontakter, er ikke i målgruppen for isolationsophold uden for eget hjem.

Retningslinjer og pjecer
Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer og informationsmateriale om frivillig selvisolation. Materialerne er til personer uden eller med milde symptomer med påvist smitte med ny coronavirus.

Generelle råd under selvisolation

 • Undgå tæt fysisk kontakt til husstandsmedlemmer. Når du er smittet, tilrådes en afstand på mindst 2 meter.
 • Ophold dig mest muligt og sov i separat værelse.
 • Hvis muligt anvendes eget bad og toilet - alternativt bør du selv rengøre grundigt efter dig selv efter at have brugt fælles toilet og bad med særligt fokus på kontaktpunkter
 • Host og nys i papirlommetørklæde, og vask eller afsprit hænder bagefter. Alternativt host og nys i ærmet
 • Hyppig rengøring med almindelige rengøringsmidler af fælles kontaktpunker, fx dørhåndtag, trykknapper, bordkanter, redskaber, greb osv.
 • Vask håndklæder, sengetøj og undertøj ved minimum 60 grader.
 • Udfør hyppig håndvask og altid:
  -Efter hoste/nys
  -Efter at have pudset næse
  -Efter toiletbesøg
  -Før håndtering af madvarer
  -Før måltider
  -Efter håndtering af affald

Åbningstider - Rådhuset og administrationsbygningerne, herunder Borgerservice, Jobcenteret og Ydelseskontoret (opdateret 8. juni)

Fremmøde på kommunen kan alene ske efter tidsbestilling og/eller efter aftalt tid med sagsbehandler.

Tlf. nr.: 9960 4000

DagTidsrum
Mandag:kl. 09.30 - 14.00
Tirsdag:kl. 09.30 - 14.00
Onsdag:

Lukket

Torsdag:kl. 09.30 - 17.00
Fredag:

kl. 09.30 - 13.00


Læs mere om Borgerservice og Ydelseskontoret, og bestil tid, her.

Læs mere om Jobcentert her. 

OBS: Det er vigtigt, at du annullerer din tid og bestiller en ny, hvis du føler dig syg.

Åbning af Borgerservice i Brande er udskudt på ubestemt tid, da lokalet ikke giver den nødvendige plads i forhold til de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Fritidstilbud (opdateret 17. august)

Opdateret 17. august

Fritids- og idrætsområdet følger gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og idrætsorganisationerne.

Se mere om anbefalingerne samt tilgængelig til facilitetsområdet på: www.aktivikastbrande.dk  (ude i fanen til højre på siden)

Frivillighed - Hvor kan du finde hjælp og hvordan bliver du frivillig?

Mange borgere oplever at have brug for hjælp og støtte grundet sygdom, isolation eller karantæne. Ligeledes ønsker raske borgere at gøre en god gerning og hjælpe de, som har brug for det.

Ikast-Brande Kommune understøtter frivillighed og arbejder tæt sammen med Frivilligcenter Ikast-Brande for at sikre, at borgere får kendskab til de lokale og nationale hjælpemuligheder, der findes.

Ikast-Brande Kommune henviser til nedenstående link til Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside, der viser en liste over forskellige lokale og nationale hjælpemuligheder.

Link til hjælpemuligheder på Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside

Kender du til hjælpemuligheder, der ikke findes på listen er du velkommen til at kontakte dagligleder af Frivilligcenteret Vibeke Grønskov, vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk

Der er formodentlig også mindre, private initiativer i gang. Vi opfordrer til, at du som frivillig udviser agtpågivenhed og stor forsigtighed i hjælpen af andre. Det er vigtigt, at hjælpen udøves med omtanke, så du passer på dig selv og samtidig ikke kommer til at forstærke spredningen af virus.

Det er vigtigt at overholde alle retningslinjer, som meldes ud via de nationale medier og www.coronasmitte.dk.

Lægevagten - Brug lægevagten med omtanke

Rigtig mange ringer til lægevagten om coronavirus

Det betyder længere ventetid i telefonen end sædvanlig.

 • Ved generelle spørgsmål om coronavirus skal du ringe til myndighedernes corona-hotline på 70 20 02 33, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål på www.coronasmitte.dk

 • Du skal ringe til egen læge i åbningstiden - også ved akutte symptomer.
 • Du skal ringe til lægevagten på 70 11 3 131 ved akutte symptomer, når egen læg holder lukket - og det ikke kan vente til i morgen.

Sundhed og Ældre - hjemmeplejen, plejecentre, rehabiliteringscentret, sygeplejen og Sundhedscenter (opdateret 20. maj)

På sundheds- og ældreområdet arbejdes der videre i almindelig drift eller tilpasset drift, men med skærpet opmærksomhed på smittefare og smittehåndtering.

Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Alle telefoner er åbne som sædvanligt.

Følg de generelle informationer her på siden og på www.coronasmitte.dk.

Virksomheder (opdateret 25. marts)

Information til virksomhederne

Ikast-Brande Kommune gør alt, hvad der er muligt for, at erhvervslivet kan holdes i gang og flest mulige jobs fastholdes.

 • Fakturaer fra vores leverandører betales straks
 • Igangværende byggeprojekter opretholdes
 • Byggesagsbehandlingen foregår uforandret
 • De ubemandede genbrugspladser er åbne for byggeaffald fra virksomhederne - adgangskort benyttes på sædvanlig vis
 • Jobcentret er klar til at hjælpe de virksomheder, som ønsker at indføre arbejdsdeling eller som bliver nødt til at afskedige medarbejdere. Jobcentret er også behjælpelig med at formidle arbejdskraft.
 • Refusion af sygedagpenge til virksomheder sker straks

Derudover har Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Erhvervshus Midtjylland og Visit Herning fuldt fokus på at understøtte virksomheder, som oplever konsekvenser af Covid-19. Foruden at en lang række nationale hjælpepakker til erhvervslivet og detailhandlen ligger klar.

Til alle jer, der leder vores virksomheder gennem krisen - I skal vide, at vi som altid står klar til at hjælpe!

Se kontaktinfo på det lokale Erhvervsråd


Virksomhedsguiden

Du kan få overblik over de tiltag, der er vedtaget for at hjælpe virksomheder, og få svar på en masse virksomhedsrelaterede spørgsmål på virksomhedsguiden.dk.

Besøg virksomhedsguiden.dk

Du kan evt. også kontakte Erhvervsstyrelsens Hotline på tlf. 7220 0034

Du kan se spørgsmål og svar om hjælpepakke til virksomheder på Skat.dk

Early Warning-konsulent

Early Warning-konsulenterne er til for at hjælpe virksomheder inden det går galt. De har også en særlig Corona-indsats.

Læs mere og kontakt den regionale Early Warning-konsulent.

Til dig, der er virksomhedsejer

Regeringen har 11. marts 2020 opfordret virksomheder til at sende medarbejdere hjem, for at undgå spredning af den smitsomme coronavirus Covid-19.

Opfordringen går på, at alle medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, afspadsere eller holde ferie, skal blive hjemme.
Vi skal fortsat holde hjulene i gang, men det kommer til at ske i et lavere tempo. Det skal f.eks. fortsat være muligt for virksomhederne at fortsætte produktionen og for den enkelte at gå i dagligvarebutikker, gå på apoteket, få fødevarer og afhente deres affald.

Da det er en opfordring til, at virksomheder lader medarbejdere arbejde hjemme, vil virksomheder ikke modtage erstatning.

Virksomheder kan fortsat modtage og sende varer ud af landet. Men det kan blive vanskeligere eller tage længere tid.

Ny trepartsaftale hjælper lønmodtagerne

Læs mere her.

Fem gode råd til dig der er virksomhedsejer

 1. Jo flere der samles, jo større risikoen for smitte. Medarbejdere bør derfor arbejde hjemmefra, hvis det er muligt

 2. Hold kun møder, hvis det er absolut nødvendigt. Overvej om det kan klares på telefon, skype e.l.

 3. Hvis man skal mødes, så begræns antallet af mødedeltagere, begræns mødets varighed, og husk at holde afstand, vask hænder og brug håndsprit

 4. Hold dig løbende opdateret om situationen og følg til hver en tid myndighedernes anvisninger

 5. Hvis du er virksomhedsejer og er i tvivl, så gå ind på coronasmitte.dk, Virksomhedsguiden.dk eller kontakt Erhvervsstyrelsens hotline på 7220 0034.

Fra den 23. marts 2020 er følgende muligt for virksomheder, der er tilmeldt virksomhedsordningen for genbrugspladser:

 • De ubemandede pladser er åben alle dage fra kl. 08.00 til kl. 22.00 i Brande, Ikast og Bording.

 • Virksomheder kan fra 23. marts 2020 i Brande og Ikast  udover de normale fraktioner på det ubemandede afsnit også aflevere:
  • småt brændbart
  • træ
  • trykimprægneret træ.
 • Erhvervsvirksomheder skal være tilmeldte genbrugspladsordningen og benytte deres adgangskort for at benytte pladsen.

 • Erhvervsvirksomheder kan yderligere anvende mulighederne for at aflevere affald hos AFLD i Fasterholt. Se åbningstider, priser mv. her: afld.dk

Virksomheder skal have et erhvervskort, for at benytte genbrugspladserne.
Er din virksomhed endnu ikke tilmeldt genbrugspladssystemet, kan du klikke på dette link.