Nedre Hestlundvej 16, 7441 Bording - Anmeldelse af skift i dyretype

Ikast-Brande Kommune har torsdag den 8. oktober 2020 truffet afgørelse vedrørende en anmeldelse af skift i dyretype på Nedre Hestlundvej 16, 7441 Bording. Klagefristen udløber fredag den 6. november 2020.

09. okt 2020

Se afgørelsen med klagevejledning her.

Link til:

Nedre Hestlundvej 16, 7441 Bording - Anmeldelse af skift i dyretype