Offentliggørelser og høringer

Strækningsanlægstilladelse til ny forbindelsesvej mellem O. Vestergaard-Poulsens Allé og rundkørsel ved N. O. Hansens Vej og Transportcenter Allé

20. nov 2020

Ikast-Brande Kommune meddeler strækningsanlægstilladelse til ny forbindelsesvej mellem O. Vestergaard-Poulsens Allé og rundkørsel ved N. O. Hansens Vej og Transportcenter Allé – godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 20

Privat del af Skovby Bæk – tilladelse

20. nov 2020

Ikast-Brande Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til regulering og etablering af rørbro i den private del af Skovby Bæk ved Ikast.

Lovliggørende landzonetilladelse til etablering af en ekstra lejlighed – fra 2 til 3 - Kirkegade 10 - 12, 7330 Brande

20. nov 2020

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i Planloven.

Grarupvej 1, 7330 Brande – Tilladelse til ny boring og prøvepumpning

19. nov 2020

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring på adresse Grarupvej 1, 7330 Brande.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 45 og lokalplan nr. 396 for et centerområde, Østre Allé, Brande

18. nov 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Afgørelse om miljøtilladelse af husdyrbruget på Nørhovedvej 14, 8766 Nørre Snede

18. nov 2020

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøtilladelse efter 16 b i Husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Nørhovedvej 14, 8766 Nørre Snede.

Tilladelse til regnvandsbaseret udledning til Skovby Bæk via bassin på matrikel 44 Ravnsvad By, Ikast

18. nov 2020

Ikast-Brande Kommune har den 18. november 2020 meddelt tilladelse til forsinket udledning af overfladevand til Hesselbjerg Bæk via et forsinkelsesbassin.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 og Lokalplan nr. 276 for Teknisk anlæg, Vindmøller, Ulkær Mose

18. nov 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.