Gå til hovedindhold

Idéoplæg til et vindmølleområde ved Sandfeld vest for Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et idéoplæg til et nyt vindmølleområde til én vindmølle og indkalder ideer og forslag til den videre planlægning.

 • Læs op

Indhold

  Byrådet indkalder ideer og forslag til den videre planlægning for et nyt vindmølleområde ved Sandfeld vest for Brande

  Den 20. december 2021 besluttede Ikast-Brande Byråd at offentliggøre et idéoplæg for et nyt vindmølleområde til en enkelt vindmølle og indkalde ideer og forslag til den videre planlægning.

  Sammen med indkaldelsen af ideer og forslag til planlægningen er der offentliggjort et idéoplæg, som giver dig en bedre indsigt i projektet og planlægningsprocessen.

  Idéoplægget er offentliggjort den 5. januar 2022. Du kan finde oplægget som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  Du har mulighed for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til den videre planlægning for vindmølleområdet. Du kan indsende dit høringssvar frem til onsdag den 2. februar 2022.

  Se længere nede, hvordan du indsender et høringssvar.


  Borgermøde

  Der er mulighed for at deltage i et borgermøde i debatfasen, se mere om mødet længere fremme.

  Der afholdes borgermøde den 26. januar 2022 kl. 19.00 - ca. 21.00 i RemisenBrande, Remisevej 1, 7330 Brande.

  På mødet kan du høre mere om vindmølleprojektet, planprocessen og den kommende miljøvurdering af projektet.

  Bemærk, at deltagelse på borgermødet kræver tilmelding senest mandag den 24. januar kl. 12.00.

  Du kan tilmelde dig ved at følge linket her: https://ikast-brande.nemtilmeld.dk/52/

  Du må forvente, at du skal fremvise coronapas ved indgangen og bære mundbind/visir, når du ikke sidder ned.

  Projektet
  Uhre Windpower og Siemens Gamesa har søgt om tilladelse til at opstille én vindmølle ved Sandfeld – se kortet herunder.


  Den blå prik markerer den forventede placering af vindmøllen. Vejadgangen til møllen sker fra Engebækvej. Kommunegrænsen er markeret med den sorte streg.

  Møllen vil få en totalhøjde på op til 197 meter og vil få en effekt på 7MW. Møllen forventes at kunne levere en årlig produktion på 21.909 MWh.

  Vindmøllen vil blive stillet op i et område, som endnu ikke er udlagt til vindmølleområde i Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg for området, som muliggør projektet. Desuden skal der udarbejdes en lokalplan, der fastsætter bestemmelser for placering og udformning af anlægget. Der vil blive udarbejdet en miljøvurdering af planerne og en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete vindmølleanlæg.

  Planlægningen vil også give mulighed for at opstille et Power-2-X-anlæg ved siden af møllen, men da man endnu ikke har viden om dette konkrete anlæg, bliver det ikke en del af den miljøkonsekvensvurdering, der skal foretages af vindmølleanlægget. Inden der kan blive opført et Power-2-X-anlæg vil det kræve en ny miljøkonsekvensvurdering. Da kommuneplantillægget og lokalplanen vil give mulighed for Power-2-X-anlægget vil denne anvendelse af arealet dog indgå i miljøvurderingen af planerne.

  Send os dine ideer, forslag og synspunkter

  Ikast-Brande Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde, herunder til hvilke forhold man skal undersøge eller belyse i miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten.

  Hvilke forhold mener du, at man bør have fokus på?

  Dine idéer, forslag og synspunkter skal være modtaget hos Ikast-Brande Kommune senest onsdag den 2. februar 2022. Bemærkningerne skal være skriftlige og skal være påført dit navn og adresse.

  Send bemærkningerne til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke kan sende en e-mail, kan du sende til:

  Ikast-Brande Kommune
  Planafdelingen
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast

  Bemærk, at der er tale om en debatfase og indkaldelse af ideer og synspunkter til den videre planlægning. Det betyder, at du på nuværende tidspunkt ikke kan komme med indvendinger eller indsigelser mod vindmølleprojektet.

  Eventuelle indsigelser skal du først sende ind, når der senere bliver en ny 8 ugers offentlig høring af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurderingen.