Gå til hovedindhold
}

Offentliggørelser og høringer

35 resultater

Reguleringsprojekt i Melkær Grøft

23. jul 2021

Ikast-Brande Kommune ønsker at gennemføre et projekt i det offentlige vandløb Melkær Grøft. Projektet handler om etablering af en rørbro i st. 970.

Guldforhovedvej 49 - skovrejsning

16. jul 2021

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM pligt i forbindelse med anmeldelse af skovrejsning – Guldforhovedvej 49, 7441 Bording.

Tillæg til miljøgodkendelse, St. Nørlundvej 1, 7361 Ejstrupholm

15. jul 2021

Ikast-Brande Kommune har i henhold til reglerne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, meddelt et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse til Midt- og Vestjylland Ressourcepark, St. Nørlundvej 1, 7361 Ejstrupholm.

Sundsvej 6B, 7430 Ikast – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 85.1137

15. jul 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 22.500 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 85.1137 på Sundsvej 6B, 7430 Ikast.

Hedegårdvej 5 - skovrejsning

13. jul 2021

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM pligt i forbindelse med anmeldelse af skovrejsning – Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm

Munklindevej 25 - skovrejsning

13. jul 2021

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM pligt i forbindelse med anmeldelse af skovrejsning – Munklindevej 25, 7441 Bording

Ejstrupvej 3 - skovrejsning

12. jul 2021

Ejstrupvej 3, 7430 Ikast - Anmeldelse om skovrejsning og afgørelse om ikke VVM pligt

Brandevej 19 B, 7430 Ikast - Landzonetilladelse til ændret placering af to containere og ny overdækning,

09. jul 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter flytningen af to eksisterende containere (maksimalt 10 meter) og området mellem containerne overdækkes.

Tilladelse til etablering af gydebanker i Karup Å

08. jul 2021

Viborg og Ikast-Brande Kommuner har meddelt endelig afgørelse vedr. vandløbsrestaurering i Karup Å Karup Å

Skærlund Skolevej 15 - skovrejsning

07. jul 2021

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM pligt i forbindelse med skovrejsning - Skærlund Skolevej 15, 7330 Brande.