Gå til hovedindhold

Ulkærvej 11, 7441 Bording - udkast til en miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune har udarbejdet et udkast til en miljøgodkendelse af kvægbruget, Ulkærvej 11, 7441 Bording.

 • Læs op

Indhold

  Ansøgningen omhandler en miljøgodkendelse efter den såkaldte ”flexmodel” (ny lovgivning), for at opnå en mere fleksibel produktion af husdyrbruget, så antallet og sammensætningen af kvæg frit kan ændres inden for rammerne af dyrevelfærdsreglerne. En sådan fleksibilitet er ikke mulig i for- hold til husdyrbrugets nuværende godkendelse.

  Produktionsarealerne øges lidt i to af staldene i forhold til nudriften. Det skyldes, at nakkebom-arealet ikke er fratrukket i ansøgt drift. Endelig er hele det befæstede areal med kalvehytter med som produktionsareal.

  Endelig søges der om, at etablerer to nye udendørsarealer til det eksisterende økologisk kvægbrug. De ansøgte udendørsarealer er for at kunne efterleve skærpede krav i forhold til ordningen for hjertemælk. Udendørsarealerne bliver på henholdsvis 100 m2 og 403 m2, og etableres i direkte tilknytning til eksisterende stalde.

  Alt i alt vil der på husdyrbruget fremadrettet være et produktionsareal på 2.758 m2.
  Link til: udkast miljøgodkendelse og miljøkonsekvensrapport

  Der er en frist på 30 dage til at komme med kommentarer til udkastet, før kommunen kan træffe den  endelige afgørelse.

  Høringsfrist: tirsdag den 25. maj 2021.