Gå til hovedindhold

Hjøllundvej 45 og Smedebækvej 39 – Tilladelse til grundvandssænkning

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet på Hjøllundvej 45, 7362 Hampen (matr. nr. 5c, Nr. Gludsted, Ejstrup) samt på Smedebækvej 39, 7362 Hampen (matr. nr. 2m, Nr. Gludsted, Ejstrup).

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Tilladelsen er offentliggjort den 21. september 2022 og er givet efter §21 og §26 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 602 af 10-05-2022).

  Link til tilladelsen 

  Region Midtjylland har lavet en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med, at tilladelsen blev udarbejdet.

  Klagemuligheder 
  Det er muligt at klage over tilladelsen. Hvis du vil klage over tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan se klagevejledningen i tilladelsen.

  Det er kun parter, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, der kan klage over tilladelsen ifølge § 80 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 602 af 10-05-2022).

  Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.