Gå til hovedindhold
Indvindingstilladelse

Christianshedevej 4 – Foreløbig indvindingstilladelse

Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring og til at indvinde grundvand

10. jul. 2024
Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring og til at indvinde grundvand på Christianshedevej 4, 7441 Bording. Tilladelsen er givet efter § 20 og § 21 i Vandforsyningsloven

  Link til tilladelsen 

  Ikast-Brande Kommune har lavet en miljøvurderingsscreening i forbindelse med, at tilladelsen blev udarbejdet.

  Klagemuligheder
  Det er muligt at klage over tilladelsen og/eller afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Hvis du vil klage over screeningsafgørelsen og/eller tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan se klagevejledningen i tilladelsen.

  Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse.

  Klage over screeningsafgørelsen:
  Alle kan klage over screeningsafgørelsen. Der kan klages over retlige spørgsmål ifølge Planlovens § 58, hvis man for eksempel ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

  Klage over tilladelsen:
  Det er kun parter, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, der kan klage over tilladelsen ifølge § 80 i Vandforsyningsloven.