Skip to main content

Privat del af Skovby Bæk – tilladelse

Ikast-Brande Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til regulering og etablering af rørbro i den private del af Skovby Bæk ved Ikast.

Klagefristen er den 18. december 2020.

Link til afgørelsen