Gå til hovedindhold

Social- og Sundhedshjælper

Der optagelse på hovedforløbet to gange om året, og uddannelsen tager 1 år og 2 måneder.

 • Læs op

Indhold

  Som social- og sundhedshjælperelev hos Ikast-Brande Kommune er du ansat i afdelingen 'Sundhed og Ældre'.

  Vi sørger for praktikplads til dig, og du får løn under hele uddannelsen.

  Du skal søge stillingen på Ikast-Brande Kommunes side for ledige stillinger her: https://ikast-brande.career.emply.com/ledige-stillinger

  Inden du søger skal du have lavet en uddannelsesplan samt en RealKompetenceVurdering (RKV) (hvis du er over 25 år). Se mere her: https://ikast-brande.dk/job/uddannelser-hos-ikast-brande-kommune/social-og-sundhedsuddannelse/grundforloeb-2

  Uddannelsen (hovedforløbet) veksler mellem skole (4 skoleperioder) og praktik (3 praktikperioder på det samme praktiksted).

  Du går i skole på Social & SundhedsSkolen Midt- og Vestjylland i Herning, og dine praktikperioder foregår i Ikast-Brande Kommune, på et plejecenter eller i hjemmeplejen. Arbejdstiden i praktikken er i gennemsnit 37 timer pr. uge.

  Hovedforløbet varer 1 år og 2 måneder.

  Husk at du skal have grundforløb 2 inden du kan komme ind på hovedforløbet.

  Som social- og sundhedshjælper arbejder du både selvstændigt og i et tæt samarbejde med andre faggrupper omkring kommunens ældre borgere. Du kommer til at arbejde med professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primære kommunale område. Ikke to dage er ens. Som social- og sundhedshjælper er du underlagt serviceloven og kan søge arbejde inden for det kommunale område.

  Lønnen fastlægges ud fra din alder (under eller over 25 år) og erfaring.

  Løn og nyttige satser som SOSU-elev

  Voksenlærling

  Jobcentret skal afklare, om du er berettiget til at blive ansat som voksenlærling.

  Når du er godkendt til voksenlærlingeordning i Jobcentret, skal du derudover også have mindst 8 ugers praktik eller ansættelse på plejecenter eller hjemmepleje, som skal dokumenteres med udtalelse fra leder.

  Voksenelevløn

  Kriterier for ansættelse på voksenelevløn er ifølge aftale mellem KL og FOA, at du er:

  • Over 25 år
  • I stand til at dokumentere mindst 1 års relevant erhvervserfaring, og opnået inden for de sidste 4 år.

  Dispensationskriterier for voksenelevløn i Ikast-Brande Kommune omfatter både SOSU-hjælper- og -assistentelever.

  For at søge dispensation skal du være:

  • Fyldt 25 år.
  • Afklaret/vurderet i en virksomhedspraktik via Jobcentret eller gennem anden relevant erhvervserfaring. Dette skal være inden for relevant arbejdsområde og være af mindst 6 måneders varighed inden for de seneste 4 år.
  • Lederen af området for virksomhedspraktikken eller det relevante ansættelsessted, skal udarbejde en udtalelse med anbefaling til at søge ind på uddannelsen.

  Der dispenseres ikke fra reglen om alder eller fra at opfylde kravene for optagelse på Grundforløb 2

  Din uddannelse veksler mellem praktik og skole. Du kommer i praktik på plejehjem eller i hjemmeplejen. Din teori får du på Social & Sundhedsskolen i Herning.

  Her kan du læse om social- og sundhedshjælperuddannelsen på Social- og Sundhedsskolen i Herning:

  https://www.sosuherning.dk/uddannelser/social-og-sundhedshjaelper/