Gå til hovedindhold

Tilbageførsel af arealer til landzone

Tilbageførsel af arealer til landzone

Lille mark med halmballer på
 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  1. Arealer, der tilbageføres til landzone, kan overgå til tidligere anvendelse.
  2. Afgrænsningen af de arealer, der tilbageføres til landzone, skal fremgå af kort.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • at tilbageføre byzonearealer til landzone, hvis det er åbenbart, at byzonearealerne ikke skal bebygges foreløbigt.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Planloven giver mulighed for at føre udlagte byzonearealer tilbage til landzone, hvis det er åbenbart, at man ikke vil bebygge arealerne foreløbig. På den måde vil arealerne ikke optage en unødig restrummelighed i kommuneplanen.
   
  Byrådet har en forventning om, at alle uudnyttede arealer i byzone vil blive taget i anvendelse i løbet af kommuneplanperioden. Derfor er der ikke behov for at tilbageføre byzonearealer til landzone i Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden