Gå til hovedindhold

Offentliggørelse af forslag til vandløbsrestaurering i Hesselbjerg Bæk

Forslag til vandløbsrestaurering i Hesselbjerg Bæk

  • Læs op

Indhold

    Ikast-Brande Kommune ønsker at gennemføre et projekt i det offentlige vandløb Hesselbjerg Bæk, der ligger på grænsen mellem Herning og Ikast-Brande Kommuner.

    Projektet omhandler etablering af gydebanker, etablering af sandfang, samt oprensning af sandaflejringer, og ønskes gennemført i perioden efterår 2021 til forår 2022. Projektets formål er naturforbedrende, samtidig med at vandløbet bringes tilbage til regulativmæssig skikkelse.

    Projektet offentliggøres indledningsvist i 8 uger. Fristen for høringssvar er den 22. juni 2021. Høringssvar kan sendes til lorha@ikast-brande.dk

    Projektet kan ses her