Gå til hovedindhold

Præstegårdsvej 9 – Miljøgodkendelse og tilladelse til indvinding af overfladevand

Ikast-Brande Kommune har meddelt fornyet miljøgodkendelse af Hallundbæk Dambrug samt fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hallund Bæk

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har meddelt fornyet miljøgodkendelse af Hallundbæk Dambrug samt fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hallund Bæk. Begge tilladelser er offentliggjort 8. juni 2020 og er givet efter § 33 i ”Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse” (LBK nr. 100 af 19-01-2022), henholdsvis §§ 20 og 21 i ”Lov om vandforsyning mv.” (LBK nr. 602 af 10-05-2022).

  Link til:
  Miljøgodkendelse 
  Vandindvindingstilladelse

  Ikast-Brande kommune har foretaget miljøvurderingsscreening i forbindelse med udarbejdelsen af de to tilladelser.

  Klagemuligheder 
  Det er muligt at klage over tilladelserne og/eller afgørelsen, om at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Hvis du vil klage over screeningsafgørelsen og/eller tilladelserne, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan se klagevejledningen i tilladelserne.

  Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.

  Alle kan klage over screeningsafgørelsen. Der kan klages over retlige spørgsmål ifølge ”Planlovens” § 58 (LBK nr. 1157 af 01-07-2020), hvis man eksempelvis ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

  Miljøgodkendelsen kan påklages af parter med individuel og væsentlig interesse i sagen samt af visse organisationer ifølge §§ 98-100 i ”Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse” (LBK nr. 100 af 19-01-2022).

  Vandindvindingstilladelsen kan påklages af parter med individuel og væsentlig interesse i sagen samt af visse organisationer ifølge § 80 i ”Lov om vandforsyning mv.” (LBK nr. 602 af 10-15-2022).