Løvbjergvej 10 - afgørelse om ikke VVM pligt

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM pligt i forbindelse med en skovrejsning.

11. sep 2020

Indhold