Skip to main content

Tilladelse til regnvandsbaseret udledning til Skovby Bæk via bassin på matrikel 44 Ravnsvad By, Ikast

Ikast-Brande Kommune har den 18. november 2020 meddelt tilladelse til forsinket udledning af overfladevand til Hesselbjerg Bæk via et forsinkelsesbassin.

Udledningen består af vand fra en ny vejstrækning, der skal ligge på matrikel 1r Skovby By, Gjellerup og matrikel 44 Ravnsvad By, Ikast (forlængelse af O. Vestergaard -Poulsens Allé).

Tilladelsen kan påklages.
Klagefristen udløber 16. december 2020. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Link til tilladelsen