Gå til hovedindhold

Juni

Viborgvej 61, 7442 Engesvang - Landzonetilladelse til sø og vold

28. jun 2022

Landzonetilladelse

Projektet omfatter etablering af en sø og vold

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Gydevej 3, 7330 Brande - Uhre Børnehave - Landzonetilladelse til et skur

27. jun 2022

Landzonetilladelse

Projektet om-fatter flytning af et eksisterende skur på ca. 22 m2, som i dag er placeret nord for den eksisterende daginstitution

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Ejstrupvej 9, 7430 Ikast - Skovrejsning- afgørelse om ikke VVM pligt

27. jun 2022

Skovrejsning

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM pligt i forbindelse om anmeldelse af skovrejsning på et areal tilknyttet Ejstrupvej 9, Ikast.

Ikon for skovrejsning - ikonet viser en masser træer - rød stregtegning

Hjøllundvej 12, 7361 Ejstrupholm – Tilladelse til ny boring og prøvepumpning

24. jun 2022

Indvindingstilladelse

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring til havevanding på Hjøllundvej 12, 7361 Ejstrupholm.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Karupvej 27, 7442 Engesvang - Landzonetilladelse til etablering af en ridebane

21. jun 2022

Landzonetilladelse

Projektet omfatter etablering af en ridebane nord for – i forlængelse af - et hestehus, som er ved at blive opført på ejendommen.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Skærlund Mosevej 12, 7330 Brande - Landzonetilladelse til udvidelse af vandhul

21. jun 2022

Landzonetilladelse

Projektet omfatter udvidelse af vandhul.

Ikon for vandløb og søer - ikoner viser en sø og et vandløb med et træ på siden  - rød stregtegning

Skyggevej 42, 7441 Bording - Landzonetilladelse til opførelse af en garage med redskabsskur

20. jun 2022

Landzonetilladelse

Projektet om-fatter opførelse af en garage med redskabsskur på ejendommen.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Skærlund Mosevej 12, 7330 Brande - Landzonetilladelse til etablering af sø

20. jun 2022

Landzonetilladelse

Projektet omfatter etablering af sø.

Ikon for vandløb og søer - ikoner viser en sø og et vandløb med et træ på siden  - rød stregtegning

Buelundvej 45, 7330 Brande - Landzonetilladelse til opførelse af en gyllebeholder

20. jun 2022

Landzonetilladelse

Projektet omfatter opførelse af en gyllebeholder på op til 5.000 m3, med ca. 5 meter høje elementer og med teltoverdækning i grå presenning.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Haraldslundvej 3 A og 3 B, 7441 Bording - Landzonetilladelse til en beboelsesejendom med jagtstue, garage, overdækket terrasse og udhus

16. jun 2022

Landzonetilladelse

Projektet omfatter en beboelsesejendom med jagtstue, garage, overdækket terrasse og udhus på samme placering, hvor der tidligere har ligget en ejendom.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning