Gå til hovedindhold

Bjerglide, 7330 Brande – Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på Bjerglide, 7330 Brande.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Tilladelsen er offentliggjort den 18. juli 2022 og er givet efter § 26 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 602 af 10-05-2022).

  Link til tilladelsen

  Ikast-Brande Kommune har lavet en miljøvurderingsscreening i forbindelse med, at tilladelsen blev  udarbejdet.

  Klagemuligheder

  Det er muligt at klage over tilladelsen og/eller afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Hvis du vil klage over screeningsafgørelsen og/eller tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan se klagevejledningen i tilladelsen.

  Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse.

  Klage over screeningsafgørelsen 
  Alle kan klage over screeningsafgørelsen. Der kan klages over retlige spørgsmål ifølge "Planlovens" § 58 (LBK nr. 1157 af 01-07-2020), hvis man for eksempel ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

  Klage over tilladelsen 
  Det er kun parter, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, der kan klage over tilladelsen ifølge § 80 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 602 af 10-05-2022).