Stigbjergvej 18 - skovrejsningsprojekt

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM pligt i forbindelse med et skovrejsningsprojekt på Stigbjergvej 18, Brande.

16. sep 2020

Indhold