Stigbjergvej 18 - afgørelse om ikke VVM pligt

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM pligt i forbindelse med et skovrejsningsprojekt på Stigbjergvej 18, Brande.

19. aug 2020

Indhold