Offentliggørelser og høringer

Bøgildvej 80 / Skovbyvej 5 - til gennembrud af beskyttede jorddiger

24. sep 2020

Dispensation til gennembrud af beskyttede jorddiger tre steder på hhv. matr.nr. 2f Lægdsgård, Ikast, beliggende Bøgildvej 80, 7430 Ikast og matr.nr 44 Ravnsvad By, Ikast og 1r Skovby By, Gjellerup, beliggende Skovbyvej 5, 7400 Herning

Kragelundvej 2- Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til lagerhal

24. sep 2020

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til lagerhal, Kragelundvej 2, 7442 Engesvang

Horsensvej 37 - afgørelse om ikke-VVM pligt

24. sep 2020

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM pligt i forbindelse med anmeldelse af skovrejsning – Horsensvej 37, 8766 Nørre Snede

Skelhøjevej 10A - Landzonetilladelse til etablering af en sø

24. sep 2020

Landzonetilladelse til etablering af en sø på matr. nr. 8a, Grødde By, Ikast, beliggende ved Skelhøjevej 10A, 7430 Ikast

Hygildvej 28 - skovrejsning

23. sep 2020

Skovrejsning - Hygildvej 28, 7330 Brande

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan nr. 386 - Boligområde, Arslevvej, Bording

23. sep 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 43 og lokalplan nr. 393 - Boligområde, Østervang, Bording

23. sep 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 47 og lokalplan nr. 399 - Centerområde, Chr. Bergs Vej, Brande

23. sep 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.