Skip to main content

Strækningsanlægstilladelse til ny forbindelsesvej mellem O. Vestergaard-Poulsens Allé og rundkørsel ved N. O. Hansens Vej og Transportcenter Allé

Ikast-Brande Kommune meddeler strækningsanlægstilladelse til ny forbindelsesvej mellem O. Vestergaard-Poulsens Allé og rundkørsel ved N. O. Hansens Vej og Transportcenter Allé – godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 20

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 20 kan ikke påklages.

Hvis kommunernes afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Link til godkendelse