Tilladelse til nedsivning i et regnbed i Brande

Tilladelse til nedsivning i et regnbed af overfladevand fra p-plads på matr. 1 pe og 1 ir Brande By, Brande

10. sep 2020

Indhold

    Ikast-Brande Kommune har den 10. september 2020 meddelt tilladelse til nedsivning i regnbed af
    overfladevand fra ny befæstet p-plads beliggende Ågade 6 C og Præstelunden 13 A, 7330 Brande.


    Tilladelsen meddeles i henhold § 19 i Miljøbeskyttelsesloven og § 40 i Spildevandsbekendtgørelsen.

    Tilladelsen kan påklages. Klagefristen udløber 4 uger fra dato for offentliggørelse. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.
    Link til tilladelsen, med klagevejledning