Skip to main content

O. Vestergaard-Poulsens Allé, Ikast – Tilladelse til udledning af grundvand til Skovby Bæk i forbindelse med grundvandssænkning

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Skovby Bæk i forbindelse med midlertidig grundvandssænkning under etablering af vejforlængelse af O. Vestergaard-Poulsens Allé, 7430 Ikast.

Indhold

    Tilladelsen er offentliggjort den 11. januar 2021 og er givet efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven
    (LBK nr. 1218 af 25-11-2019).

    Link til tilladelsen

    Tilladelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.
    Klagefristen udløber den 8. februar 2021.