Gå til hovedindhold

Offentliggørelser og høringer

55 resultater

Skærlund Skolevej 16A, 7330 Brande - Godkendelse af anmeldelse af etablering af skov

18. maj 2021

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM pligt i forbindelse med anmeldelse af skovrejsning – Skærlund Skolevej 16A, 7330 Brande.

Kejlstrupvej 14, 7361 Ejstrupholm - afgørelse om miljøtilladelse af kvægbruget

17. maj 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøtilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Kejlstrupvej 14, Ejstrupholm.

Reguleringsprojekt – omlægning af dræn

17. maj 2021

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til reguleringsprojekt, hvor et privat drænsystem flyttes nord for en sø.

Tillæg nr. 46 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 398 for Boligområde, Nordlundvej, Brande

12. maj 2021

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 366 - Teknisk anlæg, Biogasanlæg, Blåhøj

12. maj 2021

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for udvidelsen af biogasanlægget ved Blåhøj.

Gydevej 15, 7330 Brande - Landzonetilladelse til opførelse af et læ- og redskabsskur på matr. nr. 21f, Uhre By, Brande

11. maj 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter opførelse af et læ- og redskabsskur.

Kejlstrupvej 7, 7361 Ejstrupholm – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 96.3168

10. maj 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 21.600 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 96.3168 på Kejlstrupvej 7, 7361 Ejstrupholm.

Tarpvej 38, 7330 Brande – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 104.2700

10. maj 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 67.500 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 104.2700 på Tarpvej 38, 7330 Brande.

Gydebanker i Karup Å - Offentliggørelse af vandløbsrestaurering

10. maj 2021

Karup Å Sammenslutningen har ansøgt Viborg og Ikast-Brande Kommune om tilladelse til at foretage en restaurering af gydebanker i Karup Å.

Nordlundvej 57, 7330 Brande – afgørelse - skovrydning

10. maj 2021

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering (VVM), i forbindelse med anmeldelse om skovrydning.