Frisbækvej 14 - afgørelse om ikke-VVM

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM pligt i forbindelse med anmeldelse af skovrejsning – Frisbækvej 14, 8766 Nørre Snede

10. sep 2020

Indhold

    Der er klagefrist den 7. oktober 2020.

    Link til:
    Afgørelse med klagevejledning

    Ansøgers VVM-screeningsskema