Dørslundvej 85a og 85b - Afgørelse

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM pligt i forbindelse med godkendelse af skovrejsning – Dørslundvej 85a og 85b, 7330 Brande

25. aug 2020

Indhold

    Der er klagefrist den 22. september 2020.

    Link til

    Afgørelse med klagevejledning

    Ansøgers VVM-screeningsskema